1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Географія
  3. Географічна оболонка та природні комплекси

Географічна оболонка та природні комплекси

Чотири оболонки Землі – літосфера, гідросфера, атмосфера і біосфера знаходяться в постійному взаємозв’язку і взаємодії. Газоподібна суміш повітря проникає в пори гірських порід, тоді як волога, що випаровується з поверхні океанів і морів, у вигляді атмосферних опадів випадає на сушу. Волога руйнує гірські породи і вбирається в них. Взаємодіючі між собою поверхневі шари літосфери, нижній шар атмосфери, гідросфера і біосфера в сукупності утворюють оболонку, звану географічної.

Географічна оболонка Землі не має точно визначених кордонів. Географічна оболонка включає в себе приповерхневих шари літосфери, гідросферу і частина атмосфери висотою 18-20 км. У межах географічної оболонки з’явився предок сучасної людини. Нині людина виявляє помітний вплив на географічну оболонку Землі.

Чим відрізняється географічна оболонка від інших оболонок Землі? У межах географічної оболонки сонячне світло перетворюється на теплову енергію. Крім того, тут зустрічається велика різноманітність різних речовин, причому в усіх станах – твердому, рідкому і газоподібному. Географічна оболонка є ареною життя не тільки для рослин і тварин, а й для людини. Людина, володіючи неабиякими здібностями, змінює навколишнє середовище. Споруджує на річках греблі, споруджує зрошувальну мережу, завдяки чому перетворює пустелі в зелені оази.

Природні комплекси. Природа являє собою складне утворення, до складу якого входять різні компоненти: гірські породи, рельєф, води, повітря, грунту, рослини і тварини, грунту, що утворюють нерозривне ціле. Між окремими компонентами природи існує тісний зв’язок. Разом природні компоненти утворюють так званий природний комплекс. Природний комплекс нагадує чітко налагоджений механізм, де найменша зміна передається від одного компонента до іншого.

Географічна оболонка утворює єдиний і найбільший природний комплекс, який являє собою неоднорідне простір. Кожна ділянка Землі відрізняється від сусіднього рельєфом і слагающими його гірськими породами, кліматом, тобто температурним режимом і ступенем зволоженості, рослинним і тваринним світом. Різноманітність природи обумовлено не тільки рельєфом (гори, рівнини, западини), але і кліматом. Різноманітність кліматичних умов викликано кулястою формою Землі, через яку сонячне світло, а отже, і сонячне тепло розподілені по поверхні планети нерівномірно.

Це – одна з причин, на підставі якої єдиний природний комплекс розпадається на більш дрібні природні комплекси. Як приклад можна привести пустельний природний комплекс Кизил-кума. Він характеризується рівнинним рельєфом з жарким і сухим кліматом. Значна частина поверхні Кизилкума покрита пісками і рідкісною посухостійкою рослинністю. У гірських районах Узбекистану зустрічається високогірний природний комплекс.

Для високогірного природного комплексу характерний скельний рельєф з гірськими льодовиками і озерами, луговий рослинністю і т.д.

Таким чином, для природи характерна наявність різних, великих і малих природних комплексів.

ПОДІЛИТИСЯ: