Географічна оболонка планети

Вивчаючи географію, ми дізнаємося про багато оболонках нашої планети- про атмосферу та літосфері, про біосферу та гідросфері. Між собою ці оболонки активно і регулярно взаємодіють.

Подібна взаємодія простежити досить легко: повітря проникає у воду, а вода випаровується і проникає в грунт. Без подібного взаємозв’язку природа на Землі не змогла б функціонувати.

Але існує ще поняття географічної оболонки, яка і представляє собою повноцінний географічний портрет нашої планети.

Поняття географічної оболонки
Географічна оболонка представлена нижньою частиною атмосфери, гідросферою і біосферою, а також верхньою частиною літосфери. Можна сказати, що географічна оболонка- це сукупність всіх природних оболонок планети.

Географічна оболонка планети
Географічна оболонка планети

Головними компонентами географічної оболонки є повітря, грунт, вода, мінерали і гірські породи, тварини і рослини. Розглядаються природні речовини, які можуть перебувати в живому і неживому стані, в рідкому, твердому або газоподібному.

Такі компоненти географічної оболонки прийнято називати природними комплексами. Верхньою межею географічної оболонки прийнято вважати озоновий шар атмосфери, який становить 20-30 км. Це- межа поширення життя.

А нижня межа знаходиться на глибині 5 км. Можна зробити висновок, що географічна оболонка Землі знаходиться на стику інших оболонок, і влаштована найбільш складним чином.

Охарактеризувати таку оболонку можна за допомогою закономірностей. Однією з головних закономірностей є цілісність, яка являє собою єдину систему географічної оболонки, яка тісно пов’язує між собою всі її компоненти.

Закономірність полягає в тому, що якщо в одному з компонентів відбулися зміни, то це вплине і на інші складові системи.

Ще однією важливою властивістю є ритмічність розвитку, завдяки якому природні явища повторюються. Розрізняють добові та сезонні ритми.

Ще одна закономірність географічної оболонки- це зональність. Її можна описати, як закономірність у зміні природних комплексів від екватора до полюсів Землі.

Клімат, грунти, флора і фауна- то зональні явища, які змінюються в залежності від розташування і загальних природних умов.

Природні комплекси
Географічна оболонка сама по собі є головним природним комплексом. А основними складовими є океани і материки. Структура природних комплексів розростається до менших природних утворень.

Наприклад, на материки є різні природні зони, а в самій природній зоні є більш дрібні природні комплекси: дерево, яр, заплава річки.

Відмінною рисою природних комплексів можна назвати не тільки їх унікальну взаємозв’язок і взаємодія, але і рівновагу. Тому останнім часом виникає безліч глобальних екологічних проблем, пов’язаних з впливом людини на безліч значимих природних компонентом.

Зміна одного їх компонентів тягне за собою зміни у всьому комплексі. Своїми діями чоловік часто руйнує природний зв’язок природного середовища проживання.

Для того, щоб запобігати таким екологічні катаклізми, необхідно пам’ятати про особливості природних комплексів, і враховувати наслідки, до яких приведуть зміни в природному середовищі.

Посилання на основну публікацію