Доповідь “Землекористування. Стан і використання земель”

Землекористування – використання людиною території і її ресурсів для життя і господарської діяльності. Традиційним є використання земель під ріллі, пасовища, сади і городи, плантації, поселення.

Землекористування регулюється законодавством. У нашій країні це Земельний кодекс України. Також існує класифікатор видів дозволеного використання земель. Вони такі: сельхозіспользованіе, використання громадськістю споруд капітального будівництва, оборона і безпека, бізнес-діяльність, рекреаційні зони (зони відпочинку) виробництво, транспортна інфраструктура, ліс, водойми, використання території в громадських цілях, житлова забудова, діяльність з охорони і вивчення природи. Для обліку земель служить земельний кадастр. Землі Українивикористовуються переважно для сільського господарства, розміщення населених пунктів, виробництва.

Для ефективної експлуатації земель необхідний контроль за їх станом. Він полягає в періодичній оцінці стану земель за допомогою польових і лабораторних досліджень, аналізу статистичних даних, аерокосмічних знімків. В Україні виділяють 4 рівня нагляду за експлуатацією земель: виробничий, державний, муніципальний, громадський. Держреєстр періодично випускається «Доповідь про стан і використання земель в України».

Земля може стати непридатною для використання в результаті забруднення хімічними та біологічними речовинами, ерозії ґрунтів, засолення, заболочування, підтоплення, осушення, виснаження. У разі заболочування або підтоплення придатність для використання повертається осушенням (меліорацією), в разі виснаження – добривом, осушення – збільшити обсяги виробництва, в разі забруднення – очищенням або видаленням забрудненого шару. Засолення усувається додаванням в грунт гіпсу або фосфогіпсу. З ерозією борються складними агротехнічними, лісомеліоративними і гідротехнічними заходами.

Збиток грунтів також можуть завдати лісові пожежі, вирубка лісу і неправильне застосування важкої техніки, морально застарілі руйнівні способи землеробства.

Контроль за станом і використанням земель це частина земельної політики України. Земельною політикою є діяльність держави по розробці планів, рішень в області земельних відносин, використання земельно-кадастрових ресурсів. Вона заснована на принципі справедливого доступу громадян Українидо земель для їх господарського використання.

Посилання на основну публікацію