Доповідь про гідросферу

Гідросфера – це водна оболонка планети. У гідросфері, як і в інших середовищах (літосфера, біосфера, атмосфера) існує життя, вода для багатьох організмів є місцем проживання. Вода займає більше 70% Землі. Сюди можна відносити все моря, океани, озера, річки, болота, льодовики, які існують в даний час.

Завдяки гідросфері в природі існує кругообіг води. Випаровування води відбувається круглий рік. Кругообіг води в природі відбувається наступним чином: з поверхні озер, річок і морів вода випаровується і та вигляді пара піднімається вгору. Пара охолоджується і перетворюється в хмари і хмари. У вигляді опадів (дощів, граду, снігу, туману, роси) вода потрапляє назад на сушу і в водойми. І тут процес починається спочатку.

Значення гідросфери дуже велике. 98% всієї водного середовища Землі займає солона вода, яка не годиться для використання і вживання людиною. Дивно значення прісної води: вона становить лише 2% від всієї води на планеті, саме прісну воду використовують люди в побуті, господарстві, вживають її. Водне середовище також впливає на клімат. Накопичуючи тепло вода розігріває землю, що сприяє теплому, м’якому і більш сприятливому клімату. Також моря, озера і річки є джерелом харчування людей. Люди вживають в їжу рибу, крабів, кальмарів і навіть деякі водорості. Для тих же риб, кальмарів вода – це основне середовище проживання.

Гідросфера знаходиться в постійній взаємодії з літосферою, атмосферою і біосферою. Між гидросферой і літосферою формуються осадові гірські породи, які складають осадовий шар земної кори. Водне середовище землі можна називати частиною біосфери, так як вона населена живими організмами, які мають вплив на зміну біосфери.

Останнім часом гідросфера дуже забруднюється через активної людської діяльності:

  • Викид стічної води;
  • Викид в водойми побутового сміття та матеріалів виробництва;
  • Скидання хімічно небезпечних речовин є причиною загибелі водних мешканців;
  • Забруднення вихлопними газами і газами, які викидають промислові виробництва;
  • Скидання радіоактивних речовин.

Якщо люди будуть продовжувати забруднювати водойми, то людство незабаром залишиться без прісної води, так як вся прісна вода буде дуже забруднена. На сьогоднішній день спеціальні організації активно борються із забрудненнями гідросфери. Проводяться роботи з очищення водойм і нормування викиду шкідливих для гідросфери речовин.

Посилання на основну публікацію