Фактори розміщення виробництва — географія

При розміщенні будь-якого виробництва, враховується ряд факторів.

Фактори розміщення – сукупність умов і ресурсів для раціонального здійснення виробництва.

Умови розміщення – це умови природного середовища, трудові ресурси, наявність матеріально-технічної бази, наукове забезпечення, наявність необхідних комунікацій.

Умови і фактори взаємозалежні. Фактори систематизовані і розділені на групи:

  • Природні фактори основоположні для раціональності виробництва. До них відноситься наявність ресурсу, кількісні та якісні характеристики природних ресурсів. Один з факторів – це видобуток ресурсів з найменшими витратами, а саме доступність ресурсів. Можна розглянути на прикладі видобутку вугілля. Чи можна добувати вугілля відкритим способом, наскільки глибоко залягають корисні копалини, якість транспортування. Наявність водних об’єктів (при необхідності для виробництва).
  • Соціально-економічні. Дана група факторів визначає наявність необхідного обсягу трудових ресурсів і їх підготовленість.
  • Матеріально-технічні. Визначають наявність матеріально-технічної бази, забезпечення науковцями та наукомісткої технікою.
  • Техніко-економічні. Для розміщення будь-якого виробництва потрібно підрахувати рентабельність виробництва, як і де реалізовувати матеріали або продукцію (наявність ринку збуту).
  • Особливості суспільно-історичного розвитку. Так само як раціональність на даному етапі розвитку держави, наявність законодавчої бази, особливості суспільних відносин.

Природні чинники

До природних чинників відносять:

  • водний
  • земельний
  • екологічний фактор

Для більшості виробництв необхідна наявність великих обсягів води. До таких виробництв відносять хімічну, текстильне, целюлозно-паперове. Вода необхідна у виробництві чорної металургії та енергетиці. Ці галузі називаються водоемкими. При проведенні підрахунків було виявлено, що розміщення даних виробництв потрібно здійснювати в місцях, де вартість 1 м. Куб. води в 3-4 рази дешевше загальнодержавної вартості, інакше виробництво буде збитковим. У Росії це Сибір і Далекий Схід, в Європі – Північна частина.

Земельний фактор враховується при будівництві величезних заводів і комбінатів, які можуть займати кілька сотень гектарів. Такі виробництва не побудуєш поблизу міст, і на сільськогосподарських угіддях.

Мабуть, для людства в сучасному світі, найголовніший фактор – це екологічний, який включає дбайливе ставлення до природних ресурсів і до здоров’я населення. Занадто дорого людству обходяться екологічні катастрофи, відновлення родючості земель.

Техніко-економічні чинники

До техніко-економічних чинників відносять енергетичний. Деякі виробництва енергоємні, при дефіциті енергії витрати будуть перевищувати прибуток. Тому при плануванні розміщення енергоємної промисловості потрібно орієнтуватися на наявність дешевої електроенергії. До матеріально-технічних факторів відносять сировинної фактор. Матеріаломісткі виробництва – це металургія, целюлозно-паперова, цукрова, фанерна і інші галузі. При підрахунку матеріаломісткості виводять коефіцієнт (1,5 т. Сировини на 1 т. Продукції). Зрозуміло, що сировина перевозити нерентабельно. Сюди зараховують і транспортний фактор, так як матеріаломісткість і витрати на переміщення взаємообумовлені.

Соціально-економічні чинники

Трудовий фактор відносять до соціально-економічним. Для реалізації будь-якого виробництво необхідні трудові ресурси, причому спеціально підготовлені. Даний фактор особливо актуальне для розміщення машинобудування, легкої промисловості. Останнім часом все більш актуальним стає фактор наукоємності. При переході до комп’ютеризації, нових технологій, часто підприємствам необхідні наукові лабораторії, вчені, високотехнологічне обладнання.

При визначенні розміщення підприємства не можна орієнтуватися тільки на два-три фактори. Необхідний комплексний аналіз.

Посилання на основну публікацію