Етнолінгвістичний склад населення Індії

У всій вітчизняній і зарубіжній літературі Індія характеризується як сама багатонаціональна країна світу. Тому збірне поняття «індійці» насправді охоплює дуже різні етнічні спільності.

Загальне число мов і діалектів Індії в різних джерелах визначається по-різному: від 300 до 1650! Але серед них, природно, особливо виділяються ті 18 мов, які мають найбільше поширення і в конституції країни вказуються особливо. На цих мовах говорять самі великі народи Індії: хиндустанци (265 млн), бенгальці (225 млн), пенджабці і біхарци (по 115 млн), телугу, таміли і маратхі (по 70-80 млн), гуджаратци (55 млн) і деякі інші.

Хіндустанці, що формують найбільший з народів країни, розмовляють двома мовами – хінді і урду. Якщо сказати точніше, то розмовна мова у них дійсно один – хиндустані, але він має дві літературні форми – хінді і урду. Мова гінді склався на основі давньоіндійської писемності (санскриту) і нині використовує алфавіт деванагарі. А мова урду, генетично і структурно представляє собою різновид гінді, все ж досить суттєво відрізняється від нього. Насамперед тим, що в ньому прийнятий арабський алфавіт, та й словниковий фонд урду містить багато слів, запозичених з арабської, перської і тюркських мов. Можна додати, що хінді стала основною мовою індуїстів, а урду – мовою індійських мусульман (до речі, він прийнятий в якості державної мови і в сусідньому мусульманському Пакистані).

За загальноприйнятою лінгвістичної класифікації народи Індії відносяться до чотирьох мовних сімей: індоєвропейської, дравідійськой, австроазіатськой і сіно-тибетської, кожна з яких поділяється ще на кілька мовних груп.
Найбільш широке поширення має індоєвропейська сім’я (рис. 129), представлена ??головним чином корінними народами индоарийской групи. До них відносяться хиндустанци, біхарци, бенгальці (західні), маратхі, гуджаратци, орія, пенджабці, раджастханци, ассамци; на основі ареалів розселення цих народів, як уже зазначалося, були сформовані і відповідні штати (табл. 46). Народи индоарийской групи заселяють всю північну і східну частини країни, включаючи широку Гангській низовина і плоскогір’я Декан.

Друга мовна сім’я, також досить широко представлена ??в Індії, – дравідійської. Найбільші з відносяться до неї народів – телугу, таміли, малаялі, кіннара. Вони компактно заселяють південну частину Індостану, утворюючи також невеликі етнічні вкраплення в його центральній частині (рис. 129). Австроазіатская сім’я представлена ??невеликими народами, що живуть у східній частині Індостану. А такі ж невеликі народи сіно-тибетської сім’ї проживають на крайньому сході та півночі країни.

Не так просто було вирішити питання про державну мову Індії. Згідно з конституцією країни, державним був оголошений мова хінді – значною мірою в розрахунку на те, що це сприятиме етнічної консолідації індійського суспільства. Але формування загальноіндійського національної самосвідомості на базі мови хінді відбувалося набагато повільніше, ніж передбачалося. У тому числі і через конкуренцію таких великих мов, як бенгальська, телугу і деяких інших. Звідси випливає і значення другої державної мови Індії – англійської. Спочатку, після завоювання незалежності, він був оголошений державним на термін у 15 років, потім ще на 15 років. Але використання англійської в якості державної мови триває до наших днів.

Посилання на основну публікацію