Економіка Боснії і Герцеговині

ВВП – 5,1 млрд дол. США, ВВП на душу населення – 1194 дол. США, число зайнятих – 625 тис. Чол., Безробітних – 435,5 тис. Чол., Рівень безробіття 41%, інфляція – 0,2% (2001).

Галузева структура економіки (за вкладом у ВВП): промисловість – 25,3%, сільське господарство – 11,9%, сфера послуг – 62,8%
Найбільш важливі галузі промисловості: чорна та кольорова металургія, виробництво електроенергії та будматеріалів, металообробна, текстильна і шкіряно-взуттєва, нафтохімічна, деревообробна, харчова.

Сільське господарство: рослинництво, в т.ч. зернове господарство (кукурудза, пшениця), садівництво, овочівництво, виноградарство, технічні культури (льон, тютюн, оливки, цукровий буряк); пасовищне тваринництво (велика рогата худоба, вівці).

Транспорт: залізниці (1031 км, обсяг перевезень 3,2 млн т), автодороги з асфальтовим покриттям (3788 км), аеропорти в Сараєво (280 тис. Чол. На рік), Мостарі (100 тис. Чол.), Баня Луці (40 тис. чол.), Тузлі (спецперевезення).

Зв’язок – телефонна, поштова, телеграфна, телетайпна, радіо, Інтернет та ін.

Сфера туризму знаходиться в стадії відновлення (до військового конфлікту доходи від туризму становили 2,5% ВВП).

Економічна політика зосереджена на двох напрямках: відновлення зруйнованого в ході військових дій господарства та його реформування на ринковій основі. Соціальні проблеми вирішуються багато в чому за рахунок закордонної фінансової допомоги.

Центральний банк Б. і Р. проводить незалежну від боснійських властей політику, спрямовану на тверду підтримку курсу місцевої валюти КМ до євро. У результаті цього в країні практично відсутня інфляція, що досягається по суті позаекономічними методами. Банківська система перебуває в стадії становлення (діє 40 комерційних банків, частина з них з іноземним капіталом).

Державний бюджет (530 млн КМ на 2003) формується на основі внесків ентитетів і виконує обмежені функції: обслуговування зовнішнього боргу та фінансування діяльності загальнодержавних органів. У податковій сфері йде процес реформування з метою введення в країні єдиного податку на додану вартість. Внутрішній борг – близько 8 млрд КМ, зовнішній – 5 млрд КМ.

Середня заробітна плата – 686 КМ.

Зовнішньоекономічну сферу відрізняє значний торговий дефіцит (експорт – 2,1 млрд КМ, імпорт – 8,2 млрд КМ, 2002). Структура експорту – сирий і перероблений алюміній, електроенергія, ліс, текстиль, вироби зі шкіри; імпорт – нафта і нафтопродукти, вироби харчової промисловості, машини та обладнання, електроніка. Основні торгові партнери: Хорватія, Італія, Німеччина, Словенія, Сербія і Чорногорія.

Посилання на основну публікацію