Гендерна рівність/нерівність в Азербайджані

У порівнянні з іншими республіками колишнього СРСР з переважно мусульманським населенням проблема гендерної нерівності менш актуальна для Азербайджану. Гендерні особливості проявляються перш за все в неформальних економічних практиках. У разі рівного розподілу освітнього рівня та кваліфікації жінки мають менше шансів отримати роботу в порівнянні з чоловіками, існує різниця в оплаті праці. В умовах високої міграційної мобільності чоловіків коло сімейних турбот азербайджанських жінок традиційно вкрай великий, що позначається на процесах соціалізації жінок в азербайджанському суспільстві в цілому.

У парламент 2005 року скликання було обрано 15 жінок-депутатів (12% від загальної чисельності депутатського корпусу). Після виборів був анульований депутатський мандат лідера Ліберальної партії Лали Шовкет Гаджиєва, і представництво жінок в парламенті скоротилося до 11%.

Посилання на основну публікацію