Географічна карта і атлас

Географічна карта – зменшена в масштабі, генералізована образно-знакова модель дійсності, яка на математичній основі за допомогою умовних знаків створює картографічний образ території.

Роль географічної карти полягає в тому, що вона:

  • є джерелом і сховищем величезного масиву географічної інформації. Звідси її висока інформаційна ємність;
  • маючи свій специфічна мова – мова умовних знаків, дозволяє уявити великий обсяг інформації в компактній і наочній формі;
  • допомагає пізнання природних і соціально-економічних особливостей території. По ній можна наочно уявити становище і взаємозв’язок об’єктів і розвиток процесів;
  • являє собою явище культури.

Виділяють чотири групи прийомів використання карт.

  • Описи по карті можуть бути загальними, коли описується комплекс явищ, наприклад природний комплекс Кольського півострова, Західного Сибіру, ​​оз. Байкал, і поелементно, що включають характеристику окремих елементів: рельєфу, річок, грунтів, міст.
  • Серед графічних прийомів найбільш поширені профілі.
  • Графоаналітичні прийоми призначені для вимірювання по картах кількісних показників: довжини, площі об’єктів, їх форми, структури.
  • Математичне моделювання грунтується на широкому використанні комп’ютерної техніки.

Карти об’єднуються в географічні атласи.

Географічний атлас – це систематичне збори карт, виконане за єдиною програмою як цілісне картографічний твір.

Він є незамінним помічником у вивченні географії.

Географічний атлас, що включає різноманітні географічні сюжети, називають «картографічної енциклопедією». Атлас включає загальногеографічні і тематичні карти, об’єднані порівнянними масштабами, картографічними проекціями, узгодженими умовними знаками.

Атлас містить додаткові матеріали: графіки, таблиці, ілюстрації. Їх завдання – дати більш детальну інформацію і створити наочний образ. Атлас є подібною інформаційною системою. Він містить відомості про природу, населення, господарство країни; проблемах її регіонів; зв’язках з іншими світу. У складанні карток велику роль відіграє інформація, отримана із космічних знімків. Космічні знімки допомагають передбачати погоду, оцінювати льодову обстановку в Арктиці, відстежувати масштабів вирубки лісів, період статевого дозрівання врожаю.

Посилання на основну публікацію