1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
 2. Географія
 3. Екологічні проблеми Байкалу

Екологічні проблеми Байкалу

Стаття коротко розповідає про екологічні проблеми Байкалу. Матеріал пропонує шляхи вирішення цих проблем. Містяться дані, які вказують на оборотність процесів при належному ставленні до екосистемі озера.

Екологічні проблеми озера Байкал

Неповторна природа Байкалу вивчена не в повному обсязі. Через недостатність інформації не можна точно сказати, що саме може завдати місцевій екосистемі непоправної шкоди.

Однак виділено три основних джерела, які впливають на стан природи унікального водойми:

 • води, принесені в озеро рікою річка Селенга;
 • гідроспоруди на річці Ангара;
 • Байкальський целюлозно-паперовий комбінат.

Не менш актуальними визнаються та інші екологічні біди Байкалу. Серед яких, найбільш жахливими є:

 • браконьєрство;
 • незаконне лісокористування;
 • скидання нечистот підприємствами, прилеглими поселеннями і водним транспортом;
 • побутові відходи;
 • неконтрольований туризм.

Норми гранично допустимих концентрацій певних видів речовин істотно завищені.

Найбільш відчутної шкоди, заподіюється озерної екосистемі целюлозно-паперовим комбінатом.

Проблеми озера були сформульовані ще в 1998 році на засіданні ради вчених, які займалися пошуком рішень проблем біосфери при Президії РАН.

Екологічні проблеми Байкалу і шляхи їх вирішення

Сьогодні ступінь забруднення озера не є критичним.

Однак ступінь отруйних речовин у воді вище норми.

Кроки по порятунку робляться на різних рівнях. Як держава, так і активісти проявляють ініціативу в плані збереження Байкалу в належному стані.

На урядовому рівні базовими досягненнями в області зниження рівня забруднення Байкалу є:

 • прийняття Закону «Про озеро Байкал» в 1999 році;
 • припинення функціонування Байкальського ЦБК;
 • скорочення числа скидів токсичних речовин в річку Селенга;
 • відстеження і повне забезпечення діяльності парків і заповідників, що розташувалися на території озера.

У озерних водах мешкає майже 2600 видів представників фауни. Половину від цієї цифри становлять «байкальские» мешканці. Видове різноманіття виникло через високий вміст кисню в воді.

Також під шляхами вирішення проблем екологічного характеру мається на увазі фінансове забезпечення та підтримка наукового компонента, а також регулярні наукові дослідження щодо стану озера та прилеглих територій, регулярний забір проб води і регуляція видового різноманіття рослин і тварин.

Що ми дізналися?

З’ясували, які з екологічних проблем таять в собі найбільшу небезпеку для озерної акваторії і прилеглих земель. Дізналися, які з жителів Байкалу відносяться до споконвічних видів. Зрозуміли, які заходи вживаються державою і волонтерами для порятунку Байкалу від забруднення.

ПОДІЛИТИСЯ: