Фактори розміщення виробництва Білорусі

1. Які фактори впливають на розміщення виробництва в Білорусі?

Фактор території, природно-ресурсний потенціал, економіко-географічне положення, макроположеніе, мікроположеніе, трудові ресурси, транспорт, зв’язок, споживчий чинник, науково-технічний потенціал, екологічний фактор, нанотехнології, державна політика.

2. У чому проявляється вигідність економіко-географічного положення Республіки Білорусь?

Розташування в центрі Європи на перехресті важливих транспортних шляхів, що з’єднують Європу та Азію, Росію з Європейськими країнами, Північну Європу з південними країнами.

3. Чому фактор території сприятливий для розвитку сучасного господарства Білорусі?

Білорусь має невелику за площею, компактну територію зі столицею в центрі. Ці фактори дозволяють рівномірно освоювати територію, легко пов’язувати окремі центри господарства між собою.

4. * Які галузі розвиваються, на ваш погляд, у відповідності з природними та економічними умовами? Дайте обгрунтування своєї відповіді?

У відповідності з природними умовами розвивається сільське господарство Білорусі. Саме природними умовами визначена його спеціалізація. І природні (сировинна база) та економічні умови (імпортну сировину і затребуваність продукції) стали підставою для розвитку хімічної промисловості. Економічно рентабельно розвиток машинобудування. Верстати та сільгосптехніка затребувані на внутрішньому ринку.

Факт для роздумів: Які природні показники мають для Білорусі високий ступінь сприятливості?

Режим зволоження, біорізноманіття, естетичні якості рельєфу.

Посилання на основну публікацію