1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Географія
  3. Екологічні проблеми Росії

Екологічні проблеми Росії

Екологічні проблеми Росії

Екологічна ситуація в Росії продовжує залишатися тривожною. Галузі добувної промисловості створюють специфічні промислові ландшафти з кар’єрами, шахтами, відвалами пустої породи. У результаті відкритого видобутку руд та вугілля з сільськогосподарського обігу вилучаються десятки тисяч гектарів родючих земель.

При видобутку та перевезення нафти грунту і води сильно забруднюються в результаті аварій і т.д.

Найсильніший забруднення виникає внаслідок розвитку енергетики. Теплова енергетика забруднює повітря сполуками сірки, відвали Шпаків виводять з обороту орні землі, забруднюють поверхневі та підземні води.

Гідроенергетика викликає заболочування і затоплення земель у зв’язку з будівництвом водосховищ.

Атомна енергетика може виступати джерелом радіоактивного забруднення води, повітря, грунтів, тварин і рослин. Це може згубно позначатися на житті цілих областей, як, наприклад, у випадку з аварією на Чорнобильській АЕС.

Екологічні проблеми Росії
Екологічні проблеми Росії

Головними джерелами забруднення, повітря є хімічні, металургійні та целюлозно-паперові промислові підприємства. Шкідливі відходи (двоокису сірки та оксиду азоту) викликають кислотні дощі, що випадають в районах Красноярська, на Уралі і т.д.

Шкідливі викиди і стоки можуть мати і підприємства інших галузей.

Великої шкоди природі Росії завдає хижацьке зведення лісів.

Негативні наслідки мають і неправильні підходи до ведення господарства в АПК. Серед галузей сільського господарства рослинництво часто сприяє ерозії грунтів, їх деградації, знищення природної флори і фауни, забруднення добривами вод та грунтів. Непомірне зрошення 8 посушливих районах може викликати засолення грунтів.

Тваринницькі господарства повинні працювати в суворій відповідності з правилами СЕС. В іншому випадку вони можуть забруднювати нечистотами водойми і грунту. Неправильний випас худоби веде до знищення природного рослинного покриву і ерозії грунтів.

В результаті житлового, транспортного та промислового будівництва з обігу виводяться земельні угіддя, порушується екологічна рівновага в природі.

Особливо тривожна екологічна ситуація складається у великих промислових центрах. Жителі потерпають від забруднення води, повітря і їжі.

Основними шляхами вирішення екологічних проблем можуть бути: будівництво надійних і сучасних очисних споруд, впровадження безвідходних технологій, комплексне використання ресурсів, правильне (з урахуванням природних та соціально-економічних чинників) розміщення підприємств.

ПОДІЛИТИСЯ: