Економіко-географічне положення Білорусі

Історична довідка

Білоруська держава має тривалу і славну історію. Спочатку територія нинішньої Білорусі називалася Білою Руссю. Перші згадки про неї відносять до $ VI-IX $ століть. Населяли цю територію різні племена:

  • кривичі,
  • дреговичі,
  • ятвяги,
  • литва,
  • та інші.

Землі Білої Русі входили до складу Київської Русі. Після розпаду цієї держави на цих землях формується Велике князівство Литовське, потім – Річ Посполита. Після переділу Речі Посполитої правителями Росії, Пруссії та Австрії, територія білоруських земель відійшла до Росії. Саме тоді закріпилася назва «Білорусія», а народи, які проживали тут стали називатися білорусами.

Після падіння Російської імперії і в ході громадянської війни, частина білоруських земель утворили Білоруську Соціалістичну Радянську Республіку. Вона увійшла в $ +1922 $ році як союзна республіка до складу Радянського Союзу. До $ тисячі дев’ятсот сорок п’ять $ році остаточно завершилося формування території країни.

В $ +1991 $ році, після розпаду СРСР, була проголошена незалежність Білорусі. Тоді ж було змінено назву держави. Тепер це – Республіка Білорусь, суверенна незалежна держава. Сьогодні це одна з небагатьох держав, що входили до складу СРСР, яке розвивається стабільно, забезпечуючи приріст валового національного доходу і поліпшення добробуту населення.

Загальна характеристика держави Білорусь

Республіка Білорусь – це унітарна держава, президентська республіка. Столицею країни є місто Мінськ. Це і найбільше місто в країні. Державні мови в Білорусі – білоруський і російський. Білорусь є без’ядерною державою. Вона – член ООН, також вона – учасник багатьох міжнародних організацій.

За адміністративно-територіальним поділом до складу держави входить шість областей і місто Мінськ, який має особливий статус. Грошова одиниця в країні – білоруський рубль. На жаль, політика сучасного керівництва Білорусі призводить іноді до ускладнень у відносинах як з Росією, так і з країнами Західної Європи. У свій час Білорусь піддавалася економічним і політичним санкціям з боку Євросоюзу. Зараз Білорусь приймає на себе роль миротворця в конфлікті на Сході України і в стосунках між Україною і Росією.

Економіко-географічне положення Білорусі

Білорусь розташована на території Східно-Європейської рівнини, на сході Європи. Вона лежить на перехресті транзитних шляхів з Росії до Європи і з Північної Європи в південні регіони. Так як рельєф країни рівнинний, а геологічна будова відповідає платформі, то транспортно-географічне положення Білорусі вигідне. Єдиним недоліком транспортно-географічного положення є відсутність безпосереднього виходу до моря. Для морських перевезень Білорусь використовує флоти Польщі, Литви Латвії, України. Крім того відсутність прямого виходу до моря компенсується розвинутою транспортною мережею транзитних перевезень між Сходом і Заходом.

Білорусь межує на сході з Росією, на півдні – з Україною, на заході – з Польщею, на північному заході – з Литвою та на півночі – з Латвією. Зберігаючи політичний нейтралітет і самостійність, Білорусь активно взаємодіє з країнами-сусідами. Відстань території країни від «гарячих точок» сприятливо позначається на розвитку економіки. Тому політико-географічне положення Білорусі також дуже вигідне.

Запаси корисних копалин на території країни незначні. Але завдяки добросусідським відносинам з сусідніми країнами, в першу чергу – з Росією, проблема ресурсообеспеченности практично вирішена. Крім того сформовані хороші умови для міжнародного співробітництва.

Так як культура Білорусі формувалася під впливом злиття культур багатьох етнічних груп, то склалися сприятливі умови для взаємного збагачення і розвитку культур різних народів. Не дарма вже багато років в Білорусі проводиться фестиваль слов’янських народів «Слов’янський базар» у Вітебську, який служить зміцненню добросусідських відносин між країнами і народами Європи і зміцнює міжнародний статус Білорусі.

Підводячи підсумок, можна сказати, що економіко-географічне становище Білорусі дуже вигідне.

Посилання на основну публікацію