Економіка Бутану

У 1990-99 щорічні темпи зростання ВВП на душу населення склали 3,4%, в 2000 – 5,7%, в 2001 і 2002 – 6%. ВВП у 2000 0,5 млрд дол. США (за паритетом купівельної спроможності валюти – 1,1 млрд дол. США, доходи на душу населення 1412 дол.).

Економічно активне населення 69,7% (серед жінок 57,1%) (2000). Частка безробітних 1,4%. У 1990-99 середньорічне зростання цін на споживчі товари становив 9,6%, в 2000 – 4,2%, в 2001 – 3,2%, в 2002 – 2,3%.
Сільське господарство залишається провідною галуззю економіки, в ньому зайнято більше 90% населення. На його частку припадає (2000) 32,3% ВВП (у 1995 39,6%). Обробляється понад 300 тис. Га, під пасовищами зайнято більше 250 тис. Га. Основні культури – рис, пшениця, ячмінь, просо, кукурудза, картопля, гірчиця, манго, цитрусові. Розвинене тваринництво, проводиться велика кількість молочних продуктів і яєць. Влада прагнуть до збереження дрібного фермерського господарства (5-25 акрів): заборонено володіти землею, що перевищує 25 акрів, і продавати землю, якщо на сім’ю залишається менше 5 акрів.

Переробна промисловість розвинена слабо. Основні галузі: цементна, деревообробна, харчова. На її частку припадає (2000) 9,9% ВВП. Тільки на 38 підприємствах працювало понад 50 працівників. В основному поширене кустарно-ремісниче виробництво. Найбільший дохід уряду приносить вироблення гідроелектроенергії, сама швидко розвивається галузь економіки, на яку припадає основна частина експорту. Було вироблено (2000) більше 1,8 млрд кВт-год енергії. Структура ВВП (2000): енергетика 12,6%, будівництво 12,1%, транспорт 10,1%, соціальні та особисті послуги 8,2%, торгівля, ресторанне і готельна справа 7%. Число туристів не перевищувало 10 тис. На рік (дохід від їх перебування оцінюється в 10 млн дол. На рік).

Довжина автомобільних доріг понад 3, 7 тис. Км (асфальтованих близько 2 тис. Км); залізниць – ні; 2 аеропорти (з бетонними посадочними смугами – 1) (2002).

Б. за останні роки досяг певного прогресу в розширенні продуктивної бази (насамперед за рахунок допомоги Індії) і поліпшенні соціального забезпечення. За допомогою міжнародних організацій розвитку здійснюються різні освітні, соціальні та природоохоронні програми. Економічні програми приймаються тільки в тому випадку, якщо вони не завдають шкоди екології і культурним традиціям. Обсяг іноземних капіталовкладень невеликий через що зберігається державного контролю; невизначеною політики в галузі промислового ліцензування, торгівлі та фінансів; нестачі кваліфікованих кадрів.

Центральним банком Б. є Королівське керівне грошово-кредитна установа, створене в 1982. Голова правління – міністр фінансів. Члени правління призначаються урядом. Установа відповідає за економічну, фінансову та цінову стабільність, виконує функції банкіра уряду, надає кошти іншим фінансовим інститутам, встановлює контроль над обмінним курсом. Єдиний комерційний банк – Банк Б. (23 філії), більша частина акцій належить уряду. Деяка кількість акцій Королівської страхової корпорації Б. в приватних руках. Бутанська фінансова корпорація розвитку створена в 1988 для надання сприяння дрібним і середнім виробникам промислової та сільськогосподарської продукції.

Запаси іноземної валюти оцінювалися в 316 млрд нгултрум (2003).

Приватне споживання становить 53,4% ВВП (1999), державні витрати – 19,7% (доходи – 11,9%). Державні доходи практично порівну витягуються з податків і дивідендів і доходів від державних підприємств. Значна частина державних видатків здійснюється за рахунок зовнішнього фінансування. Державні витрати на освіту та охорону здоров’я склали відповідно 4,1 і 3,2% ВВП. Основна зовнішня допомога здійснюється безоплатно (офіційна допомога на розвиток перевищила у 2000 10% ВВП), на обслуговування зовнішнього боргу (310 млн дол. США) йшло 4,6% ВВП (2002). Основний донор на двосторонній основі – Індія.

8 2002/03 вона справила безоплатну допомогу у розмірі близько 30 млн дол. США. На реалізацію 8-го п’ятирічного плану (1997-2002) Індія виділила 9 млрд нгултрум.

За національною методологією, бідні (дохід менше 65 центів на день) складають 36,3%. 40% дітей у віці до 5 років постійно недоїдає. Б. займає лише 140-е місце за індексом людського розвитку в класифікації Програми розвитку ООН – 0,494 (2000).

У 2000/01 обсяг зовнішньої торгівлі склав близько 14 млрд нгултрум. Експорт (5,2 млрд) суттєво поступається імпорту. Індія постійно є головним торговим партнером (78,7% імпорту Б. і 94,4% його експорту). Основні предмети експорту – електрика, кардамон, гіпс, карбід кальцію, деревина, цемент, фрукти, дорогоцінні камені, спеції. Найважливіші предмети імпорту – паливо і мастильні матеріали, зерно, рис, машинне обладнання та запасні частини, транспортні засоби, тканина, товари повсякденного попиту.

Посилання на основну публікацію