Формування території України

Сучасна територія України склалася в результаті тривалого історичного розвитку.

Слово «Україна» вперше згадується в Київському літописі 1187, воно ставилося до територій Переяславської, Київської та Чернігівської земель.

З 1189 Україна іменувалися землі Буковини, Га-личини, Покуття, Подністров’я до берегів Чорного моря і гирла Дунаю.

У Галицько-Волинському літописі 1213 назва «Україна» відносилося до Волинської та Подільської землям. Населення називало цю територію України (у значенні «край», «окраїна»). Традиційно існувало і назва «Русь». Київська Русь – давньоруська держава, яке утворилося в IX столітті.

У 1335 «Мала Русь» утворилася на території Галичини. У XV столітті виникла Запорізька Січ, яка простягалася від Південного Бугу на заході до Дінця на сході.

У 1654 році основна частина українських земель возз’єдналася з Російською державою, крім Закарпатської України та Буковини. Після російсько-турецької війни (1787-1791) возз’єдналася Правобережна Україна.

Деякі українські землі ще довго залишалися за її межами. У 1921 році за Ризьким мирним договором Західна Волинь і Східна Галичина відійшли до Польщі. Закарпатська Україна була включена до складу буржуазної Чехословаччини. Північна і Південна Бессарабія відійшли до Румунії. 1917-1922 роки – період існування національної держави Української Народної Республіки.

Згадайте, які історичні процеси відбувалися на території України в ці роки.

1922 – Українська Радянська Соціалістична Республіка увійшла до складу Союзу Радянських Соціалістичних Республік.

У 1939 році землі Західної України ввійшли до складу УРСР. У 1940 році землі Північної Буковини та Південної Бессарабії були повернуті Румунією. У 1945 році Закарпатська область возз’єдналася з Україною. У 1954 році Кримська область була передана до складу УРСР. На цьому закінчилося формування території України. За Хельсинкскому договором 1975 державні кордони в Європі визнані непорушними.

24 серпня 1991 була проголошена незалежна суверенна держава Україна. Столиця – Київ. Україна є президентсько-парламентською республікою. Главою держави є Президент. Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу і судову. Єдиним органом законодавчої влади є парламент – Верховна Рада України. Вищим органом виконавчої влади – Кабінет Міністрів України. Вищий орган судової влади – Верховний суд України.

Державними символами України є Державний прапор, Державний герб і Державний гімн України.

Державна мова – українська. Держава забезпечує всебічний розвиток української мови в усіх сферах життя і на всій території України. Поряд з цим гарантується вільний розвиток і використання інших мов національних меншин України.

Сучасна територія України включає: 24 області, Автономну Республіку Крим, 485 адміністративно-територіальних районів, 445 міст, 9531 сільська рада.

Посилання на основну публікацію