1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Географія
  3. Географічна карта — доповідь

Географічна карта — доповідь

Як відомо, на моделі земної кулі – глобусі можна побачити великі географічні об’єкти: материки, океани, моря, півострова, острова і т. д. На відміну від глобуса, на плані місцевості відображаються не дуже великі, невеликі об’єкти – пагорби, річки, будівлі , дерево, вітряк і ін.

Географічна карта являє собою порівняно точну і зменшену копію зовнішнього вигляду Землі. Щоб переконатися в цьому, досить поглянути на атлас і перегорнути його. Розмістити на невеликому за розміром аркуші паперу все різноманіття навколишнього нас світу не просто, а іноді і просто неможливо. Звідси різноманітність географічних карт. Розглянемо деякі з них.

Карти рельєфу. Існують спеціальні географічні карти, призначені для відображення нерівностей земної поверхні (гір, рівнин, западин) – рельєфу. Називаються вони картами рельєфу.

Карти рослинності розповідають про різні природних рослинних угруповань, які ростуть в тій чи іншій частині нашої планети.

Карти корисних копалин. Ці карти призначені для показу родовищ нафти, газу, вугілля, залізної руди, золота, кольорових металів і т. д.

Карти кліматичні. За цими картами можна визначати літню і зимову температури повітря, кількість опадів і переважний напрямок вітру в тій чи іншій точці Землі.

Карти природних зон показують, як розташовуються природні зони на поверхні Землі, які види рослин ростуть і які типи ґрунтів поширені в цих природних зонах.

На економічних картах за допомогою умовних позначень відображаються промислові підприємства, транспортні магістралі і т.п.

Таким чином, перераховані вище карти, іменовані тематичними, призначені для зображення окремих видів географічних об’єктів або явищ (рельєфу, клімату, рослинності і т.д.).

Крім тематичних карт існують і так звані общегеографические карти. Общегеографические карти містять загальні відомості про рельєф, річках, озерах, морях, містах, великих океанічних течіях і т.д., тобто про місцевість в цілому. До таких картах відносяться фізичні карти. За охопленням території вони діляться на карти світу (півкуль), окремих материків (карта Африки, Євразії та ін.), Регіонів, країн і т. Д. За величиною зображуваної території економічні карти також діляться на карти світу, окремих материків, держав або регіонів . Існують також контурні карти, які використовуються при виконанні практичних робіт.

Таким чином, географічні карти містять як загальні, так і приватні (рельєф, клімат, рослинність й т. Д.) Відомості про природу.

Умовні позначення. Мова географічних карт відрізняється від звичайного тим, що замість слів використовується колірний фон, різні види штрихування і знаки, які в сукупності прийнято називати умовними позначеннями.

Наприклад, для зображення рельєфу використовується колірний фон. Рівнини, як правило, фарбують в різні відтінки зеленого кольору, а підняті ділянки рельєфу – в відтінки коричневого. За відтінку колірного фону можна судити про абсолютну висоті. Наприклад, в світло-коричневий колір пофарбовані ділянки суші висотою від 200 до 500 м. У темно-коричневий колір пофарбовані найвищі ділянки суші. Визначити висоту тієї чи іншої точки на карті можна за допомогою шкали висот і глибин, що додається до географічних картах.

Найбільш значні елементи рельєфу, такі, як найвищі або самі знижені ділянки, позначають на карті у вигляді точки із зазначенням її абсолютної позначки в метрах.

Родовища корисних копалин показані на карті за допомогою спеціальних загальноприйнятих значків.

При складанні карт широко використовуються так звані ізолінії (від грец. «Изос» – рівний). Під ізоліній розуміють лінію, яка з’єднує рівнозначні за тими чи іншими показниками точки. Наприклад, лінії, що з’єднують на карті точки з однаковим атмосферним тиском, називаються изобарами, а лінія, що з’єднує точки з однаковою температурою повітря, іменується изотермой.

Навколишнє нас природа знаходиться в постійному русі. Тому географічна карта прагне зафіксувати не тільки місцезнаходження того чи іншого предмета, а й відзначити властиве предмету властивість. Наприклад, вода в річці переміщається від витоку до гирла. На карті цей факт відзначається за допомогою стрілки. За допомогою стрілки на карті відзначається також напрямок морських течій, вітрів і т. Д.

Для відображення великих природних (гори, рівнини, кліматичні пояси, рослинні угруповання та інші) і соціально-політичних (держави, расовий склад населення та інші) об’єктів використовується зазвичай колірний фон.

Поряд з детальними картами місцевості в тому чи іншому масштабі, існують схематичні карти. На схематичних картах відображаються маршрути мандрівників, торговельні зв’язки держав, загальний вид рельєфу земної поверхні, основні напрямки вітрів на земній поверхні і т.д., Наприклад, на схематичною мапі світу, можна простежити маршрут подорожей Колумба і Магеллана.

ПОДІЛИТИСЯ: