Геліоцентрична система світу — коротко

Геліоцентрична система світу (від грец. – Геліос) – теорія пристрою системи світу, згідно з якою в центрі світу знаходиться Сонце, планети, в тому числі і Земля, обертаються навколо Сонця по кругових орбітах, а Місяць обертається навколо Землі і одночасно з нею навколо Сонця.

Уже в давнину багато астрономів намагалися побудувати геліоцентричну систему, помістивши в центр світу Сонце. Але їх спроби були відкинуті. Геліоцентрична система світу вперше була викладена в книзі геніального польського астронома Миколи Коперника «Про обертання небесних сфер», що вийшла в світ 1543 р

Геліоцентрична система дозволила звільнитися (хоча і не повністю) від ряду довільних і суперечливих припущень, яких вимагала система Птолемея, і пояснити спостережувані факти з єдиної точки зору. Фактично Коперник сформулював новий принцип наукового дослідження, який визначив на багато років шлях розвитку науки. Згідно з цим принципом те, що ми бачимо, необов’язково збігається з тим, що відбувається насправді. Нове вчення вперше відкинуло лежить в основі будь-якої релігії уявлення про принципову відмінність «земного» – низького і порочного від «небесного» – чистого і піднесеного. Земля була зведена в ряд звичайних планет, а людина втратила свій статус «центру світобудови». Відбувся розрив науки з теологією, відкрився шлях для матеріалістичного пізнання природи.

Історія геліоцентричної системи

Космологія Джордано Бруно

Найважливіший крок у напрямку розвитку матеріалістичного світогляду був зроблений Джордано Бруно, що сформулював ідею про нескінченність Всесвіту, про тотожною природі Сонця і зірок, про множинність населених світів.

Кеплер і його закони руху планет

Остаточна перемога коперніканства пов’язана з іменами І. Кеплера і Г. Галілея. Видатний німецький астроном і математик Йоганн Кеплер отримав у спадок від датського астронома Тихо де Бразі результати багаторічних спостережень за рухом планети Марс. Обробивши їх, І. Кеплер сформулював нові закони руху планет. Найважливішим висновком вченого було те, що планети рухаються по еліпсам і нерівномірно. Це положення дозволило остаточно відмовитися від довільних припущень, що збереглися в теорії Коперника від птолемеевой системи світу.

Телескопічні спостереження Галілея

7 січня 1610 р знаменитий італійський вчений Галілео Галілей вперше направив на небо свій телескоп (рис. 6). Уже в перші ночі спостережень Г. Галілей виявив, що існує величезна кількість слабких, недоступних для неозброєного ока зірок. З’ясувалося, що Чумацький Шлях складається з слабких зірок, кутові відстані між якими настільки малі, що їх зображення на сітківці ока зливаються і утворюють суцільну туманну смугу. Галілей встановив, що на відміну від зірок планети мають видимими в телескоп дисками, що Венера світить відбитим світлом Сонця і, подібно Місяцю, змінює свій вигляд, представляючись то повним диском, то серпом. Галілей побачив гори на Місяці і визначив їх висоту, а у Юпітера виявив чотири супутники (до сих пір звані галилеевой), які обертаються навколо нього, подібно Місяцю, що обертається довкола Землі. Відкриття Г. Галілея безпосередньо підтвердили теорію Коперника.

Потрібно сказати, що відкриття Галілея були визнані не відразу. Частина вчених поставилися до них досить скептично. Деякі навіть відмовлялися дивитися в телескоп, оскільки вважали все побачене Галілеєм просто оптичними ілюзіями.

Але так тривало недовго. Пануюча католицька церква різко засудила Галілея і змусила вже далеко не молодого вченого відректися від своїх поглядів. Тільки недавно церква визнала засудження Галілея трагічною помилкою.

Затвердження геліоцентричної системи

Поява небесної механіки зобов’язана генію І. Ньютона, який відкрив закон всесвітнього тяжіння. З цього моменту стало можливим точно розраховувати рух небесних тіл.

Система світу Ньютона

Відкриття І. Ньютона змінили і уточнили систему світу. Якщо у Коперника як і раніше кордоном світу служила сфера нерухомих зірок, то в ньютонівської системі світ нескінченний у часі і в просторі. Час однорідний і тече рівномірно у всьому Всесвіті, простір однорідний (тобто його точки не відрізняються один від одного), і будь-який напрямок в ньому нічим не виділяється (звичайно, за відсутності матеріальних тіл). Це означає, що центру світу просто не існує. Матеріальні тіла (зірки, планети і т. Д.) Існують в просторі і в часі, але ніяк на них не впливають. Ця картина світу була загальноприйнятою і вважалася цілком точної до середини XX ст., Коли її змінила нова картина, заснована на набагато більш складну систему – загальної теорії відносності А. Ейнштейна.

Посилання на основну публікацію