Гендерна рівність/нерівність в ОАЕ

Участі жінок в суспільно-політичному житті ОАЕ приділяється пильна увага. На минулих перших виборах до представницького органу влади ОАЕ – Федеральна національна рада в якості виборців брали участь більш ніж 1 100 жінок, що становить близько 18% від загального числа виборців по країні, які мають право голосу. До складу самого ФНС входить 9 жінок (22,5%). В уряді посади міністра, заступника міністра, начальника департаменту в міністерстві в 5,6% випадків зайняті жінками.

В результаті вжитих урядом ОАЕ заходів по розширенню прав жінок сьогодні до понад 60% зайнятих в державному секторі становлять жінки, з яких 30% на відповідальних посадах.

Помітну роль в справі зміцнення прав жінок в еміратському суспільстві відіграє Загальний союз жінок (раніше мав назву Федерація жінок ОАЕ), створений в 1975 році і об’єднує різні жіночі організації країни. Федерація бере активну участь в роботі Федерації арабських жінок, співпрацює з Програмою розвитку ООН, Жіночим фондом розвитку ООН (UNIFEM).

Посилання на основну публікацію