Гендерна рівність/нерівність у Словенії

Вступ Словенії в ЄС накладає певний відбиток на політику держави в галузі забезпечення гендерної рівності.

Словенські жінки отримали виборчі права в 1945 році. У 1992 році був створений державний орган, відповідальний за досягнення рівноправності і наділення жінок владними повноваженнями. У 2002 році парламент ухвалив Акт про рівні можливості для жінок і чоловіків, а в 2004 році – Акт про принцип рівноправності. Були також прийняті поправки до Акту про вибори представників до Європейського парламенту. Згідно з цими поправками, за жінками закріплюється 40%-ва квота представництва. У вересні 2004 року Словенія ратифікувала Факультативний протокол до Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок. З 2002 року функціонує Управління з рівних можливостей. Вперше принцип рівноправності був реалізований в 2002 році в рамках виборів суддів до Конституційного суду: з 9 можливих місць 4 отримали жінки і головою суду було обрано одну з них.

Частка жінок, які обираються до Державних зборів, невелика (в середньому близько 13%). На місцевому рівні представництво жінок ще нижче: лише 11 з 193 муніципалітетів очолювали жінки, які склали тільки 13% від загальної кількості членів органів місцевого самоврядування.

У Державному зборах на виборах в 2008 році жінки зайняли 12 місць (13,33% від загальної чисельності депутатів), а в Державній раді (2009 рік) – 1 місце (2,5% від загальної чисельності членів).

Жіночі групи організовані в наступних партіях: Ліберальна демократія Словенії (жіноче співтовариство); Словенська народна партія (жіноча асоціація); Словенська демократична партія (жіночий демократичний комітет); Християнсько-демократична партія Словенії (Словенська жіноча асоціація).

У 2000 році була створена партія «Жіночий голос». Активно діє Коаліція за рівноправну участь чоловіків і жінок у політиці.

Занепокоєння правозахисників викликає багато в чому формальний характер заходів щодо викорінення дискримінації за статевою ознакою.

Посилання на основну публікацію