Етнічний склад населення. Географія релігій світу

1. Назвіть найбільш численні мовні сім’ї.

Китайці, хиндустанци, бенгальці, американці США, бразильці, росіяни, японці, пенджабци, біхарци, мексиканці, яванци.

2. Виділіть відмітні особливості світових релігій.

Християнство – виникло в Південно-Західній Азії. Засноване на вірі в Ісуса Христа. Джерело віровчення – біблія. Згідно з ученням, всі люди рівні перед Богом, є інша небесна життя. Три гілки: католицизм, православ’я, протестантизм.
Іслам – виник на Аравійському п-ве. Засновником вважають Мухаммеда з Мекки, який є посланцем Аллаха. Віровчення викладено у священній книзі – Корані.
Буддизм – виник в Індії. Засновником вважають Будду. Релігія заснована не на вірі в бога, а на високоморальній життя людини.

* 3. Вивчіть і опишіть національний і релігійний склад населення в місцевості вашого проживання.

Національний склад: білоруси, росіяни, українці, поляки та ін.
Релігійний склад: православні, католики та ін.

Посилання на основну публікацію