Економіка Білорусії

Економічна ситуація в РБ. в останні роки є досить складною і суперечливою. Під впливом фінансової кризи в РФ в серпні 1998, прорахунків в економічній політиці, зміни зовнішньоекономічної кон’юнктури та інших негативних факторів економічне зростання, що спостерігалося з 2-й пол. 1996, значно сповільнилося. По більшості найважливіших економічних показників темпи приросту знизилися в порівнянні з 1997-98, а за окремими параметрами відбулося абсолютне зниження.

Однак, незважаючи на зниження темпів зростання на рубежі 20-21 вв., В цілому за останні 5-7 років білоруська економіка значною мірою оговталася від важкого кризи, що вразила її в перші роки незалежності республіки. Так, ВВП країни в 2002 склав 98,4% до рівня 1991, продукція промисловості – 113, виробництво споживчих товарів – 121%. У той же час продукція сільського господарства склала лише 77% до рівня 1992, інвестиції в основний капітал – 51%, перевезення вантажів підприємствами транспорту – 23%.

ВВП Б. в доларовому вираженні склав в 2002 близько 14100 млн дол., ВВП на душу населення – 1425 дол. У розрахунку за паритетом купівельної спроможності валюти ВВП республіки, за даними 2001, склала 82,7 млрд дол., На душу населення – 8295 дол. Частка країни у світовій економіці незначна і обчислюється частками відсотка. У масштабі СНД, однак, частка Б. досить вагома; в сумарному ВВП Співдружності в 2001 вона становила 2,9%, у промисловому виробництві – 3,9%. Б. раніше більшості інших країн СНД досягла докризового рівня по найважливіших економічних показниках.

Ринкові реформи привели до деякого зниження зайнятості населення в Б. Однак внаслідок обраної її керівництвом «м’якої» моделі реформування та економічного зростання, що спостерігається з сер. 1990-х рр., Це зниження не було значним. Чисельність зайнятих в економіці, яка становила в 1991 5023 тис. Чол., В 1995 зменшилася до 4410 тис., А в 2002 – до 4381 тис. Чол. Безробіття в 2002 склала 3,0%.

Щонайсерйознішої економічною проблемою Б. є інфляція, темпи якої в період реформ були найвищими в СНД. В результаті значного посилення в кін. 1990-х рр. грошово-кредитної і фінансової політики в останні роки вдалося помітно знизити рівень інфляції – з 251,2% у 1999 до 107,5% в 2000 і 34,8% в 2002, однак цей рівень залишався значно вище прогнозованого.

Характерна риса галузевої структури економіки Б. – висока частка послуг. У 2002 в валової доданої вартості частка послуг склала 53%, в той час як частка промисловості 30%, сільського, лісового і рибного господарства 11%, будівництва 6%. У загальній чисельності зайнятих в економіці на частку зайнятих у сфері послуг припадало 54%, у промисловості та будівництві 34%, в сільському, лісовому і рибному господарстві 12%.
Основною галуззю економіки є промисловість, на частку якої припадає близько 30% ВВП, св. 60% основних фондів галузей, що виробляють товари, і більше 27% зайнятих у народному господарстві. У загальному обсязі промислового виробництва в 2002 на частку паливно-енергетичної промисловості припадало 23%, металургійної 3, хімічної та нафтохімічної 12, машинобудування і металообробки 22, лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості 5, промисловості будматеріалів 4, легкої промисловості 7, харчової 18 %.
Паливно-енергетична промисловість включає підприємства з видобутку та переробки нафти і торфу і з вироблення електроенергії. У паливній промисловості провідне місце займають нафтопереробні заводи (НПЗ) – насамперед Мозирський НПЗ (м Мозир, Гомельська обл.) І ВО «Нафтан» (м Новополоцьк, Вітебська обл.). Потужності цих заводів дозволяють щорічно переробляти близько 25 млн т нафти; в даний час щорічний обсяг переробки на НПЗ становить 10-13 млн т. Власний видобуток нафти не перевищує 2 млн т на рік при потребі 8-10 млн т; більша частина нафти для переробки надходить з РФ. Електроенергетична промисловість включає теплові електростанції та гідроелектростанції сумарною потужністю 7,8 млн кВт, районні котельні продуктивністю 7,5 тис. Гкал / год, близько 7 тис. Км системоутворюючих ліній електропередачі високої напруги, більше 2 тис. Км теплових мереж та більше 240 тис. км розподільних електричних мереж. Більше 80% палива, споживаного білоруської енергосистемою, припадає на природний газ, повністю імпортований з РФ.

Машинобудівна і металообробна промисловість виробляє широкий асортимент продукції: металорізальні і деревообробні верстати, електродвигуни, вантажні автомобілі, автобуси, трактори, телевізори, холодильники, пральні машини та ін. Провідні підприємства – Білоруський автомобільний завод (БелАЗ) (м Жодіно, Мінська обл.) , Мінський автомобільний завод (МАЗ), Мінський моторний завод (ММЗ), Мінський тракторний завод (МТЗ), ВО «Гомсель-маш» (м Гомель), Мінський електротехнічний завод, ВО «Атлант», ВО «Горизонт» (м Мінськ), ВО «Витязь» (м Вітебськ).
Хімічна та нафтохімічна промисловість випускає мінеральні добрива, синтетичні смоли і пластмаси, хімічні волокна і нитки, автомобільні шини, товари побутової хімії і т.п. Найбільші підприємства – ВО «Білоруськалій» (м Солі-Горського, Мінська обл.), ВО «Азот» (м Гродно), ВО «Хімволокно» (м Гродно, Могильов, Світлогорськ), ВО «Полімір» (м Новополоцьк, Вітебська обл.), комбінат «Белшина» (м Бобруйськ, Могильовська обл.).

Харчова промисловість виробляє в основному м’ясну, олієжирову та молочну продукцію, цукор-пісок, хлібобулочні та кондитерські вироби, макаронні вироби, крупу, алкогольні та безалкогольні напої, тютюнові вироби.
Легка промисловість Б. включає текстильну, трикотажну, швейну, взуттєву, кожевенную і хутряну галузі. Найбільш великі підприємства – ВАТ «Алеся» (м.Мінськ), що випускає трикотажні вироби, Барановицька трикотажна і швейна фабрика (м Барановичі, Брестська обл.), Брестська трикотажна фабрика «Елма», Бобруйська хутряна фабрика, Оршанський льонокомбінат (м Орша, Вітебська обл. ), ЗАТ «Мілавіца» (Мінськ), що випускає жіночу нижню білизну, ТОВ «Белвест» і ТОВ «Марко» (м Вітебськ), що випускають взуття, та ін.

Лісова, деревообробна і целюлозно-паперова промисловість виробляє пиломатеріали, фанеру, меблі, папір, картон, шпалери та інші види продукції. Найбільше підприємство – об’єднання «Пінськдрев» (Мінськ), що включає ряд підприємств і виробництв.
Металургійна промисловість представлена ??підприємствами чорної металургії, що випускають сталь, прокат чорних металів, дріт, кріпильні вироби та інші види продукції. Провідне підприємство – Білоруський металургійний завод (м Жлобин, Гомельська обл.).

Промисловість будівельних матеріалів виробляє більше 150 видів будматеріалів і виробів – цемент, залізобетонні шпали, шифер, стінові матеріали, панелі, залізобетонні опори ліній електропередачі та ін.
Важливе місце в структурі економіки займає сільське господарство, на частку якого припадає близько 10% ВВП Б. і більше 30% основних фондів галузей, що виробляють товари. У країні використовується близько 9,0 млн га сільгоспугідь, у т.ч. 5,7 млн ??га орних земель. Сільське господарство спеціалізується на молочно-м’ясному тваринництві, вирощуванні картоплі та льону. Із зернових культур вирощуються в основному ячмінь, жито і пшениця, а також овес, гречка, кукурудза. У 2002 валовий збір зерна склав 5990000 т. Однією з найважливіших сільськогосподарських культур є картопля, збір якого в 2002 склав 7420000 т. Технічні культури (зокрема, льон) займають 4% загальної посівної площі, кормові культури – 42 %. Овочівництво розвинене переважно поблизу великих міст. Вирощуються також плодові культури (яблуня, вишня, слива, груша, черешня).
Головна галузь тваринництва – розведення великої рогатої худоби, переважно молочно-м’ясних і молочних порід. Розвинене свинарство, меншою мірою вівчарство; широко поширене птахівництво. На кін. 2002 поголів’я великої рогатої худоби склало 4,0 млн голів, свиней – 3,3 млн, овець і кіз – 0,1 млн голів. На річках і озерах поширене рибальство.

Б. має розвинену транспортну мережу; через її територію проходять найважливіші магістралі, що зв’язують РФ та інші держави СНД з країнами Західної та Центральної Європи. Протяжність залізничних колій загального користування 5533 км, в т.ч. електрифікованих 894 км; протяжність автомобільних доріг загального користування 80,0 тис. км, в т.ч. з твердим покриттям 69,3 тис. км. Протяжність міжнародних автомагістралей 1530 км. Трубопровідний транспорт включає мережу нафто-і газопроводів; по території Б. проходять магістральні нафтопровід «Дружба» і газопровід «Ямал-Європа».

Обсяг перевезень вантажів підприємствами транспорту (без трубопровідного) склав в 2002 156200000 т, обсяг перевезень пасажирів (без міського електричного транспорту) 1649 млн чол.
Б. розпорядженні мережу аеропортів цивільної авіації, включаючи 5 міжнародних аеропортів. Найбільший аеропорт – «Мінськ-2» – з’єднує республіку з 39 країнами. Здійснюється судноплавство по Прип’яті, Дніпровсько-Бузькому каналу, Дніпру, Сожу, Березині.

Вся територія республіки охоплена телефонного, телеграфного, радіо-і телевізійної зв’язком.
В останні роки швидко розвивається внутрішня торгівля. Роздрібний товарообіг через всі канали реалізації в 2001 збільшився в порівнянні з попереднім роком на 28,2%, в 2002 – на 12%. У 2001 роздрібний товарообіг на 70% формувався торговими підприємствами; частка ринків становила 30%. Питома вага продовольчих товарів у роздрібному товарообігу складав 65%, непродовольчих 35%.

Посилання на основну публікацію