Економіка Узбекистану

Господарська діяльність на території Узбекистану в стародавні часи

Природні умови Узбекистану на рідкість різноманітні. Велика частина території країни зайнята рівнинами. А південний схід і схід розташований в передгірному масиві. Захід і центр Узбекистану займають пустелі помірного поясу. Виняток становить лише долина Амудар’ї.

Стародавні люди, які прийшли сюди за часів палеоліту, жили в умовах більш комфортного клімату. Вони займалися полюванням. Про це свідчать малюнки, виявлені в місцях стоянок древніх людей. Коли клімат змінився, змінився і характер діяльності людини. Вони стали вести кочовий спосіб життя і займалися скотарством. В оазисах і в долині Амудар’ї багата хліборобська культура.

У передгірних районах люди не відчували дефіциту води. З гір стікали численні струмки і ріки. Тому землеробство тут отримало повсюдне розвиток. Розвивалися і ремесла. Племена, що населяли цей район у другому тисячолітті до нашої ери займалися, крім землеробства, гірничо-пасовищного скотарства, гончарством, ткацтвом, з’явилося ковальська справа.

Так як узбецькі землі лежали поблизу від жвавих караванних шляхів з Європи в Китай, то бурхливий розвиток отримала торгівля. Подібна структура господарської діяльності зберігалася тривалий час. Державні освіти змінювали один одного. Але господарський уклад не змінювався протягом багатьох століть.

Коли Російська імперія приєднала Середню Азію до своїх володінь, цей регіон продовжував залишатися економічно відсталим і маловивченим. Єдиною галуззю промисловості, яка виділялася тоді в економіці краю, була первинна переробка бавовни-сирцю і бавовняних насіння.

Економіка Узбецької РСР

Зі встановленням радянської влади і налагодженням мирного життя в Середній Азії (Туркестані), почалися і перетворення в економіці. Перш за все був узятий курс на вивчення природних багатств краю. В Узбекистані працювали численні наукові експедиції. Пошуки велися як в пустелях, таки в гірських районах.

Завдяки виявленим родовищ корисних копалин і проведеним іригаційним робіт, в Узбекистані була створена високопродуктивна економіка союзного значення. В середині $ 80 $ х років $ ХХ $ століття вона займала п’яте місце серед економік союзних республік за обсягом валової продукції.

В країні була створена важка індустрія. В Узбекистані були побудовані заводи союзного значення з виробництва бавовнозбиральних машин, тракторів, бавовноочисному обладнання, устаткування для текстильної промисловості. Завдяки наявності трудових ресурсів. У Ташкенті і прилеглих районах були побудовані заводи електротехнічного і радіоелектронного машинобудування.

Основу енергетичного комплексу Узбецької РСР склала газова промисловість. Видобуток газу була налагоджена в Бухарської і Кашкадар’їнської областях. Газ прямував в Європейську частину СРСР, на Урал, в Киргизію і Південний Казахстан. На базі газової промисловості працювала і електроенергетика. Близь Ташкента на гірських річках був побудований каскад гідроелектростанцій.

Наявність корисних копалин і дешевої електроенергії дозволили налагодити роботу кольорової металургії. В Узбекистані проізводілімедь, цинк, вольфрам, молібден, добували золото. Були сформовані Ташкентська і Бухарская металургійні бази. У місті Бекабад був побудований єдиний в Середній Азії завод передільної чорної металургії.

Багата мінерально-сировинна база дозволила повсюдно розвивати виробництво будівельних матеріалів. Легка промисловість також відігравала провідну роль в економіці республіки. Виробництво бавовняних і шовкових тканин було галуззю загальносоюзної спеціалізації. Крім того бавовна використовувався для виготовлення пороху, який був потрібний для ракетної техніки Радянського Союзу.

Підприємства харчової промисловості розміщувалися в землеробських районах південного сходу і сходу республіки. Провідну роль відігравало виробництво рослинного масла, соків, плодоовочевих консервів, сухофруктів.

У сільському господарстві за роки Радянської влади відбулися величезні зміни. Було збудовано велику кількість зрошувальних каналів. Зрошувані землі займали майже $ 57 $% сільгоспугідь. В рослинництві майже $ 70 $% продукції припадало на бавовництво. На незрошуваних землях вирощували ячмінь і пшеницю. На зрошуваних полях – рис. Садівництво було представлено в передгірних областях виробництвом високоцукристі та кішмішних сортів винограду, персиків, абрикоса, яблук.

У тваринництві важливе значення мало каракулеві вівчарство, розведення кіз, шовківництво.

Економіка незалежного Узбекистану

За роки незалежності змінилася структура економіки Узбекистану. Частка сільського господарства знизилася з $ 37 $% до $ 17 $%. Це пов’язано з ліквідацією великих господарств і перехід до дрібнотоварним підприємствам.

Економіка країни залежить від імпорту зернових, від збереження іригаційних систем. Промисловість забезпечує приблизно $ 24 $% ВВП. На частку сфери послуг припадає понад $ 70 $% ВВП. Провідними галузями промисловості є газова промисловість, електроенергетика, бавовнопереробне виробництво, видобуток урану, текстильна промисловість.

Міжнародні організації наголошують на необхідності проведення економічних реформ в Узбекистані і високий рівень корумпованості в державі.

Посилання на основну публікацію