Економічні райони України

Економічне районування України

В основі економічного районування будь-якої території лежить рівень розвитку її господарства. Україна за радянських часів була єдиною, крім Росії, республікою розділеної на економічні райони. Це говорить про високий рівень територіальної спеціалізації господарства і рівні розвитку приозводство.

За часів СРСР територія України ділилася на три економіко-географічні райони: Донецько-Придніпровський, Південно-Західний і Південний. У межах кожного району виділялися підрайони. Але вже до кінця $ 80 $ х років рівень розвитку кожного підрайону дозволяв змінити економічне районування. На початку $ 90 $ х років на території України було виділено 9 економічних районів. Для ефективності керівництва економікою кожен район складався з двох, рідше – трьох, адміністративних областей. Назви районам давалися виходячи з географічного принципу. Сьогодні це такі райони: Донецький, Придніпровський, Північно-Східний, Центральний, Столичний, Північно-Західний, Карпатський, Подільський і Причорноморський. Розглянемо їх особливості детальніше.

Схід України

Схід України був найбільш розвиненим в промисловому відношенні регіоном. Він давав більше третини всієї промислової продукції країни. Колишній Донецько-Придніпровський район був розділений на три самостійних економічних району.

Донецький район включав в себе Луганської та Донецької областей. Населення району відрізнялося найвищим в Україні рівнем урбанізації (88%). На території району розвивалася вугільна промисловість, електроенергетика, металургія, важке машинобудування, хімічна промисловість. Легка і харчова промисловість мали допоміжне і обслуговуюче значення. Найбільші міста – Донецьк, Маріуполь, Луганськ, Макіївка. Сільське господарство носило, переважно, приміський характер. З $ 2014 $ року економіка району практично паралізована через військові дій.

Придніпровський економічний район включає до свого складу Дніпропетровську і Запорізьку області. Це район електроенергетики, металургії, машинобудування, хімічної, легкої і харчової промисловості з високорозвиненим сільським господарством. Це єдиний промисловий регіон, що повністю забезпечує себе власною сільгосппродукцією. Найбільшими центрами району є Дніпро (Дніпропетровськ), Запоріжжя, Кривий Ріг, Дніпродзержинськ,

Північно-Східний район утворений Харківської, Полтавської та Сумської областями. Цей район спеціалізується на важкому і точному машинобудуванні, нафтогазової промисловості, хімічної промисловості, легкої і харчової промисловості. Сільське господарство забезпечує сировиною підприємства цукрової, овочеконсервної і виноробної галузей. Найбільші центри – Харків, Полтава, Суми, Кременчук, Шостка.

Північ і Північний-Захід України

Колишній Південно-Західний район також розділився на самостійні райони:

Столичний район об’єднує Київську, Чернігівську та Житомирську області. Тут розвинене трудомістке машинобудування, лісова, легка, хімічна і харчова промисловості, виробництво будівельних матеріалів. Сільське господарство є важливою сировинною базою для харчової та легкої промисловості регіону і складовою потужного АПК. Найбільшими містами є Київ, Чернігів, Житомир, Бердичів, Біла Церква, Прилуки, Фастів.

Північно-Західний економічний район України утворено Волинської та Рівенської областями. Він спеціалізується на вугільній промисловості, сільськогосподарському машинобудуванні, виробництві азотних добрив і побутової хімії, легкої, лісової і харчової промисловості. Сільське господарство виділяється вирощуванням льону-довгунця, жита, картоплі, хмелю і молочно-м’ясним тваринництвом. Великі міста – Луцьк, Рівне (колишнє Рівне), Ковель, Сарни. Цей район – найменш розвинена територія України. Причина – незначні запаси корисних копалин і нечисленність населення.

Карпатський економічний район знаходиться на крайньому заході країни. До його складу входять Львівська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області. Тут розвинені нематеріалоемкіе машинобудування, хімічна, нафтопереробна, легка і харчова промисловість. Розвинуті також народні промисли. Карпати – унікальний природний об’єкт. Тому тут розвинені туризм і курортне господарство. Великі промислові центри району – Львів, Дрогобич, Івано-Франківськ, Чернівці, Калуш.

Центр України

У центрі знаходяться Подільський і Центральний райони. Центральний район утворений Черкаської та Кіровоградською областями, а Подільський – Вінницькій, Тернопільській та Хмельницькій. Це райони з незначними мінеральними і багатими земельними ресурсами. Це визначило спеціалізацію регіону – буровугільна промисловість, переробка сільськогосподарської продукції (легка і харчова промисловість), сільськогосподарське машинобудування, виробництво добрив і будівельних матеріалів. Великі міста – Вінниця, Олександрія, Кропивницький (колишній Кіровоград), Черкаси, Хмельницький.

Південь України

До складу Причорноморського району входять Одеська, Миколаївська, Херсонська області та Республіка Крим (анексия Криму не визнаний світовою спільнотою). Бідність корисних копалин і води ускладнює розвиток району. Але сприятливі природні умови сприяють розвитку суднобудування і сільськогосподарського машинобудування, легкої, хімічної та харчової промисловості, туризму і курортної справи. Великі міста – Одеса, Миколаїв, Херсон, Севастополь, Сімферополь, Керч. Головна проблема сьогодні – неврегульованість «кримського питання». Це і політична і економічна проблема не тільки регіону, але і двох країн – Росії та України.

Посилання на основну публікацію