1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Географія
  3. Економіко-географічна характеристика країн Східної Європи

Економіко-географічна характеристика країн Східної Європи

Східна Європа – це особливий субрегіон Європи, що представляє собою єдиний (і порівняно вузький) територіальний масив, що простягнувся від Фінської затоки Балтійського моря до Адріатичного і Чорного морів. Сучасна Східна Європа – це 15 держав, більше половини з яких утворилися в результаті політико-географічних зрушень кінця XX в.

Економіко-географічне положення Східної Європи характеризується:

1) приморським становищем більшості країн регіону;

2) транзитним становищем між країнами Західної Європи та країнами СНД;

3) типовим для Європи сусідським положенням країн відносно один одного …

Політична карта регіону в достатній мірі різноманітна:

а) за розмірами території;

б) за формою правління;

в) за формою адміністративно-територіального устрою.

г) за рівнем соціально-економічного розвитку в регіоні існують досить значні відмінності між окремими країнами.

Населення Східної Європи в кількісному відношенні помітно менше, ніж населення Західної, – близько 140 млн осіб.

В етнічному відношенні переважають слов’янські народи, що говорять на мові слов’янської групи індоєвропейської мовної сім’ї. Серед народів, які розмовляють мовами інших груп індоєвропейської сім’ї, виділяються: литовці і латиші (балтійська група), румуни (романська група), албанці (албанська група), естонці та угорці говорять на мовах фіно-угорської групи уральської сім’ї.

Як і для країн Західної Європи, для країн Східної Європи характерний низький природний приріст населення.

Природні умови і ресурси. Велика частина Східної Європи розташована в зоні помірного кліматичного поясу. Сума опадів (середньорічні показники) перевищує випаровуваність або можливе випаровування практично в усьому регіоні. Рельєф Східної Європи дуже різноманітний: є великі низовини і гірські масиви. У структурі земельного фонду переважають оброблювані землі; великі гідроресурси, в тому числі гідроенергетичні.

На території Східної Європи зосереджені значні запаси мінеральних ресурсів:

а) первинні енергоресурси;

б) рудні ресурси.

Різноманітні рекреаційні ресурси: природно-рекреаційні та культурно-історичні пам’ятки.

Промисловість. У більшості країн Східної Європи важка промисловість виникла в післявоєнний період і в даний час в регіоні існує 20 великих промислових центрів.

Машинобудування. Машинобудування є однією з провідних галузей промисловості Східної Європи.

Хімічна промисловість. Хімічна промисловість в Східній Європі не є динамічною галуззю, проте в деяких країнах існують великі хімічні підприємства.

Основу енергетики регіону становить як внутрішнє сировину, так і імпортоване.

Металургійна промисловість регіону працює за рахунок експорту руди (чорна металургія), кольорова металургія спирається в основному на внутрішнє сировину.

Лісова промисловість з об’єктивних причин є другорядною галуззю. Легка промисловість розвинена значно сильніше (вироблення бавовняних і вовняних тканин, виробництво взуття і т. Д.).

Сільське господарство регіону розвинене в достатній мірі, щоб забезпечити продовольством власне населення, проте його експортний потенціал використовується не повною мірою. Як і для Західної Європи, для Східної характерні аналогічні типи сільського господарства:

а) североевропейский;

б) південноєвропейських;

в) середньоєвропейський.

Транспорт. Домінуючим видом транспорту в Східній Європі є залізничний. Найбільш динамічно розвивається автомобільний транспорт (переважаючий в Західній Європі), а також морський транспорт: в регіоні розташована велика число першокласних портів. Велике значення для регіону має розвиток внутрішнього водного транспорту.

Охорона навколишнього середовища. Екологічні проблеми Східної Європи є типовими для всього континенту:

а) поступове зникнення природних і неконтрольоване зростання антропогенних ландшафтів;

б) надмірне забруднення навколишнього середовища, особливо в індустріальних країнах і старопромислових районах.

На відміну від країн Західної Європи природоохоронні програми в Східній Європі фіксуються незадовільно. Однак у справі захисту навколишнього середовища регіону вже спостерігається помітний прогрес (немаловажну роль у цьому відіграють норми і стандарти Європейського Союзу).

ПОДІЛИТИСЯ: