Економіка Нідерландів

Нідерланди належать до числа високорозвинених індустріальних країн. Загальний обсяг ВВП 427 млрд євро, на душу населення – 26,3 тис.євро (2002). У 2001 питома вага Н. у світовому ВВП дорівнював 1% (у ВВП розвинених країн 1,89%); в промисловому виробництві 1,98% (1,69%); у світовій торгівлі 2,45%.

У 1990-і рр. економіка Н. розвивалася успішно: середньорічні темпи економічного зростання 3%, в т.ч. в 1996-2000 3,9%. В поч. 21 в. у зв’язку з погіршенням світогосподарчої кон’юнктури і супроводжували йому різким падінням обсягів світової торгівлі приріст ВВП знизився до 1,3% в 2001 і 0,3% в 2002. Темп приросту промислового виробництва в 2002 впав до 2% (1996-2000 – 2,9 %). Останнім часом відзначається зростання інфляції: індекс споживчих цін, в 1996- 2000 равнявшийся всього 2,3%, в 2001 досяг 4,5%; в 2002 дещо зменшився (3,5%), але все одно перевищував рівень кін. 1990-х рр. Приріст зайнятості, що спостерігався раніше, також практично припинився (0,75% в 2002). Безробіття, з сер. 1990-х рр. скоротилася з 7,0 до 2,5%, почала зростати (2002 – 3,75%).
До сер. 20 в. «Обличчя» Н. в міжнародному поділі праці визначалося їх особливостями як колоніальної держави, а також одного з найбільших торгово-транспортних вузлів Європи (завдяки виключно вигідному географічному положенню). Розвиток промисловості відбувався сповільненими темпами, особливо в порівнянні з індустріальними сусідами – Німеччиною та Бельгією. Після 2-ї світової війни, коли опора на традиційні сфери господарської діяльності перестала відповідати потребам розвитку голландської економіки, остання була швидко переорієнтована в індустріальному напрямі. Цьому сприяли порівняльні переваги (географічне положення і дешевизна праці), а також інституційний фактор: діяльність у Н. трьох «народилися» тут найбільших міжнародних концернів: «Ройял Датч Шелл», «Філіпс» та «Юнілівер». Завдяки цим обставинам, динамізму голландських підприємців, ефективної економічної політики держави відставання в галузі промислового розвитку було ліквідовано в перші повоєнні десятиліття. До кін. 1960-х рр. Н. перетворилися з індустріально-аграрної країни в індустріальну, а з поч. 1980-х рр. активно просуваються в напрямку економіки послуг. За 1982-2002 частка сільського господарства у ВВП зменшилася з 4,5 до 3%, промисловості – з 34 до 25%, послуг – зросла з 61,5 до 72%. Аналогічні зміни відбувалися в структурі зайнятості, де питома вага основних галузей сфери виробництва становить 25,5%, а послуг – 74,5% (2002).

Промисловість Н., як і інших малих західноєвропейських країн, відрізняється вираженою спеціалізацією – концентрацією ресурсів на невеликому числі галузей, на продукцію яких припадає значна частина національних виробництва і товарного експорту. Спеціалізовані галузі голландської обробної промисловості – харчова, нафтохімічна і нафтопереробна, електронне машинобудування.

Провідною галуззю є харчова промисловість (21,7% доданої вартості обробної промисловості і 20,2% товарного експорту). Вона розгорнута на базі високорозвиненого голландського сільського господарства і орієнтована переважно на випуск переробленої продукції національного молочного тваринництва. З випуску молочних виробів (сирів, вершкового масла, молочного порошку і т.п.) Н. займають одне з провідних місць у світі. Важливі напрямки галузі – виробництво цукру, переробка фруктів і овочів, а також збережені ще з колоніальних часів виробництво какао, шоколаду, чаю. Н. займають 3-е місце в світі по виробництву пива і є одним з найбільших світових виробників безалкогольних напоїв.

14,3% доданої вартості обробної промисловості і 18% товарного експорту дають нафтопереробка і нафтохімія. 20% всієї імпортованої в Західну Європу нафти ввозиться через Роттердамський порт, навколо якого ще в 1960-і рр. були створені великі нафтопереробні заводи (5-е місце в світі за обсягом потужностей). Нафтохімія використовує дану сировинну базу, а також власний природний газ. У цій галузі широко представлені продукти орг-синтезу та пластмаси (з їх виробництва Н. – в першій десятці світових виробників; питома вага у світовій торгівлі цією продукцією – 16,8%). Розвинуті також виробництво синтетичних миючих засобів, лакофарбова промисловість (Н. – найбільший світовий виробник лаків і фарб); в останнє десятиліття швидко росте фармацевтична промисловість.

На вироби електронної промисловості, які становлять приблизно 45% обсягу продукції голландського машинобудування, доводиться 12,4% доданої вартості промисловості і 18,9% експорту товарів. Основні напрямки – виробництво конторського обладнання і комп’ютерів, аудіо-, відеоапаратури, медичне обладнання.

Відмінна риса голландської індустрії – досить висока для розвиненої країни значимість добувної промисловості (5,3% промислової продукції). Її основа – газовидобуток (у 2002 – 73 млрд м3). Швидкий розвиток газовидобутку в 1960- 80-ті рр. не тільки забезпечило диверсифікацію сировинної бази для нафтохімії, а й дало потужний ресурс для національних енергетики та сільського господарства. В енергобалансі на газ припадає 70%, на вугілля – 23%, решта – на ядерну енергетику і нетрадиційні джерела енергії (вітер і т.п.).

У сільському господарстві виробляється дуже невелика частина ВВП і зайнято менше 5% населення, але його реальне значення для національної економіки як постачальника сировини для харчової промисловості та важливої ??статті експорту дуже велике. Ця галузь відрізняється високою інтенсивністю. За грунтом здійснюється ретельний догляд, неосвоєних (непридатних) земель немає. Всі господарства електрифіковані, у багатьох з них використовуються комп’ютери і системи автоматизації. По застосуванню мінеральних добрив Н. займають 1-е місце в світі і одне з перших – за темпами приросту сільськогосподарської продукції. Середня площа селянського господарства в Н. невелика – 23 га. У країні налічується 107 тис.хозяйств; близько 75% – з площею від 10 га, в т.ч. 11% – 50 га і більше. У них використовується близько 140 тис. Тракторів.

Найважливіший напрям розвитку аграрної сфери – молочне тваринництво на потужній природній кормовій базі, яка визначається сприятливими природними ресурсами. Крім того, ведеться активна селекційно-племінна робота, спрямована на підвищення продуктивності худоби. На Н. припадає 3,4% поголів’я великої рогатої худоби країн-членів ЄС (4070000 голів, в т.ч. 1,5 млн – молочні корови) і 9% виробництва молока. Породи голландського великої рогатої худоби відрізняються дуже високою продуктивністю (середні надої – св. 9 тис. Л). Істотна частина молока переробляється сироварної, маслодельной промисловістю, йде на виробництво сухого і згущеного молока. У м’ясному тваринництві переважає свинарство (13,1 млн голів) і птахівництво (106 млн бройлерних курчат). Зберігається значення вівчарства (1,3 млн голів).

Рослинництво представлено зерновими (посівні площі – 806 тис. Га), вирощуються озима пшениця та ярий овес. Вирощуються також кукурудза на силос як кормова база для тваринництва, цукровий буряк, картопля, цибуля. Майже 25% продукції сільського господарства забезпечують городництво, квітникарство, садівництво. Всього під ними зайнято 52,2 тис га, в т.ч. 10,1 тис га – під теплицями, опалювальними місцевим природним газом (за площею теплиць – 1-е місце в світі). Овочева продукція дуже різноманітна: кольорова і брюссельська капуста, цикорій, морква, різноманітні салати; в теплицях – помідори, огірки, перець, печериці. 60% тепличних площ займають квіти. З 16 оптових квіткових аукціонів зрізані квіти відправляються в багато країн Європи, включаючи РФ. Квіткові цибулини різних сортів продаються майже у всіх країнах світу.

Дуже велике значення в голландській економіці має транспорт. У ньому виробляється 5,6% голландського ВВП і працює 5,2% зайнятих. Н. – одна з великих європейських транспортних держав: її 783 морських судна загальною водотоннажністю 4965 тис. Т перевезли в 2001 425 млн т вантажів. Основна частина ввезених вантажів – нафта (100 млн т) і нафтопродукти (30 млн т). 85% морських вантажоперевезень припадає на Роттердам, найбільший порт Європи, 10% – на Амстердам і 5% – на Еймёйден.

Близько 1/3 вступників вантажів переміщається з прибережних районів у внутрішню частину Н. і в інші країни Західної Європи водним (річковим) шляхом: до Німеччини та Франції – по Рейну та його притоках, у Францію і Бельгію – по Маасу, Шельде і каналам. Внутрішні водні шляхи, судноплавні для судів вантажопідйомністю понад 50 т, мають протяжність св.5 тис. Км.

Н. володіють розвиненою мережею доріг – 120 тис.км, з них 2100 км – швидкісні автомагістралі, 2300 км – шосейні дороги. Вантажі перевозять 1,1 млн вантажівок; 18% перевезень – комбіновані.

Обсяг перевезень голландського авіатранспорту в 2001 склав 73,5 млн пасажиро-км і 12,9 ткм вантажів. Основна частина припадає на міжнародний аеропорт Схіпхол (Амстердам).

Протяжність залізничної мережі близько 3000 км; приблизно 77% електрифіковано. Залізниці Н. здійснюють переважно пасажирські перевезення (в 2002 – 16 400 млн пасажиро-км і 4200 млн ткм вантажів). У 2000 розпочато спорудження високошвидкісної лінії Амстердам – ??Брюссель.

На торгівлю припадає 15,4% ВВП і 18% зайнятих. Співвідношення часток роздрібної та оптової торгівлі у ВВП – 1: 2. Причина в тому, що в оптову торгівлю, за статистикою, включаються великі реекспортні операції (особливо в галузі торгівлі нафтою і нафтопродуктами). В зайнятості, навпаки, превалює роздрібна торгівля (відповідно 10,6%). Вона характеризується швидким зростанням великих торгових площ з сер. 1980-х рр., Хоча і понині близько 20% обороту припадає на дрібні торгові точки, переважно продовольчі.

Останні 15-20 років у Н. винятково швидко розвивається сфера послуг, де (без обліку торгівлі і транспорту) виробляється 51% ВВП. Основна їх частина – ділові послуги. У 1996-2001 динаміка послуг більш ніж удвічі перевершувала середньорічний темп приросту виробництва в обробній промисловості (5,9 і 2,9% відповідно). Особливо виділялися в цьому відношенні сектора комп’ютерних послуг і послуги зв’язку (18,2% і 15,0% в середньому щорічно). Зрушення були обумовлені стрибкоподібним розширенням мобільного телефонного зв’язку (77% населення до кін. 2001) і збільшенням числа користувачів Інтернету (52%). Передбачається, що обидва ринки вже в основному насичені і подальше зростання буде відбуватися більш повільними темпами.

Важливий елемент сфери послуг – банки та інші кредитно-фінансові компанії. В даний час в Н. діє 12 банків. Практично всі вони універсальні. На два найбільших припадає майже 90% активів і приблизно 79% виданих кредитів. Висока концентрація властива і іншим галузям кредитно-фінансової сфери, зокрема, страховому бізнесу: дві провідні страхові компанії зосереджують не менше 75% активів галузі.

Посилання на основну публікацію