Економіка Словаччини

Після трансформаційного спаду на початковому етапі реформ (за 1990-93 ВВП країни знизився майже на 1/4) словацька економіка з 1994 відновлює поступальну динаміку розвитку; рівень останнього дореформеного року (1989) перевершений за обсягом ВВП в 2001 (на 9%). У 2001 ВВП С. склав 62 млрд дол. США, обсяг ВВП на душу населення – 4200 євро, або 49% від середнього по ЄС рівня. Зростання виробництва і підвищення продуктивності праці відбуваються на тлі скорочення зайнятості – з 2,5 млн чол. в 1989 до 2,1 млн чол. в 2002 і зростання безробіття – з 13% в 1993 до 18,5% в 2002. Інфляція з 1995 спустилася нижче двозначної позначки, в 2002 склала 3,5%; з 2-й пол. 1990-х рр. істотний вплив на її динаміку робить діяльність уряду в галузі ціноутворення (підвищення регульованих цін).

Економічне зростання в істотній мірі обумовлюється динамічним розвитком сфери послуг: її питома вага у ВВП збільшився в 1993-2001 з 41 до 65% при зниженні частки промисловості з 29,2 до 26,3% і сільського господарства з 6,6 до 4,9 %. У 2001 із загальної чисельності зайнятих на частку сфери послуг припадало 57%, промисловості – 29%, сільського господарства – 6%, будівництва – 8%.
С. має значний промисловий потенціал. У структурі промислового виробництва ключові позиції займають машинобудування, металургія і металообробка, харчова промисловість, електротехніка і хімічна промисловість; значні масштаби целюлозно-паперової та текстильної промисловості. На добувну промисловість припадає менше 1% обсягу промислового виробництва. Найбільші підприємства: нафтохімічний комбінат «Словнафт» в Братиславі, хімкомбінат в м Шаля, Східнословацький металургійний комбінат в Кошице, заводи важкого машинобудування в Мартіні і Дубниці-над-Вагом, алюмінієвий комбінат у м Жіар-над-Гроном і багато ін. Вироблення електроенергії 27,5 млрд кВт-год (2000); близько 50% вироблюваної в країні електроенергії виробляється на базі АЕС в Ясловске-Богуніце і Моховце.

Через затяжного інвестиційного спаду в економіці, уповільненої ходу приватизації, низького припливу прямих іноземних інвестицій (ПІІ, їх сумарний обсяг за 1990-99 склав всього 2,1 млрд дол. США) структура словацької промисловості не зазнала в 1990-і рр. помітних змін: відновився промислове зростання відбувалося в основному за рахунок традиційних галузей. Розпочатий в С. з 1999 новий приватизаційний раунд, в ході якого до продажу іноземним інвесторам були представлені стратегічні підприємства словацької економіки, активізував приплив ПІІ та процеси реструктуризації у сфері матеріального виробництва: обсяг ПІІ, отриманих С. ??в 2000-02, досяг майже 4 млрд дол. США; питома вага ПІІ у ВВП збільшився з 2% в 1997-99 до 8,5% в 2000-01. За обсягом ПІІ в економіку С. лідирують Німеччина (26% їх сукупного обсягу до поч. 2002), Ні -дерландах (23%) та Австрія (18%). Із загального обсягу ПІІ, накопичених до поч. 2002, в сферу матеріального виробництва було спрямовано близько 50%.

Аграрні перетворення 1990-х рр., В ході яких були здійснені роздержавлення і разобобще-ствления земель та матеріально-технічної бази сільського господарства, забезпечили панівне становище в землеволодіння, землекористування та виробництві сільськогосподарської продукції приватного сектора: його частка у валовій продукції сільського господарства досягла в 2002 98%. Загальне число частнопредпрінімательскіх суб’єктів, що виникли на основі реорганізованих сільськогосподарських кооперативів та госхозов, склало в 2001 7,2 тис., З них індивідуальні господарства – 79%, кооперативи – 10%, товариства з обмеженою відповідальністю – 9%. Площа сільськогосподарських угідь – 2,4 млн га, з них 1,5 млн га відведено під ріллю. На родючих низовинах вирощують зернові (пшениця, жито, ячмінь, кукурудза), технічні культури (олійні, тютюн, цукровий буряк); розвинені плодівництво і виноградарство. У південних районах розводять головним чином свиней, молочну худобу і птицю, в гірських районах – овець і м’ясну худобу.

С. своєму розпорядженні розгалужену мережу залізниць і автомобільних доріг. Протяжність залізниць становила 2001 3,7 тис. Км (близько 28% – двоколійні лінії, 40% – електрифіковані ділянки), шосейних доріг – 38 тис. Км (автомагістралі міжнародного значення -18 тис. Км, з них 288 км швидкісних трас ). У внутрішньому вантажообігу частка залізничного транспорту 58%, автомобільного – 40,0% (2001). Судноплавство тільки по Дунаю, порти – Братислава і Комар-но. Діють 17 аеропортів. Велика роль С. в транзиті російських нафти і газу в країни Західної та Південної Європи: за її території проходять південна гілка магістрального нафтопроводу «Дружба» і система транзитних газопроводів (у 2000 протяжність головної траси газопроводів з відгалуженнями до Чехії та Австрії склала 2013 км, транзит російського газу через територію С. – 90 млрд м3). З кін. 1990-х рр. здійснюються за рахунок іноземних кредитів і дотацій з фондів ЄС інтенсивна модернізація залізниць і рухомого складу, будівництво автомагістралей і швидкісних трас; активно розширюється за рахунок припливу ПІІ сектор телекомунікаційних послуг: за 1997- 2001 число телефонних ліній збільшилася на 12%, чисельність абонентів стільникового зв’язку – в 11 разів, в т.ч. з підключенням до Інтернету – в 3,5 рази. Послугами мобільного зв’язку та Інтернетом користувалися в 2000-01 відповідно 23 і 17% населення.

Помітну роль в економіці країни відіграє туризм: різноманітність природних ландшафтів, багата культурна традиція, розвинена мережа готелів, лікувально-оздоровчих курортів і спортивних баз надають широкі можливості для відпочинку, лікування і подорожей. С. знаменита своїми бальнеологічними курортами, розташованими на мінеральних і термальних джерелах (Пьештяні, Тренчіанске-тепло-це та ін.), Гірськокліматичний і гірськолижними курортами у Високих Татрах (Штрбське-Плесо, Татранс-ка Ломница) і Малих Татрах (Ясна).

Дефіцит державного бюджету коливався в 1997-2001 в межах 5,0-6,5% ВВП, в 2002 склав 4,5% ВВП. Державний борг, незначний на старті реформ, зріс до 29,7% ВВП в 1997 і до 44,1% ВВП в 2001. В ході модернізації податкової системи в 2001-02 знижені: базова ставка ПДВ – з 23 до 20%, ставки податку на доходи юридичних осіб – з 40 до 25% та фізичних осіб – з 12-42 до 10-38%. Подальша модернізація системи оподаткування пов’язується зі зниженням прямих і збільшенням непрямих податків при збереженні розміру податкових надходжень до державного бюджету на досягнутому рівні. У початковій стадії реалізації знаходиться реформа системи соціального забезпечення.

З набуттям в 1993 незалежності С. перейшла до власної національній валюті – словацької крони, зафіксувавши її курс по відношенню до корзини, що складається з долара США (40%) і німецької марки (60%); з 1996 ввела її повну конвертованість по поточних операціях. Кредитно-грошова політика спрямована на зниження інфляції та відсоткових ставоколо В 1993- 98 стратегія цінової стабілізації спиралася на фіксований курс національної валюти при поступовому розширенні коридору курсових коливань з 1,5 до 7,0%. З 1 січня 1998 Центральний банк С. перейшов до режиму керованого плаваючого валютного курсу та використання очищеного індексу споживчих цін в якості орієнтира по інфляції.

Сумарний статутний капітал банківської системи склав до 1 січня 2003 52,0 млрд словацьких крон, з них 38,5 млрд припадало на комерційний банківський сектор, що включає 18 банків і 2 філії іноземних банків. В результаті проведеної в 2000-01 санації та приватизації 3 найбільших держбанків середній по банківському сектору коефіцієнт достатності капіталу збільшився з 1 в 1999 до 20% в 2001, частка класифікованих кредитів знизилася з 40 до 13%, в сумарному статутному капіталі комерційного банківського сектора питома вага банків за участю нерезидентів пре- висіл 90%. В іноземні інвестиції в банківський сектор лідирують Люксембург (34% до 1 січня 2003) та Австрія (32%). Обсяг внутрішніх банківських кредитів приватному сектору склав на кін. 2001 35% ВВП, вклади населення – 62% ВВП. Фондовий ринок С. слабо розвинений; капіталізація ринку акцій – 3% ВВП (2002).

У доповіді ООН за 1998, присвяченому рейтингу рівня життя в 175 країнах світу, С. зайняла 42-е місце. Ринкові реформи супроводжувалися посиленням соціальної нерівності: на кін. 1990-х рр. співвідношення доходів 20% найменш і найбільш забезпечених громадян склало 12 до 31. Середньомісячна номінальна заробітна плата 13511 словацьких крон (близько 130 дол. США), пенсія по старості 48% від середньої заробітної плати (2002). Кількість автомобілів у розрахунку на 1000 жителів збільшилася з 211 в 1997 до 240 в 2001, чисельність абонентів мобільного зв’язку – з 35,7 до 399,2.

Словацька економіка характеризується високим ступенем відкритості зовнішньому ринку: сумарна вартість експорту та імпорту склала в 2001 160% ВВП. На кін. 1990-х рр. на безмитної основі (за угодами про вільну торгівлю або митний союз) реалізовувалося більше 85% словацького експорту і 70% – імпорту. У 2001 зовнішньоторговельний оборот С. склав 26,7 млрд дол. США, дефіцит торгового балансу – 2,1 млрд дол. США; на країни ЄС і ЦЕССТ доводилося відповідно 56 і 26% зовнішньоторговельного обороту С. Провідні торгові партнери: Німеччина (25,8% внешнеторогового обороту С. в 2001), Чехія (15,8%), РФ (8,4%) та Італія (7,5%). Структура експорту: машини, обладнання та транспортні засоби – 39,5%, оброблені вироби, що класифікуються за матеріалами – 26,8%, різні готові вироби – 14,3%, хімічна продукція – 6,9% (2002). Структура імпорту: машини, обладнання та транспортні засоби – 38,2%, оброблені вироби, що класифікуються за матеріалами – 19,1%, мінеральне паливо – 13,4%, хімічна продукція – 10,7%, різні готові вироби – 6,9 % (2002). Взаємний товарообіг С. з РФ в 2001 склав 2,3 млрд дол. США. Близько 90% російського експорту в С. складають паливно-сировинні товари. С. вивозить в РФ головним чином машини, обладнання і товари широкого вжитку.

Посилання на основну публікацію