Економіка Монако

Монако розвивається стійкими темпами і забезпечує своїм жителям високий рівень життя (національна статистика відсутня, тому всі кількісні оцінки приблизні). У 1999 ВВП склав 870 млн дол. (27 млн ??дол. На душу населення). При цьому в 1990-х рр. темпи зростання ВВП (у середньому 1,1%) дещо відставали від темпів зростання населення. З середини 1990-х рр. намітилося зростання дефіциту бюджету, який в 1999 склав 52 млн дол. Це підштовхнуло уряд до прийняття ряду заходів з модернізації та диверсифікації всіх сфер економіки.

Пільговий податковий режим дозволяє великим міжнародним банкам використовувати М. для створення мережі банків і фінансових груп (в кін. 1990-х рр. – 47 банків і 5 фінансових груп). Після усунення обмежень з боку Франції (в 1987) банківська система М. швидко збільшується, особливо за рахунок капіталів з Південно-Східної Азії. При цьому уряд запевнив, що буде збережена її конфіденційність і воно не допустить відмивання «брудних» грошей. Цей сектор економіки приносить майже половину всіх державних доходів. Іншою важливою галуззю, що приносить чверть державних доходів, є туризм. У 1998 країну відвідало 278 тис. Туристів. Починаючи з 1990-х рр. в країні розвивається діловий туризм.
Розвиток промисловості тісно пов’язане з обслуговуванням туристичного комплексу та фінансових установ. У 2001 промисловість складалася з підприємств хімічної, фармацевтичної і косметичної галузей (45%), підприємств з виробництва пластмас (23%), поліграфічних товарів (6%), механічних майстерень (5%), текстильних підприємств (3%), харчових (2 %), інших (4%). Держава надає фінансові та фіскальні пільги власникам, якщо вони відкривають свої підприємства на території князівства.

В М. діють 1100 різних торгових підприємств і 400 оптових компаній. Всього на торгівлю, готельний сектор і ресторани припадає 40% ділового обороту. У країні діють монополії в області продажу тютюну, телефонних та поштових послуг. Більше половини всієї робочої сили, зайнятої на підприємствах і установах, складають жителі сусідніх районів Франції та Італії, хоча в кін. 1990-х рр. в М. зареєстрований рівень безробіття 3%.

Посилання на основну публікацію