Екологічні проблеми гідросфери

Поняття «забруднення»

Океан – колиска життя на нашій планеті. Саме з води вийшли на сушу живі істоти. Людство здавна використовувало океан в своїх цілях. Океани і моря, річки і озера годували і напували, вдягали людини, постачали знаряддями праці, служили транспортними артеріями. З розвитком людства посилилося використання ресурсів гідросфери. Але все це мало і зворотний ефект. У гідросферу потрапляли продукти і результати людської діяльності.

Процес потрапляння в навколишнє середовище продуктів діяльності людини називається антропогенним забрудненням.

Від природного забруднення воно відрізняється складом, тривалістю розкладання речовин, об’ємом забруднення і негативними наслідками для природи в цілому.

Види забруднень гідросфери

Існує кілька видів класифікації забруднень. Ми розглянемо найпоширенішу з них.

Всі види забруднень води за характером і складом поділяються на:

 

 • механічне,
 • теплове,
 • хімічне,
 • біологічне (органогенне),
 • органічне,
 • радіоактивне (радіаційне),
 • поверхневе.

 

Ця класифікація умовна, оскільки одні й ті ж фактори можна віднести до різних видів забруднень або навпаки, об’єднати деякі види забруднень в один.

Механічне забруднення (часто його називають фізичним) – частинки твердих речовин, гірських порід, пил, зола і ін.

Теплове забруднення є результатом скидання у водойми теплої води з АЕС, ТЕС, заводів і фабрик, каналізаційних систем.

Воно підвищує температуру навколишнього середовища, змінює хід біологічних процесів, впливає на склад і чисельність живих організмів в водоймах.

Радіоактивне або радіаційне забруднення пов’язане з потраплянням в водойми радіоактивних частинок (витік на АЕС, розробки і випробування радіоактивного озброєння).

Його наслідки – незворотні і непередбачувані. Вони загрожують всьому живому на планеті. Іноді всі ці три види забруднень об’єднують в одне поняття – фізичне забруднення. Останнім часом все частіше до нього відносять ще й шумове забруднення (звуки і вібрації, породжені працюючими двигунами).

Хімічне забруднення викликано потраплянням в воду кислот, солей, лугів, мінеральних добрив і отрутохімікатів.

В результаті змінюється хімічний склад гідросфери, змінюється флора і фауна не тільки водойм, а й прилеглих територій. Особливо згубним є потрапляння в воду солей важких металів (ртуті, свинцю і т.д.)

Органічне забруднення відбувається в результаті попадання в воду нафти і нафтопродуктів, відходів тваринництва, органічних сполук. [/ Визначення]

Його можна расссматрівать як складову частину хімічного забруднення.

Поверхневе забруднення викликано потраплянням в воду нафти і нафтопродуктів, миючих засобів, пестицидів. [/ Визначення]

Ці речовини утворюють плівку на поверхні води, перешкоджають випаровуванню води, газообміну між гідросферою і атмосферою, фотосинтезу, викликають загибель від задухи живих організмів.

Проблема питної води

Вода – головне багатство нашої планети. Вона необхідна всім живим організмам. Але, на жаль, не вся вода придатна до споживання, адже $ 98 \% $ води планети – солона. І лише $ 2 \% $ доводиться на прісну воду, придатну до споживання. Накопичуючись в навколишньому середовищу, відходи і продукти їх розкладання проникають у водойми, роблячи воду непридатною для пиття. Сьогодні ми можемо лише з заздрістю читати, як наші предки могли «напитися шоломом Дону», запросто черпати воду з Волги або Дніпра. На жаль, зараз використовувати річкову воду без попереднього очищення не можна. Санітарний стан прибережних територій річок, озер, морів також є незадовільним.

Шляхи вирішення проблем

Вихід із цього становища є. Він вимагає участі всіх провідних країн світу, впровадження комплексу заходів порятунку гідросфери. Які ж шляхи вирішення проблеми?

 • Посилення пропаганди екологічних знань серед населення планети.
 • Реорганізація виробництва, впровадження екологічно чистих технологій в промисловості і в сільському господарстві.
 • Реконструкція старих та розробка нових очисних споруд і методів очищення води і повітря.
 • Посилення контролю за використанням радіоактивних речовин.
 • Подолання економічної відсталості і санітарної безграмотності в країнах Азії, Африки, Латинської Америки.
 • Перехід від нафти і газу на альтернативні енергоносії.
 • Створення глобальної системи екологічної взаємодопомоги і безпеки.
Посилання на основну публікацію