Формування світового господарства

Світове господарство – історично сформована сукупність національних господарств усіх країн світу, пов’язаних між собою всесвітніми економічними відносинами.

Формування світового господарства охоплює фактично всю історію людства. Однак головними причинами формування світового господарства стали:

  • розвиток великої машинної індустрії;
  • розвиток транспорту;
  • освіту світового ринку.

Географічна модель світового господарства – дуже рухлива структура, яка постійно ускладнюється: світ від моноцентричної (європоцентричні) моделі світового господарства до кінця XIX століття вже на початку XX століття перетворився в біполярний (США і Європа), потім з’явилися третій центр світового господарства – СРСР і четвертий – Японія; після закінчення Другої світової війни з’явилося відразу кілька нових центрів світового господарства – Китай, Індія, район Перської затоки, Канада, Бразилія, Мексика, Австралія. В останні десятиліття на світову арену вийшли «азіатські тигри» – нові індустріальні країни (Сінгапур, Гонконг, Південна Корея, Тайвань та інші). Таким чином, до кінця XX століття модель світового господарства набула складний поліцентричний характер.

Питання з цього матеріалу:

Дайте визначення поняття «світове господарство».
Назвіть чинники світового господарства і опишіть основні етапи формування світового господарства.
Дайте характеристику головних центрів світового господарства.

Посилання на основну публікацію