1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Географія
  3. Формування географічної оболонки Землі

Формування географічної оболонки Землі

Етапи формування географічної оболонки Землі. Дослідники виділяють три етапи формування географічної оболонки Землі:

  • добіогеновий;
  • біогеновий;
  • антропогенний.

Добіогеновий етап (4,6 млрд років – 570 млн років). На даному етапі сформувалися такі компоненти географічної оболонки Землі, як літо-, гідро- і атмосфери.

Найбільш найпростіші мікроорганізми (бактерії) з’явилися на Землі приблизно 3,8-3,5 млрд років тому і не могли надати належного впливу на процес формування географічної оболонки Землі.

Біогеновий етап почався 570 млн років тому і характеризується розвитком органічного світу. В результаті на цьому етапі сформувалися біосфера і основні риси сучасної географічної оболонки.

Антропогенний етап охоплює період тривалістю 3 млн років.

В даний час господарська діяльність людини чинить серйозний вплив на розвиток географічної оболонки Землі.

В результаті з’явилися екологічні і демографічні проблеми, зокрема, проблема Аральського моря. Це змусило людство звернути особливу увагу на питання охорони навколишнього середовища.

Загальні закони розвитку географічної оболонки Землі. Розвиток географічної оболонки Землі та природних комплексів підпорядковується строгим законам. Закони про розвиток географічної оболонки нерідко називають загальногеографічна.

Знання загальгеографічних законів допомагає людині раціонально користуватися природними ресурсами, ефективно охороняти навколишнє середовище, зберігати природне екологічну рівновагу і ін.

У систему загальгеографічних законів входять: закон збереження енергії; періодичність, або ритмічність повторюваності подій; закон географічної зональності і азональності і ін.

Єдність географічної оболонки Землі. Закон обміну речовин забезпечує єдність всіх територіальних природних комплексів і географічної оболонки в цілому.

Територіальні комплекси незалежно від розмірів перебувають в одному з трьох фізичних станів (твердому, рідкому або газоподібному) і утворюють єдине ціле завдяки складним динамічним зв’язків.

Компоненти географічної оболонки Землі, будь то рельєф, клімат, води, рослинність, тваринний світ і т.д., підкоряються одним і тим же географічним законам.

Обмін речовин. Енергетичний обмін властивий всім компонентам географічної оболонки.

Процес енергетичного обміну є не що інше, як рух. Наприклад, волога, яка міститься в атмосфері, переміщається разом з повітряними масами з однієї точки в іншу, тобто в вертикальному і горизонтальному напрямках. Води Світового океану так само, як і повітряні маси, переміщаються не тільки горизонтально, але і вертикально.

Рухливість властива і твердій оболонці Землі, або літосфері. На це, зокрема, вказує вулканічна діяльність. Під час виверження вулкана на поверхню у вигляді лави виливається не лише внутрішня речовина (магма), але і відбувається як горизонтальне, так і вертикальне переміщення гірських порід.

Ритмічність. Кожному з нас доводилося стикатися з таким природним явищем, як ритмічність. Найпростіший приклад – добова ритмічність, т. Е. Послідовна зміна дня і ночі. Те ж саме відноситься і до зміни пір року.

Добова і сезонна ритмічність відбивається в зміні погодних і кліматичних умов, в режимі поверхневих вод (зміна повені меженью), а також в поведінці рослин і тварин.

Географічна зональність. Закономірна зміна природних (фізико-географічних) умов або територіально-природних комплексів від екватора до полюсів (горизонтальна або широтная зональність) і в міру підняття вгору, в гори (вертикальна або висотна зональність), називається зональностью.

Закон географічної зональності надає кожній точці на Землі властиві їй закономірні риси.

ПОДІЛИТИСЯ: