Фактори і тенденції розвитку логістики

Фактори розвитку логістики

Найбільш важливими факторами, що послужили поштовхом для розвитку логістики, є наступні.

Перехід від ринку продавця до ринку покупця

До початку 1960-х років в країнах з ринковою економікою існував ринок продавця, виробники прагнули підвищити свою конкурентоспроможність за рахунок вдосконалення виробництва і випуску нових товарів. До початку 60-х років почав формуватися ринок покупця, продавці почали зазнавати труднощів зі збутом товарів, виникла криза перевиробництва. У нових умовах конкурентоспроможність початку залежатиме більшою мірою від уміння раціонально організувати процеси доставки і збуту.

Підвищення вимог до якості процесів розподілу продукції

В результаті запеклої конкуренцією підвищилися вимоги споживачів до якості облуговування. Для задоволення вимог споживача виникла необхідність розробляти методи і інструменти раціонального розміщення складів, оптимальних схем і маршрутів доставки вантажів, визначення оптимальних обсягів постачання, та ін.

Енергетична криза

Зростання вартості енергії в 70-і роки XX століття змусив підприємців шукати нові способи підвищення економічності транспортування. Традиційних підходів раціоналізації роботи транспорту було мало. Більший ефект можна було отримати за рахунок узгодження дій всіх учасників процесу руху товарів. Це стало новим етапом в практиці управління потоковими процесами.

Науково-технічний прогрес в області автоматизації виробництва

В результаті заміни традиційних конвеєрів автоматизованими виробничими лініями були створені гнучкі виробничі структури. Це зробило рентабельним виробництво продукції дрібними партіями і спричинило відповідні зміни в сферах обігу. Необхідність мати великі склади відпала, з’явилася потреба в постачанні вантажів малими партіями, але в жорсткі терміни. Все це вимагало розвиток методів логістики.

Науково-технічний прогрес в області засобів зв’язку та інформатики

Одним з найважливіших досягнень науково-технічного прогресу є комп’ютеризація управління та розвиток засобів передачі даних. Це дозволило втілити логістичні концепції на практиці, дало можливість відстежувати всі етапи руху потоку. В результаті сформувалися методи управління не тільки матеріальними, але інформаційними потоками, почали розроблятися інформаційні логістичні системи.

Створення міжнародних правил, стандартів логістичної діяльності

До 1980-х років процеси руху товару в зовнішній торгівлі ускладнювалися розрісся обсягом документації по зовнішньоторговельних операціях з товарами, відмінностями в національних стандартах, різноманітністю в технічних параметрах транспортних засобів та шляхів сполучення, наявністю імпортних і експортних обмежень. У зв’язку з цим були розроблені інструменти щодо спрощення проходження митниці, уніфікації правил зовнішньої торгівлі, контролю технологічних процедур на прикордонних переходах.

Розробка теорії компромісів і теорії систем

Теорія систем дозволила науково підійти до проблеми руху товару як до комплексної задачі, а різні суб’єкти потокового процесу представляти у вигляді єдиної системи.

Теорія компромісів дозволила знаходити рішення, що підвищують загальний економічний ефект, незважаючи на приватний збиток окремих ланок загального логістичного процесу.

Тенденції розвитку логістики

До сучасних тенденцій розвитку логістики відносяться наступні.

  • Розширення асортименту логістичних послуг;
  • Формування довгострокового співробітництва з логістичними фірмами і скорочення числа постачальників;
  • Логістичний аутсорсинг – передача логістичних функцій з розподілу продукції від виробників до спеціалізованих фірм;
  • Розвиток методів управління логістичними процесами.
Посилання на основну публікацію