Етнолінгвістичний склад населення Азії

У закордонній Азії живе більше тисячі народів – від дрібних племінних етносів, які налічують кілька сотень людей, до найбільших за чисельністю народів світу. Чотири народу цього регіону (китайці, хиндустанци, бенгальці і японці) налічують понад 100 млн чоловік кожен. Ще вісім народів (панджабци, біхарци, яванци, корейці, телугу, маратхі, таміли і в’є) налічують від 50 млн до 100 млн осіб. Всього ж народів – «мільйонерів» тут 107, і на них припадає 98% населення регіону.

Народи зарубіжної Азії відносяться приблизно до 15 мовних сімей; такого лінгвістичної різноманітності також немає ні в одному іншому великому регіоні планети. Найбільша з них по чисельності людей – сино-тибетська сім’я, різко переважає в Східній Азії. На другому місці стоїть індоєвропейська сім’я, народи якої розселені головним чином в північній частині Південної Азії, в Ірані та Афганістані. Третє місце належить австронезийской сім’ї, представленої насамперед в острівній світі Південно-Східної Азії, четверте – дравідійської сім’ї, мовами якої говорять народи південній частині Південної Азії, п’яте – австроазіатськой сім’ї, представленої деякими народами Індокитаю. Далі слід алтайська сім’я, народи якої ніби облямовують північний кордон регіону від Чорного моря до Тихого океану, тайська (паратайская) сім’я в Індокитаї, афразийская (семіто-хамітська) сім’я, представлена ??родинними арабськими народами Південно-Західної Азії.

Залежно від національного складу і характеру етнічних взаємин видний вітчизняний етнограф і Етногеографія С. І. Брук поділив країни зарубіжної Азії на чотири групи. До першої з них він відніс однорідні в національному відношенні, де основний народ складає більше 95% всього населення. У другу групу були включені ті, де основний народ складає 70-95% всього населення, в третьому – країни, де основним народу належить лише близько половини або дещо більше (але не понад 70%) всього населення. Нарешті, четверту групу утворюють країни, населені багатьма великими народами, жоден з яких не становить більшості населення. Всі ці групи наведені в таблиці 29.

У першу групу входять Японія, обидві Кореї, Бангладеш, що відносяться до числа найбільш типових однонаціональних держав у світі, а також деякі арабські країни Південно-Західної Азії.
Друга група, найбільша, включає в себе всі інші арабські країни Південно-Західної Азії – загалом також майже однонаціональні, де чужорідні національні меншини пов’язані головним чином з трудовими міграціями населення. Певний виняток становить тільки Ірак зі значним прошарком курдів. З неарабських країн Південно-Західної Азії в другу групу входять також Туреччина, Ізраїль і Кіпр. У Туреччині головне національна меншина також утворюють курди, в Ізраїлі – араби-палестинці, частка яких через більш високого приросту населення зросла з 10% в 1950 р. до 19% в наші дні. Населення Кіпру складається з двох основних етнічних громад: греків-кіпріотів і турків-кіпріотів.

Країни Південної Азії представлені у другій групі Шрі-Ланкою, держави Південно-Східної Азії – В’єтнамом, Камбоджею, М’янмою, Таїландом і Сінгапуром, а Центральній і Східній Азії – Монголією та Китаєм. У більшості своїй ці країни відносяться вже до багатонаціональних, але з різким переважанням головною нації. Найбільш яскравим прикладом такого роду може служити Китай, де національні меншини складають менше 9% населення, але це відповідає 115 млн чоловік. З 56 меншин 16 налічують більше 1 млн осіб. А райони їх поширення (п’ять автономних районів Китаю та провінції Гуаньсі, Цинхай, Гуйчжоу і Хайнань) займають 6 млн км2, або 63% території країни. Таїланд – багатонаціональна країна, населена більш ніж 30 народами, які відносяться до чотирьох мовних сімей.

У В’єтнамі та в М’янмі в’є і бірманці також досить різко переважають, але вони концентруються відповідно в басейнах Меконгу і Іраваді, тоді як великі гірські райони заселені численними (від 30 до 50) дрібнішими народами.

У третю групу входять п’ять країн Південно-Східної та Південної Азії. Найбільш типовий з них Пакистан – також багатонаціональна держава, але з більш однорідним складом, оскільки всі чотири головних населяють його народу належать до індоєвропейської сім’ї.
У четверту групу входять ще п’ять держав. Це дві країни Південно-Східної Азії – Індонезія і Філіппіни, подібні тим, що при дуже великому числі народів (в Індонезії від 100 до 350, на Філіппінах приблизно 75) здебільшого вони належать до австронезийской сім’ї і споріднені один одному. Що ж до Афганістану, то це, очевидно, одна з країн закордонної Азії з найбільш складним національним (етнічним) складом. Весь південь і північний схід Афганістану заселений іраномовними (афганці-пуштуни, таджики, Хазарейці), а північний захід – тюрко-мовний (узбеки, туркмени) народами. Загальне ж число народів перевищує 30. Частина з них ще зберігає родоплеменное розподіл. Це також Іран – складне в етнічному відношенні держава Південно-Західної Азії, населене більш ніж 40 народами. І це, нарешті, Індія – сама багатонаціональна країна світу, яку населяють більше 500 націй, народностей і племінних груп, що говорять на мовах чотирьох мовних сімей. 29 народів Індії налічують більше 1 млн осіб.

Узагальнюючи все сказане, можна, мабуть, стверджувати, що більш однорідний національний склад населення характерний в першу чергу для Східної і Південно-Західної Азії, за винятком Ірану та Афганістану. У Південно-Східній Азії поліетнічний склад населення переважає в країнах-архіпелагах (Індонезія, Філіппіни), а також у гірському Індокитаї – одному з найскладніших в етнічному відношенні районів світу.

Для багатьох країн Південно-Східної Азії характерна наявність порівняно великої китайської діаспори. Загальне число таких етнічних китайців, або, як їх тут прийнято називати, хуацяо («китайські гості»), досягає 40-45 млн чоловік. Вони переселилися сюди з Південного Китаю ще в колоніальний період історії зарубіжної Азії, утворивши значний прошарок переважно міських жителів – торговців, лихварів, дрібних службовців, ремісників. Хуацяо досі зберігають свої мову, релігію, особливості життєвого укладу, не втрачаючи та зв’язків з історичною батьківщиною.

Природно, що такий складний склад населення країн закордонної Азії не міг не привести до гострих міжнаціональних конфліктів, які зазвичай підігріваються також економічними, політичними, релігійними протиріччями, давніми територіальними суперечками, про що вже говорилося вище. Характерно, що різке погіршення економічної обстановки в Південно-Східній Азії в 1997-1998 рр.. у зв’язку з фінансовою кризою супроводжувалося, наприклад в Індонезії, масовими виступами проти хуацяо.

Посилання на основну публікацію