Економімо- і політико-географічне положення України

Україна – найбільша за територією держава Європи. Площа країни дорівнює 603,7 тис. Км2, що становить 5,7% території Європи. Держава має достатньо компактну територію. Протяжність із заходу на схід приблизно 1316 км, з півночі на південь – 893 км. Загальна довжина кордонів становить 6500 тис. Км2, з них більше 1050 км – морські. Україна межує з 7 державами.

Використовуючи карту атласу ((Україна на карті Європи », назвіть держави, з якими межує Україна. Визначте, на скільки тисяч квадратних кілометрів територія нашої країни перевищує територію великих країн Європи. Площа Франції – 544 тис. Км2, Іспанії – 505, Швеції – 450 , Польщі – 313, Італії – 301 тис. км2.

Географічне положення (ГП) держави – важлива географічна категорія. Воно завжди індивідуально, у світі немає двох об’єктів (держав), які мали б однакову географічне положення.

Використовуючи свої знання, дайте характеристику фізико-географічного положення України.

Економіко-географічне положення (ЕГП) – сукупність відносин будь-якого економіко-географічного об’єкта, що має народногосподарське значення, до інших, лежачим поза ним

Згідно з типовим планом враховують економіці-географічне положення України стосовно:

 • ? до сусідніх країн;
 • ? до головних сухопутних і морських транспортних шляхів;
 • ? до головних паливно-сировинних баз;
 • ? до промислових і сільськогосподарських районах;
 • ? до головних районам збуту продукції;
 • ? зміна ЕГП в часі.

Політико-географічне положення (ПГП) – це просторове відношення географічного об’єкта (країни, міста …) до інших географічних об’єктів, лежачим поза ним і мають чи можуть мати на нього істотний вплив.

Іноді вживається поняття геополітичне положення (ГПП). Зазвичай поняття ПГП і ГПП вживаються як тотожні.

ПГП характеризується становищем по відношенню до країн:

 • ? мають високий політико-економічний потенціал;
 • ? експортуються та імпортуються продукцію у великих кількостях;
 • ? до країн – вогнищ регіональних конфліктів;
 • ? до країн-нейтралів;
 • ? до країн, з якими здійснюється тісне політичне, економічне, культурне співробітництво;
 • ? до регіональних угрупованням, військово-політичних союзів країн.

В цілому ЕГП і ПГП України вигідне.

Посилання на основну публікацію