Економічні загрози Чехії

У чеській економіці спостерігається хронічне негативне сальдо поточного платіжного балансу. У зв’язку з цим існує загроза розбалансування валютно-фінансової системи Чехії. Основною причиною негативного поточного рахунку платіжного балансу є негативне сальдо за зобов’язаннями між нерезидентами і резидентами. Велика кількість активів чеської економіки належить іноземцям, які регулярно виводять одержувану всередині Чехії прибуток за кордон. Ситуація пом’якшується тим, що з 2004 року експорт почав перевищувати імпорт в вартісному вираженні.

У структурі експорту домінує продукція машинобудування, яка має щодо диверсифікований характер і користується попитом на світових ринках.

Характерний для Чехії дефіцит державного бюджету є однією з ключових економічних проблем для всіх країн ЦСЄ.

Чехія залежить від імпорту нафти і газу з Росії. Проте, з огляду на, що велика частина споживаної електроенергії виробляється на теплоелектростанціях з вугілля (на 2004 рік – 60,29%) і на гідроелектростанціях з енергії води (на 2004 рік – 31,42%), можна говорити про порівняльну стійкості економіки до зовнішніх шоків на ринку енергоносіїв. Володіючи великими запасами вугілля (на кінець 2005 року запаси оцінювалися в обсязі 5,6 мільярда тонн), великим потенціалом в галузі ядерної енергетики, Чехія виправдовує свою репутацію країни з одним з найнижчих серед європейських країн рівнів залежно від поставок енергоносіїв з-за кордону.

Посилання на основну публікацію