Економічне і соціальне значення міжнародного туризму

У XXI ст. туризм увійшов як самий стабільно розвивається сектор економіки, що істотно впливає на соціально-економічний розвиток багатьох країн світу. Для 38% держав світу туризм в даний час – головне джерело доходу, а для 83% країн туризм входить у першу п’ятірку основних джерел доходу. Міжнародний туризм вносить вагомий і з кожним роком росте внесок у розвиток світової економіки. За 1970-1991 рр. число міжнародних туристів у світі зросла з 160 млн до 525 млн чол., тобто більш ніж в 3 рази, а доходи від туризму за той же період збільшилися з 20 млрд. до 500 млрд. дол. США, тобто в 25 разів. Оборот міжнародного туризму в 1995 р досяг 6,5% світового валового продукту, а число зайнятих у сфері туризму перевищило 132 млн. Чол.
За статистикою СОТ на рубежі XX і XXI ст. туристські потоки досягли 663 млн. туристів. У 2001 р зарубіжні країни відвідали більше 697 млн. Туристів, а надходження від усіх форм міжнародного туризму перевищили 476 млрд. Дол. США. За прогнозами ВТО до 2010 р число туристів у світі досягне 1 млрд. Чол., А до 2020 р – 1 млрд. 600 тис. Чол., Тобто майже в 3 рази перевищить показники 2000 Щоденні витрати туристів (без урахування вартості авіаперевезень) зростуть до 5 млрд. дол. США на день. Все це вказує на підвищення соціальної значущості та економічної ролі міжнародного туризму.
Згідно зі статистикою число закордонних поїздок у всьому світі щорічно збільшується більш ніж на 9%. За кількістю туристських прибуттів в 2004 р перше місце займала Франція (80 млн. Чол.), Друге – Іспанія (53 млн. Чол.), Третє – Італія (43,5 млн. Чол.), Четверте – Китай (42, 5 млн. чол.), п’яте – США (41,2 млн. чол.), але ці показники дуже динамічні і змінюються з року в рік. Найбільшою популярністю стали користуватися країни Азії, де приріст іноземних гостей склав 31%. У той же час в Європі число іноземних гостей зросла всього на 5%. Австралійський континент щорічно відвідують більше 5 млн. Туристів, які витрачають до 400 млн. Дол. США.
Показники зайнятості в туристській сфері – важливий індикатор для економіки, оскільки нові робочі місця тягнуть за собою і сильно стимулюють ланцюг пов’язаних з туризмом галузей (транспорт, зв’язок, готельний та ресторанний бізнес, страхування, місцеві промисли та ін.).
За даними Всесвітньої ради з туризму і подорожей (WTTC), до початку XXI ст. туризм ініціював виробництво товарів і послуг на суму 4 трлн. дол. США, або 11% світового валового продукту. На частку сфери туризму доводилося 7% загального обсягу інвестицій, 11% світових споживчих витрат, 5% усіх податкових надходжень і третину світової торгівлі послугами. В даний час кожне сьоме робоче місце в світі припадає на частку туристського бізнесу. За розрахунками WTTC одне робоче місце в туристичному секторі веде до появи не менше 20 місць у супутніх галузях. Якщо на початку XXI ст. число робочих місць у туристської індустрії з урахуванням суміжних галузей становило 221 млн. чол. (Або 8,3% усього економічно активного населення), то до 2015 року цей показник зросте майже до 270 млн. Робочих місць.
Отже, для сучасного етапу розвитку світового господарства характерний швидкий розвиток сфери міжнародного туризму як одного з видів соціально-економічної діяльності. В даний час сфера туризму в усьому світі включає в себе цілий комплекс галузей: транспорт, готельне господарство, об’єкти громадського харчування, туроператорську і тур-агентську діяльність, індустрію розваг, спорт, довідкове та рекламна справа та ін. У наші дні туристична діяльність охопила не тільки Європу, яка є традиційним туристським центром, а й країни Америки, Африки, Азії та Австралії (табл. 10.3). Важко собі уявити велике місто без іноземних туристів. Їх можна зустріти в будь-який час року в Парижі, Лондоні, Римі, Нью-Йорку, Мехіко, Делі, Пекіні, Москві, Санкт-Петербурзі та в інших містах світу.

Число наявних і новостворюваних робочих місць – один з найважливіших показників вкладу галузі в економіку. За даними СОТ у світовій економіці туризм вийшов на лідируючі позиції, конкуруючи з видобутком нафти по прибутковості та створенню робочих місць.
Значення туризму не обмежується тільки економічним ефектом. Він робить істотний вплив на розвиток взаєморозуміння народів і на весь господарський організм країн. Сфера туризму включає в себе багатогалузеву систему обслуговування: готельне та ресторанне господарство, індустрію розваг, спорту, організації транспорту та зв’язку, страхові та рятувальні служби. Ці галузі інтенсивно розвиваються відповідно до зростаючими потребами подорожуючих людей. Сфера туризму – одна з найбільш “людиномісткість” галузей світової економіки. На одного мандрівного туриста задіяно, за різними оцінками, від 10 до 20 чол. обслуговуючого персоналу, включаючи працівників турфірм, транспорту, розміщення, харчування, розваг та ін. Таким чином, розвиток туризму в країнах світу є важливим соціальним чинником, що створює передумови сталого розвитку країн з різним укладом економіки.
Крім економічного вкрай важливо соціальне, гуманітарне значення міжнародного туризму. Він виступає як засіб підвищення якості життя народів, як фактор розвитку добросусідських відносин і взаєморозуміння між людьми, зміцнення миру і дружби між країнами і народами. Міжнародне соціально-економічне значення туризму постійно зростає. За рішенням ЮНЕСКО 2002 був оголошений роком туризму, а за прогнозами СОТ XXI ст. стане століттям туризму.
В даний час в Росії туристські фірми, вичерпавши можливості в галузі експлуатації продуктів зовнішнього виїзного туризму, починають переорієнтовувати свій бізнес на внутрішні регіони і країни ближнього зарубіжжя. З’являються багатобарвні каталоги по туристських центрів Росії. У сучасних умовах економічний аспект в туристському бізнесі знаходить особливу значимість, і для ефективної організації туристського бізнесу підприємець повинен добре розбиратися в питаннях економіки туризму. Тому освітній фактор та інформованість людей набувають все більшого значення для розвитку туристичної сфери. При цьому знання соціально-економічних особливостей різних країн і всього світового господарства важливо не тільки в країнознавства, а й для організації подорожей і розвитку міжнародного туризму за кордоном і в нашій країні. Розуміння соціально-економічної ролі туризму сприяє об’єднанню зусиль організаторів туризму і урядів держав у вирішенні проблем охорони навколишнього середовища, заощадженні природної і культурної спадщини, в спільному пошуку шляхів забезпечення стійкого економічного розвитку регіонів.

Контрольні питання

1. Що вивчає соціально-економічний країнознавство?
2. У чому відмінність соціально-економічного країнознавства від економічної і соціальної географії?
3. Яким чином пов’язані світове господарство і міжнародний поділ праці?
4. Які групи ресурсів забезпечують економічний розвиток країн і регіонів?
5. У чому полягає особливість рекреаційних ресурсів?
6. З чого складається народне господарство країни?
7. Поясніть, що таке спеціалізація економіки країни і які показники її характеризують.
8. Що таке валовий національний продукт?
9. Що таке валовий внутрішній продукт?
10. Дайте визначення галузевій і територіальній структурі господарства.
11. Наведіть приклади країн з різною галузевою і територіальною структурою господарства.
12. Наведіть приклади країн з різною чисельністю і щільністю населення.
13. Які види міграції населення існують в країнах світу?
14. Назвіть основні групи країн світу за рівнем економічного розвитку.
15. Яке значення для економіки країн світу має міжнародний туризм?
16. Яке соціальне значення туристської сфери в різних країнах світу?

Посилання на основну публікацію