1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Географія
  3. Геоекологія

Геоекологія

Геоекологія

У географічній науці останнім часом оформилися два взаємопов’язані напрями- ресурсорозвідне і геоекологічне.

Географічна ресурсна наука вивчає розміщення і структуру окремих видів природних ресурсів та їх комплексів, питання їх охорони, відтворення, економічної оцінки, раціонального використання та ресурсозабезпечення.

Вчені, що представляють цей напрям, розробили різні класифікації природних ресурсів, запропонували концепції природно- ресурсного потенціалу, ресурсних циклів, територіальних поєднанні природних ресурсів, природно- технічних (геотехнічних) систем та інші. Вони беруть участь також у складанні кадастрів природних ресурсів, їх економічній оцінці.

Геоекологія
Геоекологія

Природно- ресурсний потенціал (ПРП) території- це сукупність її природних ресурсів, які можуть бути використані в господарській діяльності з урахуванням науково-технічного прогресу. ПРП характеризується двома головними показниками- розмірами і структурою, яка включає мінерально-сировинної, земельна, водний та інші приватні потенціали.

Ресурсний цикл дозволяє простежити послідовні стадії кругообігу природних ресурсів: виявлення, вилучення, переробку, споживання, повернення відходів назад у навколишнє середовище. Прикладами ресурсних циклів можуть служити: цикл енергоресурсів і енергії, цикл металлорудних ресурсів і металів, цикл лісових ресурсів і лісоматеріалів.
Геоекологія з географічних позицій вивчає процеси та явища, що виникають у навколишньому природному середовищу в результаті антропогенного втручання в неї. До числа концепцій геоекології відносяться, наприклад, концепція моніторингу довкілля, концепція еколого-географічної експертизи.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Штат Індіана