Економіка Португалії

Португалія – індустріально-аграрна країна, одна з відносно слаборозвинених в економічному відношенні в Західній Європі. У 1974-75 економіка зазнала глибоким перетворенням. Були націоналізовані найбільші промислові та фінансові компанії. Після вступу до ЄС у 1986 економіка стала більш диверсифікованою з переважаючим розвитком сфери послуг. Прискорився процес ре-приватизації держсектора, модернізації та лібералізації економіки, її адаптації до вимог ЄС. Частка держави в економіці знизилася з 40% ВВП в 1975 до 7-8% ВВП в 2001, частка заробітної плати в держсекторі становила 15% ВВП. У 1986-99 П. отримала від ЄС допомогу в розмірі 29,7 млрд євро на реструктуризацію і модернізацію своєї економіки.

У 1996-2000 щорічний приріст ВВП П. був одним з найвищих в ЄС – 3,4%, але вже в 2001 – 1,7%, а в 2002 – 0,7%. ВВП (в поточних цінах, млрд євро): у 1998 – 101,0; в 2001 – 123,0; в III кварталі 2002 – 128,9. Незважаючи на досить високі темпи приросту ВВП порівняно з середньоєвропейськими, ВВП на душу населення в П. все ще становить 74% від середнього рівня в ЄС (у 2001 – 12,2 тис. Дол.). Частка П. у світовому ВВП країн – членів ОЕСР – 0,7%, у ВВП ЄС – 2%, у промисловому виробництві – відповідно 0,8 і 2,3% (1995).
Безробіття 4,7% – один з найнижчих показників в ЄС, інфляція – 3,7% (2002). На сільське господарство припадає 3,8% ВВП, на промисловість 30,5%, на сферу послуг 65,7% (поч. 2002). У сільському господарстві зайнято 10% робочої сили, в промисловості 30%, у сфері послуг 60% (2001).

Роль добувної промисловості невелика. Вона представлена ??підприємствами з видобутку руд кольорових металів, міді, олова, цинку, свинцю, урану й ін. По виробництву мідного концентрату П. стоїть на 1-му місці в ЄС. У добувній промисловості зайнято всього 0,3% економічно активного населення. Основна частина продукції цієї галузі поставляється в Європу. Енергетична галузь працює в основному на імпортованих енергоносіях – нафту і газ. Виробництво електроенергії 43242 млн кВт-год при споживанні 41146000000 кВт-год; 70,3% виробництва електроенергії йде за рахунок нафти, газу і вугілля, 25,9% – за рахунок гідроенергоресурсів, 4,06% – ін. Нафтопереробна промисловість працює на привізній сировині, розміщується в приморських містах. 2/3 продукції хімічної промисловості становлять нефтехімікати, штучні добрива та фармацевтичні товари. Основні підприємства галузі зосереджені в Лісабонській агломерації та в районі м Порту.

Традиційні галузі обробної промисловості: текстильна, швейна, взуттєва, харчова, лісова і деревообробна (виробництво пробки, целюлози та паперу), керамічна і судоремонтна. Серед нових галузей виділяються автомобілебудування, виробництво смол, пластмас, деяких видів електричного та електронного устаткування, машинобудування для легкої і харчової промисловості. В обробній промисловості виробляється 25,8% ВВП, в ній зайнято 23,3% робочої сили, зростання виробництва 2,0% (2002).

Виробництво текстилю та одягу відіграє важливу роль в економіці П. (7% ВВП і 33% експорту, 2000). Текстильна промисловість зосереджена на північному сході країни (бавовняні тканини) і на південному сході (виробництво вовняних тканин). Швейні підприємства в основному знаходяться в густонаселених районах недалеко від великих центрів (Лісабон, Порту, Брага). У харчовій промисловості найбільше значення має виробництво рибних консервів, вина та оливкової олії. Улов риби та інших морепродуктів 215 тис. Т (2000). Основні рибоконсервні заводи розміщуються поблизу основних риболовних портів – Порту, Сетубал, Портиман та ін. По виробництву вина (8 млн гкл) П. займає 6-е місце у світі. Вина типу портвейнов і мадери вивозяться в багато країн. Середньорічний обсяг виробництва оливкової олії – 0,2 млн т (2000). У промисловій структурі П. важливе місце займає лісове господарство. Основний експортний товар цієї галузі – дубова пробка, щорічне виробництво 130-200 тис. Т. На частку П. припадає близько 60% світового експорту цього товару.

Найбільших успіхів серед нових галузей домоглася автомобільна. У 1991 обсяг продажів у цій галузі становив 250 млн дол., В 2001 – 3,2 млрд дол., З них 2,5 млрд призначалося для експорту. У 1995 недалеко від Лісабона був побудований найбільший автозавод «Аутоевропа». На випускається їм продукцію припадає 11% експорту і 2,2% ВВП (2001).

В цілому промисловість розміщена дуже нерівномірно. Основна частина всіх потужностей сконцентрована в приморській смузі між Лісабоном і Порту. Внесок Лісабонської агломерації у ВВП 36%, на її території знаходиться 1,1 млн економічно активного населення країни.

Сільське господарство на загальному тлі західноєвропейських країн має нижчі техніко-економічні (1 трактор на 4 фермерських господарства) і соціальні показники. Воно не задовольняє потреби країни у низці сільськогосподарських продуктів. З-за кордону ввозиться до 60% продовольства та кормів. Вирощуються зернові, цитрусові, овочі, оливки, виноград та ін. Культури. Основна галузь – рослинництво. Близько 3/5 посівних площ зайнято головними зерновими культурами – пшеницею і кукурудзою. Найважливіші види сільськогосподарської продукції П. – виноград і оливи (відповідно 1041 тис. І 327 тис. Т). На півночі країни вирощують яблука, груші, сливи, на півдні – цитрусові, інжир, гранати, мигдаль. Тваринництво розвинене слабо, країна не забезпечує себе м’ясом. Головний напрямок – вівчарство.

Транспортна система П. розвинена недостатньо. Загальна довжина залізниць 35820 км, з них 873,2 км електрифіковані (2001). На залізничному транспорті переважають пасажирські перевезення. Протяжність автомобільних доріг – 68 732 км, з них 59 110 км з твердим покриттям, 797 км – швидкісні дороги. У країні налічується 4932000 легкових і 1,540 млн вантажних автомобілів (1999). Внутрішній водний транспорт не грає великої ролі. В основному річками користуються лише малі суду. В П. є 67 аеропортів, 3 основних знаходяться в Лісабоні, Фару і Порту (2001). Трубопровідний транспорт: 22 км для транспортування сирої нафти, 58 км – для нафтопродуктів, 700 км – газопровід. Морський транспорт має велике значення, здійснюючи основні зв’язки між материковою частиною і островами, а також каботажні перевезення. Тоннаж морського флоту 1164000 т, торговий флот налічує 360 суден, з них 140 вантажопідйомністю від 1000 т і вище, морським транспортом перевозиться близько 65% зовнішньоторговельних вантажів (2000).

В П. налічується 5,3 млн телефонних ліній та 3070000 мобільних телефонів (1999), число користувачів Інтернету 2 млн чол. (2001).

Приріст ВВП у сфері послуг в 1997-99 3,5%. Провідна галузь – роздрібна торгівля і туризм. За масштабами розвитку роздрібної торгівлі П. займає одне з перших місць в ЄС. У 2002 П. відвідало 12,2 млн чол., В основному це туристи з Великобританії, Німеччини, Франції, Нідерландів і скандинавських країн. За кількістю туристів країна займає 15-е місце в світі і входить в десятку найбільш відвідуваних країн ЄС. Доходи від туризму 5 млрд дол. (2000). У цій галузі зайнято 8% економічно активного населення. Найбільш відвідуваний район знаходиться на півдні країни в окрузі Фару – 52% туристів, потім йдуть Мадейра – 18% і Лісабон – 14%.

Економічна політика П. спрямована на досягнення цілей Маастрихтських угод (зниження інфляції, бюджетного дефіциту, державного боргу, процентних ставок). Успішно реалізовувалися програми «швидкої та ефективної» реприватизації та модернізації виробництва, підготовки кадрів, а з 1998 – програми стабілізації та розвитку. Соціальна політика спрямована на реформування системи трудових відносин. Прийнято нове трудове законодавство, що передбачає систему колективних договорів, обсяг соціальних пільг дещо знизився.

У кредитно-грошовій сфері вживалися заходи щодо дотримання фінансової дисципліни, реорганізації та реприватизації банків. Фінансова політика використовувалася як інструмент впливу на господарську діяльність підприємств та стимулювання накопичень. Банківська система країни включає 39 банків, з них 5 іноземних, 3296 відділень. Центральний банк володіє правом емісії банкнот, контролює діяльність всіх кредитно-фінансових інститутів і акумулює золото-валютні резерви країни. Останні становлять 14261 млн дол., З них 5353000 – запаси золота (2001). 5 великих банків контролюють 80% фінансового сектора країни, за рівнем консолідації банків П. стоїть на 5-му місці в Західній Європі. Процентні ставки за кредитами 5,16%, за депозитами – 2,4% (2001). Ринок облігацій не грає великої ролі, основна частина їх випусків йде по каналах приватного розміщення. Фінансовий ринок є периферійним, рівень капіталізації та ліквідності нижче, ніж в інших країнах ЄС. Найбільша фондова біржа знаходиться в Лісабоні.

Податково-бюджетна сфера після реформування забезпечила приплив державних доходів, було встановлено контроль за державними витратами. Бюджет П .: витрати 48 млрд дол., Доходи 45 млрд, дефіцит – 2,8% ВВП (2002). Майже 90% бюджетних доходів доводилося на податки. Дефіцит платіжного балансу по поточних операціях виріс на 9,2% і склав 11 539 млн євро (2001). За 3 кварталу 2002 дефіцит платіжного балансу досяг 7961 млн євро. Зовнішній борг П. – 15 млрд дол. (2002). Загальний державний борг країни 61160000000 дол., Або 55,6% ВВП (2001). Загальний обсяг накопичених у П. прямих іноземних інвестицій 32671000000 дол., Португальські прямі інвестиції за кордоном 24881000000 дол. (2001). У 2001 вивезення португальського капіталу (5,7 млрд євро у вигляді прямих інвестицій) вперше перевищив приплив іноземних інвестицій в країну (3,6 млрд євро). Портфельні інвестиції в П. досягли 52900000000 дол., Португальські портфельні інвестиції за кордоном 42531000000 дол. (2001). Інвестиції П. в РФ склали 3394000 дол. (2001).

Експорт товарів і послуг виріс на 6,1% і склав 24,8 млрд дол., Імпорт – на 5,3% і досяг 37,8 млрд дол. (2001). Питома вага П. у світовому експорті – 0,4%, в імпорті – 0,6% (2000). Близько 85% експорту припадає на готову продукцію. Основні статті: одяг, взуття, продукція машинобудування, хімікати, пробка, папір. 79% експорту припадає на ЄС (Іспанія – 19%, Німеччина – 18, Франція – 13, Англія – ??11%), 6% – на США (2001). Основні імпортні товари: машини і транспортне обладнання, хімікати, нафта, текстиль, сільськогосподарська продукція. Основні партнери по імпорту: країни ЄС – 74% (Іспанія – 25, Німеччина – 14, Франція – 11, Італія – ??7, Великобританія – 6%), США і Японія – по 3% (2001). Зовнішньоторговельний оборот П. з РФ 231 млн дол. (2001). Вільні економічні зони діють на Азорських островах («Санта Марія», розташована на однойменному острові), на острові Мадейра (з 1980). Одночасно архіпелаг має юрисдикцію офшорної зони (до 2011).

За рівнем життя П. займає 24-е місце в світі (індекс розвитку людського потенціалу – 0,874 в 1999). Заробітна плата традиційно нижча, ніж в інших країнах ЄС (мінімальна – 348 євро на місяць, середня – близько 700 євро). У 2001 приватне споживання зросло на 3,6% і на душу населення склало 7190 дол. Частина доходи реально зросли на 1,1% при прирості ВВП в 1,7% (2001). Національні заощадження 17% ВВП. У 1989 була прийнята нова схема виплат допомоги з безробіття, але досі вона не скрізь введена.

Посилання на основну публікацію