Економіка Гонконгу

Незважаючи на обмежені запаси корисних копалин, Гонконг має що швидко ринкову економіку. До початку азіатської фінансової кризи 1997- 98 темпи зростання ВВП становили 7-11% на рік. Проте в результаті фінансової кризи темпи економічного зростання помітно знизилися, а в окремі роки спостерігалося падіння обсягу ВВП. У 2002 обсяг ВВП склав 1259800000000 гонк. дол. в поточних цінах, а на душу населення – 185 615 гонк. дол. (або 23800 дол. США). Загальна чисельність зайнятого населення в 2002 3232000 чол. При цьому налічується 256 тис. Безробітних, і безробіття становить 7,3%, неповна зайнятість – 3,0%. Після фінансової кризи до 1999 відзначалася інфляція 3-7% на рік, але з 2000 почалася дефляція, і ціни почали знижуватися на 1-3% на рік.

Основною складовою частиною ВВП є сфера послуг – 85,7%. Виробничий сектор дає близько 15% ВВП і 90% експортної продукції. Велика частина населення зайнята в торгівлі, харчуванні та сфері послуг – св. 50% зайнятого населення. Ще 14% зайняті в сфері фінансів і торгівлі нерухомістю.
Розвинені текстильне і швейне виробництво, обробна промисловість, суднобудування, виробництво пластмаси, електротехнічна і електронна промисловість, годинне виробництво, поліграфічна промисловість.

Лише 8% земельних угідь придатні для сільського господарства, тому більша частина сільськогосподарської продукції імпортується. Проте С. задовольняє свої потреби в птиці на 32%, у свіжих овочах – на 28%, у свинині – на 10%.

С. є великим транспортним вузлом в Східній Азії. У 2002 через С. пройшло 235 млн т вантажів, з яких пішло на розвантаження 142200000 т, а на навантаження – 92800000 т. Загальний контейнерний оборот склав 19140000 стандартних контейнерів. Велика частина вантажного потоку йде через морський порт. У 1997 був введений в експлуатацію новий міжнародний пасажирський аеропорт Лапток на острові Ланьтау замість старого, що знаходиться в центрі міста аеропорту Кайтак. Він обслуговує 32,6 млн пасажирів і 2,2 млн т вантажів на рік (2001). Загальна протяжність залізниць – 35 км, автомобільних – 1484 км. В С. добре розвинені всі засоби зв’язку. Мається 3840000 телефонних абонентів, 411 тис. Факсів, зареєстровано 259 інтернет-сервіс-провайдерів, які обслуговують 623 тис. Користувачів.

Велика частина торговельного обороту пов’язана із зовнішньою торгівлею. Частка внутрішньої торгівлі невелика, і загальний обсяг оптової та роздрібної торгівлі складає всього 12,7% загального обсягу доданої вартості ВВП, створеної у всіх видах торгівлі, харчуванні та ресторанному бізнесі.

Велику роль в економіці С. грає туризм. Всього протягом року на територію С. вчиняється 16570000 візитів. При цьому протягом 1990-х рр. забезпечувалася висока заповнюваність готелів – від 76 до 83%. Доходи від туризму становили 61,5 млрд дол. США. Значну частину доходів від туризму отримує приватний сектор, оскільки багато хто воліє селитися в недорогих приватних квартирах, і обсяг ВВП від здачі житла в найм досягає 160 млрд гонк. долл.В рік (або 13% обсягу ВВП) (2001).

Основні напрямки економічної і соціальної політики ОАР С. – реформи у сфері фінансів, житлового будівництва, охорона навколишнього середовища. Вживаються заходи щодо сприяння малому бізнесу, зміцненню С. як основного регіонального транспортного вузла шляхом розширення авіаперевезень і розвитку транспортної інфраструктури в дельті річки Чжуцзян.

У 2002 в обігу перебувало готівкових коштів у вигляді паперових грошей і монет на суму 124 600 000 000 гонк. дол., з яких 118 500 000 000 гонк. дол. випустили комерційні банки, а 6100000000 гонк. дол. – уряд. В С., крім місцевої валюти, має ходіння і іноземна валюта у всіх видах. При цьому обсяг грошової маси в обігу значно перевершує обсяг ВВП. У С. знаходиться одна з найбільших фондових бірж світу. Оборот 1949940000000 гонк. дол., обсяг капіталізації – 3885340000000 гонк. дол. (2001).

Протягом останніх років після азіатської фінансової кризи спостерігався незначний профіцит, то незначний дефіцит урядового бюджету, проте в 2001/02 фінансовому році був відзначений дефіцит бюджету – 63300 млн гонк. дол. Велика частина доходів бюджету збирається за рахунок податків на різні угоди – 86,2%. При цьому велику частину податків складають прямі податки на доходи і прибуток – приблизно 44,3% дохідної частини бюджету. У видатковій частині бюджету переважають операційні витрати – 83,2%, де велика частина витрат йде на заробітну плату, освіта, охорона здоров’я, управлінські витрати та пенсії.

У 1990-і рр. відбувалося зростання середньої заробітної плати, який склав 14,6% в 2001 у порівнянні з 1992. Середньомісячний дохід в С. сім’ї становив 21797 гонк. дол. (2794 дол. США). При цьому розрив між групами сімей з найвищими доходами (43114 гонк. Дол.) І з наинизшими (8026 гонк. Дол.) Становив 1: 5,4. В середньому

більша частина витрат йде на оплату житла – 32,2%, потім йдуть витрати на харчування – 25,7%, транспорт – 9,2% та інші послуги – 15,2%.

Обсяг зовнішньої торгівлі – 3179900000000 гонк. дол., експорт товарів, вироблених в С. – 1560500000000 гонк. дол., реекспорт – 1429600000000 гонк. дол., імпорт – 1619400000000 гонк. дол. Основним імпортером з великим відривом від інших країн є КНР – 43,5% всього імпорту, потім йдуть Японія, Тайвань, США, Сінгапур. Основні експортери – КНР, США, Великобританія, Німеччина, Тайвань. Провідну роль в реекспортної торгівлі відіграє КНР – 82,2% всієї реекспортної торгівлі С. С. використовується як центр реекспортної торгівлі також США, Японією, Тайванем, меншою мірою – Республікою Корея, Великобританією і Німеччиною. Загальний приплив іноземних інвестицій в С. 482200000000 гонк. дол. (61800000000 дол. США), відтік – 462500000000 гонк. дол. (59,3 млрд дол. США) (2000). Більша частина інвестицій надходить з Віргінських островів, КНР і Сінгапуру. Переважна частина інвестицій з С. йде в КНР (78% всіх інвестицій).

В С. налічується 483,2 тис. Учнів у початковій школі, 461,3 тис.ученіков в середній школі і 78,7 тис.студентів. До основних університетам ставляться Гонконгський університет, Відкритий університет Гонконгу і Гонконгська академія витончених мистецтв.

Посилання на основну публікацію