Географічна характеристика Німеччини

В даний час Німеччина – найбільш розвинута в економічному відношенні держава Західної Європи.

Економіко-географічне положення.

Федеративна Республіка Німеччина займає площу в 357 тис. Км2 і є п’ятим за розміром території державою Західної Європи (поступаючись Франції, Іспанії, Швеції, Норвегії).

Форма правління та адміністративно-територіальний устрій.

За формою правління ФРН являє собою парламентську республіку.

За формою адміністративно-територіального устрою ФРН є федеративною державою.

Кожна федеральна земля має виборні органи законодавчої влади, уряд.

За чисельністю населення ФРН лідирує серед європейських держав, поступаючись лише Російській Федерації. У ній проживає більше 82 млн чоловік. Національний склад ФРН порівняно однорідний – німці складають понад 90% населення країни. Офіційною мовою є німецька (мова германської групи індоєвропейської сім’ї). За конфесійною складу виділяються протестанти (лютерани) і католики.

Природні умови і ресурси.

Клімат в ФРН переважно помірний, морський і перехідний від морського до континентального (на Сході); кількість опадів коливається від 600 до 1000 мм (середньорічні показники). Найважливішими корисними копалинами ФРН є: кам’яне вугілля, буре вугілля, калійні солі, залізна руда, свинець, цинк та інші. Німеччина має доступ до нафтових родовищ Північного моря. Значні рекреаційні ресурси ФРН (особливо культурно-історичні пам’ятки: на території Німеччини представлені основні культурні епохи Західної Європи (від періоду Римської імперії), зосереджені величезні культурні цінності (у тому числі готичні собори ряду німецьких міст).

Господарство.

Рівень економічного розвитку ФРН – один з найвищих у світі; країна входить в десятку провідних країн за показником ВВП на душу населення; займає гідне місце в “великій вісімці”, бере активну участь у західноєвропейській політиці та економічної інтеграції (в рамках Європейського Союзу).

Структура економіки ФРН є типовою для країн, що знаходяться на постіндустріальної стадії розвитку: сільське господарство – 2%, промисловість – 38%, сфера послуг – 60%.

Транспорт.

Найважливішими видами транспорту ФРН є:

· Автомобільний;

· Залізничний;

· Внутрішній водний;

· Морської;

· На території країни розташована також мережа авіаційних трас і трубопроводів.

Невиробнича сфера у ФРН переважає в економічній структурі, її найважливішими галузями є:

а) фінансові та банківські послуги;

б) туризм та готельний сервіс;

в) наукові розробки;

г) освіта (Німеччина – країна класичної університетської освіти).

Екологічні проблеми ФРН типові для країн Західної Європи:

а) зникнення природних і гіпертрофія антропогенних ландшафтів;

б) значне антропогенне забруднення навколишнього середовища.

Однак саме в Німеччині налічується найбільша в Європі число охоронюваних територій – 472 (загальна площа 88 тис. Км2- близько 25% території країни).

Посилання на основну публікацію