Галузева структура господарства

Галузева структура господарства – це взаємозв’язок всіх галузей, їх склад і темпи розвитку.

Ділиться на виробничу і невиробничу сферу. До виробничої або матеріальної відносяться всі галузі, що виробляють матеріальні блага, що доставляють їх до споживача, що продовжують процес виробництва в сфері обігу. Невиробнича сфера включає послуги, що надаються населенню та соціальне обслуговування.

Кожна з галузей господарства підрозділяється на більш дрібні галузі, ті діляться на спеціалізовані галузі, далі на види виробництва.

Наприклад. Транспортна галузь ділитися на водний, повітряний і сухопутний. Водний, ділитися по спеціалізації на річковий та морський.

Більш складне поділ у агропромислового комплексу, де галузі сільськогосподарські і промислові тісно переплітаються, взаємопов’язані:

  • сільське господарство;
  • промисловість, яка виробляє сільськогосподарські машини;
  • галузі, які переробляють продукцію і доводять її до споживача (переробка продукції, громадське харчування).

Види галузей:

  • старі
  • нові
  • новітні

До старих відносять вугільна, металургійна і т.д. Нові виникли в 20 столітті. Це автомобілебудування, виробництво пластмасових виробів. Новітні пов’язані з наукою – це високотехнологічні галузі: роботобудування, мікроелектроніка, хімія органічного синтезу. Високотехнологічні притаманні економіці Японії.

Посилання на основну публікацію