Економіка Казахстану

Структура економіки Казахстану

Казахстан – держава з розвиненою багатогалузевою економікою, що спирається на власні ресурси. Завдяки наявності різноманітних корисних копалин. Казахстан має гірничодобувну та переробну галузі. Сільське господарство забезпечує сировиною легку і харчову промисловості. Наявність кваліфікованих кадрів дозволяє розвивати найсучасніші галузі виробництва.

Завдяки політиці керівництва країни, була збережена державна власність на провідні галузі економіки. Державні активи розміщені в державному холдингу. Це знизило залежність економіки Казахстану від негативного впливу кризових явищ світового ринку.

У структурі економіки Казахстану провідну роль відіграє промисловість. Потім йде сфера обслуговування і сільське господарство. У промисловості важливу роль відіграють видобувні галузі.

Всі галузі господарства тісно взаємопов’язані між собою і утворюють єдиний народно-господарський комплекс. Нерівномірність розподілу підприємств по території країни обумовлена ​​нерівномірністю розміщення родовищ корисних копалин і нерівномірним розміщенням накселенія.

Географія промисловості

Паливно-енергетичний комплекс Казахстану представлений нафтової, газової та вугільної галузями. Вони утворюють досить надійну основу економіки країни.

Нафта і газ видобуваються на заході Казахстану (півострів Мангишлак, півострів Бузачи). Родовища вугілля Екибастузського басейну розробляються відкритим способом.

На базі паливної промисловості розвивається електроенергетика. Основу її складають теплові електростанції. На півдні і сході, в гірських районах споруджені потужні гідроелектростанції. У місті Шевченко діє Мангишлакського АЕС.

На сході і південному сході країни розвинена кольорова металургія. Це стара, традиційна галузь спеціалізації Казахстану. Тут розміщені свинцево-цинкові і титаномагнієвий комбінат, мідеплавильні заводи, підприємства по виробництву алюмінію. Сировинна база кольорової металургії вимагає оновлення та пошуку нових родовищ.

В Актюбінську, Караганді, Єрмаковського розміщені підприємства чорної металургії. На базі відходів металургії та на основі власних корисних копалин (в першу чергу – нафти і газу) розвивається хімічна промисловість Казахстану. На заводах цієї галузі виробляють пластмаси і полімери (Гур’єв, Павлодар, Шевченко), мінеральні добрива (Актюбінськ, Джамбул, Шимкент, Каратау).

Машинобудування дає близько $ 8 $% промислової продукції Казахстану. Найбільші підприємства розміщені в Астані, Кустанаї, Алма-Аті, Павлодарі, Гур’єві, Усть-Каменогорську.

Підприємства легкої та харчової промисловості розвинені у всіх містах Казахстану.

Географія сільського господарства

Важливим сектором економіки Казахстану є сільське господарство. Після освоєння цілинних і перелогових земель в $ 50 $ х роках $ ХХ $ століття, Казахстан перетворився на потужного виробника зернових. Серед країн СНД він поступався лише Росії та Україні. У північній і центральній частинах країни вирощують яру пшеницю, овес, ячмінь, соняшник, льон-кудряш, тютюн. На півдні країни вирощують рис, бавовник, тютюн, цукровий буряк, кукурудзу. У передгір’ях поширені сади та виноградники. У долинах річок займаються баштанництвом.

Тваринництво Казахстану традиційно славиться вівчарством, конярством, верблюдоводством. Розводять, також, велику рогату худобу м’ясо-молочного напрямку. У місцях проживання російськомовного населення розвивається свинарство. В районі міських агломерацій розвинене птахівництво. На територіях пустель і напівпустель розвинене пасовищне тваринництво.

В цілому економіка Казахстану успішно розвивається. Збільшується обсяг продукції. Казахстан не тільки зберіг виробничі зв’язки з Росією, але і налагодив економічне співробітництво з багатьма країнами світу. Особливо плідною є співпраця з Китаєм, Туреччиною, Японією, США, Азербайджаном, Туркменістаном, азіатськими країнами «нової індустріалізації» ( «азіатськими тиграми»). Розширюються культурні та економічні зв’язки з Німеччиною, Францією, Білоруссю, Україною.

Економіко-географічне районування

За часів Радянського Союзу вся територія Казахської РСР утворювала єдиний економічний район – Казахстанський. Сьогодні економіко-географічне районування проведено з більш ретельним урахуванням економічного розвитку і спеціалізації територій.

У межах Казахстану виділено п’ять економічних районів: Північний Казахстан, Східний Казахстан, Південний Казахстан, Центральний Казахстан і Західний Казахстан.

У Північному районі розвинені зернове господарство, видобуток залізної руди і кам’яного вугілля, машинобудування, виробництво нафтопродуктів і феросплавів, енергетика. На території Східного Казахстану галузями спеціалізації є кольорова металургія, енергетика, машинобудування і лісове господарство. Західний район Казахстану є важливим нафтогазодобувним регіон не тільки Казахстану, але і СНД.

Для Центрального Казахстану галузями спеціалізації є чорна і кольорова металургія, машинобудування, тваринництво. У Південному районі Казахстану виробляються:

  • бавовна,
  • вовна,
  • зерно,
  • фрукти,
  • овочі,
  • виноград.

Добре розвинені:

  • кольорова металургія,
  • приладобудування,
  • легка і харчова промисловість,
  • рибне та лісове господарство.
Посилання на основну публікацію