Економіка Чехії

Чехія – промислово розвинена країна, на її частку припадає близько 1% світової промислової продукції. Обсяг ВВП в 2001 в поточних цінах 56,4 млн дол. США, або в розрахунку на душу населення 5305 дол., За паритетом купівельної спроможності – 14042 дол. У приватному секторі виробляється 79,8% ВВП. У 2001 Ч. подолала трансформаційний спад після переходу на ринкові рейки і досягла 102,6% ВВП до рівня 1989. Головним чинником економічного зростання в останні роки стало зростання інвестицій в основні фонди, стимульований припливом в чеську економіку прямих іноземних інвестицій. За роки трансформації поглибилося відставання Ч. від економічно розвинених країн ЄС: якщо на стар- ті економічної реформи в 1989 ВВП в розрахунку на душу населення Ч. становив 70% до середнього рівня країн ЄС, то в 2002 – близько 60%.

У галузевій структурі економіки спостерігається тенденція збільшення у ВВП частки послуг за рахунок скорочення частки первинного сектора (сільське господарство, видобуток корисних копалин) і вторинного сектора (промисловість і будівництво). У структурі ВВП частка промисловості – 32,9%, будівництва – 7,1%, торгівлі та готельних послуг – 16,3%, транспорту та зв’язку – 7,4%, грошово-кредитних і страхових послуг – 4,3%, інших ринкових послуг – 13,1%, неринкових послуг – 16,0%. Важливе місце в економіці країни займає сектор малого та середнього підприємництва, в якому зайнято 60% робочої сили і створюється 53% ВВП (в галузях обробної промисловості – 47%). Інфляція знизилися з 11,3% в 1993-98 до 2,1% в 2002. Безробіття на кін. 2002 9,7%.
У промисловості, де зайнято близько 1/3 чисельності зайнятих у народному господарстві, створюється 36,6% валової доданої вартості. Випереджаючими темпами розвивається електротехнічна, автомобільна та машинобудівна промисловість. Незважаючи на це, чеська промисловість все ще недостатньо конкурентоспроможна на зовнішніх ринках, особливо в галузях високих технологій (8,8% у вартісному обсязі експорту).

Основні галузі – машинобудування, електротехнічна, виробництво засобів транспорту (28% валової доданої вартості), виробництво електроенергії, води і газу (14%), металообробка (12%), харчова (11%), нафтопереробка, хімічна, фармацевтична, гумова і виробництво пластмас (10%), виробництво будівельних матеріалів, скляна, керамічна і порцелянова (7%), деревообробна, целюлозно-паперова та поліграфічна (6%), легка (5%), видобуток корисних копалин (4%), інші галузі промисловості ( 3%).

Конкурентоспроможність чеської економіки в значній мірі визначає обробна промисловість, на частку якої припадає 80% вартісного обсягу експорту. На міжнародному ринку Ч. займає позиції традиційного експортера машинобудівної продукції: енергетичне обладнання для атомних електростанцій, інвестиційні комплекси, турбіни, турбогенератори, компресори, обробні верстати, автомобілі, автобуси, трактори. Одна з найбільш динамічних галузей чеської промисловості завдяки великим вливанням іноземного капіталу – автомобільна промисловість, в якій працює 5,4% зайнятих у народному господарстві і виробляється 9,2% валової доданої вартості. Підприємство «Шкода Ауто», що входить в автомобільний концерн Volkswagen Group, – найбільший чеський експортер, на частку якого припадає 7% сукупного експорту. Традиційні експортоорієнтовані галузі чеської промисловості – скляна (77% продукції йде на експорт), текстильна (71%), шкіряна (36%), фармацевтична (36%).

Виробництво електроенергії 73466 млн кВт-год, 78% виробляється тепловими електростанціями, 2% – гідроелектростанціями та 20% – атомними електростанціями. Видобувається 14 855 тис. Т чорного вугілля, 50 307 тис. Т бурого вугілля.

4278 тис. Га, або 54,3% території країни, займають сільськогосподарські землі, в т. Ч. Орні – 3142 тис. Га, луки – 6520 тис., Пасовища – 272 тис., Виноградники – 16 тис., Хмільники – 10 тис. га. Ринок землі лібералізований, введений 7-річний мораторій на продаж сільськогосподарських земель нерезидентам.

Чисельність працівників сільського господарства скоротилася з 553 тис. В 1990 до 175 тис. В 2000. У сільському господарстві, де зайнято 3,7% всіх зайнятих у народному господарстві, створюється 3,2% ВВП. Один працівник аграрного сектора годує в Ч. 41 чол. (У Польщі – 17, в Угорщині – 38, у Словаччині – 30, у Німеччині – 80, у Бельгії – 108 чол.).

За 1989-2001 валова сільськогосподарська продукція скоротилася більш ніж на 30%, в т. Ч. Рослинництва – на 23%, тваринництва – на 36%. У структурі валової сільськогосподарської продукції змінилося співвідношення тваринництва та рослинництва: з 59 і 41% в 1989 до 54,6 і 45,4% у 2000.

Під зерновими зайнято 54,5% посівних площ. Врожайність зернових 44 ц / га, в т.ч. пшениці – 42 ц / га, картоплі – 213 ц / га, цукрового буряка – 458 ц / га. Виробництво зернових на 1 га сільськогосподарських угідь 1527 кг, картоплі 345 кг, цукрового буряка 656 кг.

Основні галузі тваринництва – свинарство і птахівництво. Поголів’я великої рогатої худоби налічує 1582 тис. Голів, у т. Ч. Корів – 611 тис., Свиней – 3594 тис., Птиці 32043 тис. На 1 га сільськогосподарських угідь проводиться 185 кг м’яса в живій вазі, 633 л молока, 716 шт. яєць. Середній удій молока на одну корову 5255 л, середня несучість курей – 277 шт. яєць на рік.

Густа мережа залізниць: експлуатаційна довжина залізниць 16,8 тис. Км (120 км на 1000 км2). У 2000 залізницями було перевезено 98 млн т вантажів і 174 млн пасажирів. Залізничний транспорт потребує технічного переозброєння. Тільки 7% залізничної мережі дозволяє розвивати швидкість від 120 до 160 км / год. Довжина автомобільних доріг 122 тис. Км (703 км на 1000 км2). У 2000 автомобільним транспортом було перевезено 61 млн т вантажів і 603 млн пасажирів. Протяжність внутрішніх судноплавних водних шляхів – 603,8 км, в 2000 по ним було переправлено 1,9 млн т вантажів. Автомобільний парк (особисті, вантажні автомобілі і автобуси) 4200000 од. Авіалінії зв’язують Ч. з 39 країнами світу. Парк літаків – один з наймолодших у світі – налічує 30 літаків, середній вік експлуатації яких не перевищує 7 років. У 2000 авіаційним транспортом було перевезено 3,5 млн пасажирів і 19 тис. Т вантажів.

Високий рівень телефонізації країни: 80 на 100 жителів; мобільними телефонами 42 на 100 жителів. Число користувачів мобільними телефонами 2,3 млн чол., Мережею Інтернет 440 тис. Чол.

Частка роздрібної та оптової торгівлі у ВВП 14,4%, в зайнятості 18%. Внутрішня торгівля в цілому відповідає світовим стандартам. Показник оснащеності населення торговими площами 0,7-0,9 м2 в розрахунку на 1 жителя.

Ч. – один зі світових туристичних центрів. Щорічно країну відвідує понад 104 200 000 іноземних туристів, за кордон виїжджає 38,2 млн чеських громадян. Доходи від туризму становлять приблизно 2,6 млрд дол. США.

На чеському банківському ринкедействуют 38 кредитних організацій, з них іноземний капітал контролює 16 банків і 10 філій іноземних банків, чеські акціонери контролюють 9 банків (5 з них – це дочірні товариства чеських банків, що знаходяться у власності іноземних акціонерів), в 3 банках переважає державна власність . Держава зберегла за собою контроль у двох спеціалізованих банках – Чеському експортному банку з підтримки фінансування та страхування експорту та Чеськоморавської банку гарантій і розвитку щодо фінансування програм підтримки малих і середніх підприємств. Іноземний капітал контролює близько 95% сукупних банківських активів. Високий рівень концентрації капіталу: три найбільших банки (Чехословацький торговий банк, Комерційний банк і Ощадний банк) акумулюють 60% сукупних банківських активів. Показник «капітал-активи» – 15,5%. Частка кредитів, зважених з урахуванням ризику, становить 19,6% сукупного обсягу кредитів. Обсяг вкладів 70,2% ВВП, обсяг кредитів 47,5% ВВП.

Чеський Національний банк – центральний банк держави, веде рахунки державного бюджету, визначає грошово-кредитну політику, здійснює банківський нагляд. Керуючого банком та членів банківської ради на шестирічний термін призначає і відкликає президент Чеської Республіки. Головна мета Чеського Національного банку – забезпечення стабільності цін. Валютні резерви 22,6 млрд дол. США (2002).

В основі углубляющегося дефіциту державного бюджету (від’ємне сальдо консолідованого бюджету в 2002 6,6% ВВП) – високі витрати на очищення банківського сектора від «поганих» кредитів і на реструктуризацію сфери підприємств і кредитних організацій, а також зростання т.зв. обов’язкових, і насамперед соціальних, витрат, на які припадає 43,4% сукупних витрат бюджету.

Податкова реформа йде в напрямку зменшення податкового навантаження на фізичних і юридичних осіб, збільшення податкових надходжень в регіональні бюджети, спрощення системи оподаткування суб’єктів малого підприємництва. З 1 січня 2001 ставка податку на доходи юридичних осіб 31% (45% в 1993), на доходи фізичних осіб 15-32%.

Валова зовнішня заборгованість 23,8 млрд дол. США, або 36,7% ВВП, в т. Ч. Короткострокова заборгованість 42% (2002). Структура довгостроковій зовнішньої заборгованості: банківський сектор 19%, уряд 7%, сфера підприємств 74%. Внутрішній борг (без урахування урядових гарантій та заборгованості трансформаційних інститутів) виріс більш ніж в 2,3 рази в порівнянні з 1993 і склав на кін. 2001 23,6% ВВП.

Середньомісячна заробітна плата – 514 дол. США, мінімальна заробітна плата – близько 190 дол. США, або 40% по відношенню до середньої заробітної плати (2002). Мінімальна заробітна плата перевищує прожитковий мінімум, який переглядається кожні півроку виходячи з динаміки інфляції та заробітної плати.

Для Ч. характерний високий рівень споживання основних продуктів харчування в розрахунку на душу населення, який можна порівняти з економічно розвиненими країнами: м’яса – 79,4 кг, жирів – 25,3 кг, молока та молочних продуктів – 214 л, яєць – 275 шт., зернових – 104,7 кг, цукру – 36,1 кг, картоплі – 77 кг, овочів – 82,4 кг, фруктів – 75 кг, алкогольних напоїв – 184,3 л, безалкогольних напоїв – 206,0 л. На 100 сімей припадає 120 телевізорів, 150 холодильників, 110 автоматичних пральних машин, 70 автомобілів.

Структура витрат сімей: продукти харчування та безалкогольні напої – 23%, алкогольні напої та тютюнові вироби – 3, одяг і взуття – 6,1, житло, вода, енергія, паливо – 18,7, оснащення домашнього господарства – 6,6, медичне обслуговування – 1,9, транспорт – 11,7, зв’язок і телекомунікації – 3,9, відпочинок, культура та спорт – 10,3, освіта – 0,6, послуги готельного комплексу та громадського харчування – 5,3, інші послуги – 8,9%.

Після початкового етапу переходу до ринкової економіки, коли рівень безробіття був низьким, внаслідок відкладеної реструктуризації економіки в останні роки спостерігається її зростання: з 5,2% в 1997 до 10% в нач. 2003. Чисельність безробітних досягла 500 тис. Чол. Росте частка тривало безробітних, що становить 38,7% загальної чисельності безробітних в країні. Зберігаються значні регіональні відмінності в рівні безробіття. Найбільшому ризику на ринку праці схильна молодь у віці 20-29 років, на яку припадає 36,8% загального числа зареєстрованих безробітних.

Ч. – країна з малою високооткритой економікою (частка зовнішньої торгівлі приблизно 145% до ВВП). Обсяг експортав поточних цінах в 2001 склав 33,4 млрд дол. США, імпорту – 36,5 млрд дол. США. 69% експорту і 62% імпорту Ч. припадає на країни ЄС. У територіальному розрізі провідним зовнішньоторговельним партнером Ч. є Німеччина, на яку припадає 40,7% чеського експорту та 32,5% імпорту. Враховуючи високу відкритість чеської економіки, така одностороння орієнтація зовнішньої торгівлі підвищує залежність чеської економіки від економічної кон’юнктури в Німеччині.

Основні статті експорту – машини та транспортні засоби (44,5% вартісного обсягу експорту), сировинні напівфабрикати і хімічні вироби (39,1%), промислові споживчі товари (12,6%), сільськогосподарські і продовольчі товари (3,8%) . В імпорті провідні позиції займають сировинні товари та хімічні вироби (44,5%), машини і транспортні засоби (40,2%), промислові споживчі товари (10,4%), сільськогосподарські і продовольчі товари (4,9%). Імпорт покривається експортом на 90%.

Зручне географічне положення з доступом як на ринки ЄС, так і на східні ринки, високий кваліфікаційний потенціал і відносно низька вартість робочої сили, система заохочень для іноземних інвесторів створюють сприятливий інвестиційний клімат. Сукупний обсяг прямих іноземних інвестицій, вкладених в чеську економіку, 27,8 млрд дол. США (1990-2001). Ч. займає 1-е місце в регіоні країн Центрально-Східної Європи за рівнем прямих іноземних інвестицій в перерахунку на душу населення – 2244 дол. США. Розподіл прямих іноземних інвестицій за окремими секторами економіки: сектор послуг 60%, виробничий сектор 38%, видобувні галузі, сільське господарство та лісове господарство 2% сукупного обсягу іноземних інвестицій. Основний обсяг прямих іноземних інвестицій надходить в Ч. з країн ЄС – 84%.

Посилання на основну публікацію