Географічна оболонка Землі та її складові

Наша планета складається з декількох оболонок:

  • гідросфера,
  • атмосфера,
  • біосфера,
  • літосфера.

Всі оболонки об’єднуються в одну, яка називається географічної оболонкою. У географічній оболонці простежується взаємозв’язок, взаємодія та взаємозалежність всіх оболонок. На географічну оболонку помітний вплив робить діяльність людини.

Тому в геосферу включають сфери діяльності людини:

  • соціосферу
  • техносферу
  • ноосферу

Термін «географічна оболонка» ввів А.А.Грігорьев, теорію про існування оболонки висунув П. І. Броунов.

Геосфера розвивається в часі і просторі. Розвиток і саме існування геосфери стало можливим завдяки впливу енергії зовнішньої (сонячна) і внутрішньої (тепло Землі). Сонячна енергія надходить на землю нерівномірно через кулястої форми Землі, що визначило освіту на планеті різних кліматичних поясів. Внутрішня енергія зумовила появу різних форм рельєфу, існування материків і океанів.

Нижні і верхні межі геосфери збігаються з межами поширення життєвих форм. Життя в геосфері розподіляється ярусами, самий щільний ярус поблизу поверхні Землі.

Формування геосфери відбувалося на всьому протязі існування Землі, під впливом різних процесів: вулканізму, руху літосферних плит, освіти гідросфери та атмосфери, зародження і розвитку життєвих форм, впливу діяльності людини.

Посилання на основну публікацію