1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Географія
  3. Доповідь про населення Землі

Доповідь про населення Землі

Поширення людей на Землі, причини, минуле, сьогодення і майбутнє вивчає географія населення. Даний напрямок економічної і соціальної географії тісно пов’язане з демографією. Демографія (по-грецьки демос – народ, гра-фо – пишу) – наука про закономірності відтворення населення.

1. Чисельність і зростання населення Землі. У початковий період свого розвитку, коли людина перебувала в залежності від природи, чисельність населення протягом тисячі років збільшувалася дуже повільно. Вчені підрахували, що на початку кам’яного віку 8 ​​тисяч років до нашої ери на Землі проживало всього 5-10 млн. Чоловік.
На початку нашої ери чисельність населення Землі становила 230 млн. Людей, з яких 2/3 проживали в Азії. У перше тисячоліття нашої ери населення збільшилося ненабагато, народжуваність і смертність були приблизно на однаковому рівні і після цього хвороби, війни і голод довгий час затримували зростання чисельності населення.
Тільки в XVIII столітті з розвитком промисловості і сільського господарства, збільшенням обсягу продуктів харчування, досягнень медицини з’явилися сприятливі умови для зростання чисельності населення. Чисельність населення в 1820 році становила приблизно 1 млрд. Через 107 років стало 2 млрд. (1927 г.), через 32 роки – 3 млрд., Потім – 5 млрд. (1987 р), через 12 років – 6 млрд. ( 1999 р.).

Такий різкий приріст населення Землі в другій половині XX століття вчені називають демографічним вибухом.

Після Другої світової війни при застосуванні ліків (антибіотиків) проти мікробів, що викликають різні небезпечні хвороби, різко зменшилася смертність населення. А народжуваність залишилася на колишньому рівні. Таке швидке зростання чисельності населення привів до демографічного вибуху.

За попередніми науковими прогнозами, чисельність населення до 2025 року зросте до 8 млрд. Чоловік. В кінці XXI століття чисельність населення дійде до 10-11 млрд. Чоловік і призупиниться. Такі прогнози засновані на розрахунках приросту населення в усьому світі. Навіть зараз відзначається зниження темпів приросту населення розвинених країн (низька народжуваність і низька смертність). На початку XXI століття очікується повне припинення приросту населення в цих країнах. Темпи приросту населення країн, що розвиваються зменшаться в першій чверті початку століття, а до середини століття припиняться.

2. Щільність населення. Середня щільність населення Землі розраховується діленням загальної чисельності населення на площу суші.
На територіях з сильно розвиненою промисловістю щільність населення велика. Також в посушливих районах з розвиненим зрошуваних землеробством населення густо розселяється уздовж річок.

Відповідно зростання чисельності населення змінюється і середня щільність населення Землі. Якщо на 1 квадратний кілометр населеної людьми суші в 1920 р доводилося по 13 чоловік, в 1950 р – 18, в 1987 р – 34, то зараз доводиться по 40 чоловік. Однак в окремих областях середня щільність населення сильно коливається. Промислові райони Європи і Північної Америки, узбережжя великих річок Південно-Східної Азії дуже густо заселені. У деяких районах Китаю, де здавна вирощують рис, на 1 квадратному кілометрі Землі чисельність проживаючого населення перевищує 1000 чоловік. Навпаки, в полярних областях, великих пустелях, високогірних місцевостях і волого-екваторіальних лісах населення нечисленне. В Антарктиді немає постійного населення.

3. Демографічна політика. Ми дізналися про швидкому темпі приросту населення Землі в другій половині XX століття. Однак населення в подальшому не може рости такими темпами. Так як природні багатства, необхідні для життєдіяльності населення, обмежені, то забезпечення населення продовольством є однією з глобальних проблем людства. Тому багато народів для регулювання приросту населення проводять демографічну політику.

Демографічною політикою називають систему адміністративних, соціальних, медичних та інших заходів на рівні держави, спрямованих на регулювання народжуваності населення. Поряд зі зростанням населення в світі в деяких країнах, навпаки, знизився приріст населення через низьку народжуваність. Це призводить до зменшення чисельності працездатного населення і до зниження обороноздатності країни. Тому і виникає необхідність різних регулюючих заходів народжуваності населення з боку держави.

У країнах з високим приростом населення демографічна політика спрямована на обмеження зростання народжуваності населення. Таку політику проводять народи з дуже високою чисельністю населення в світі, такі як Китай (1 млрд. 300 млн.) І Індія (1 млрд.). У Китаї взялися за проведення політики «На 1 родину 1 дитина». В результаті цього річний приріст населення в розрахунку на 1 тис. Чоловік знизився від 28 чол. в 1968 р до 10-11 чол. в 1988 р Китайський уряд проводить демографічну політику, націлену на припинення приросту населення.

Демографічна політика щодо зниження приросту населення проводиться в багатьох країнах Азії і Америки. А в ряді розвинених країн проводиться демографічна політика підвищення народжуваності через зниження приросту населення. У цих країнах для підвищення рівня народжуваності щомісяця виплачуються дитячі посібники, надаються різні пільги багатодітним сім’ям, знижується вік, дозволений законом для вступу в шлюб, збільшується число дитячих установ і т. Д. До таких держав належать Франція, Німеччина, Болгарія, Угорщина.

ПОДІЛИТИСЯ: