Динаміка показників народжуваності і смертності в Росії

В роки існування РРФСР до початку 90-х рр. в країні спостерігалося стійке збільшення чисельності населення. Наприклад, тільки за період з 1955 по 1990 року загальне число жителів республіки зросла майже на 36,3 млн чол., що можна порівняти з населенням такого великого держави Східної Європи, як Польща.

 

Зростання населення Росії в 1951 — 1975 рр. головним чином забезпечувався за рахунок природного приросту. Однак вже після закінчення Великої Вітчизняної війни починає чітко простежуватися тенденція поступового скорочення темпів щорічного абсолютного приросту населення РРФСР. Особливо різко ця тенденція проявилася на початку 90-х рр.

 

Відмітна особливість російської депопуляції в тому, що на тлі постійного зниження народжуваності в країні в 1992-1999 рр досить високими зростала смертність населення. З 2000 року, коли почала зростати народжуваність, темпи смертності скоротилися, що позитивно вплинуло на природний приріст населення.

 

Аналіз причин високої смертності населення в Росії показав, що поряд з захворюваннями серцево-судинної системи, органів дихання, новоутвореннями в перехідний період значно збільшилася смертність внаслідок зростання інфекцій (на 30,0%), нещасних випадків і травм (35,2%), отруєння алкоголем (66,6%), убивств і самогубств (32,0%). Це відображає найбільш глибинні прояви змін, що відбуваються в соціальній сфері життя російського суспільства, свідчить про невпевненість значної частини населення у завтрашньому дні у зв’язку з перебудовою суспільних відносин в країні, зростанням інфляції, безробіття і т. д.

 

Безсумнівно, варто згадати той факт, що для Росії характерний дуже високий рівень малюкової смертності. Даний показник в 2 – 3 рази перевищує рівень аналогічного показника розвинутих капіталістичних країн. Наприклад, в Японії кількість дітей, померлих у віці до 1 року на 1000 народжених, що становить 4,5, у Швеції — 6, у США — 10, а в Росії – 18. При існуючому до 2004 року зниження народжуваності значна дитяча смертність зменшує і без того не значущу частку молодих груп у віковій структурі населення, що призводить до зниження надалі потенціалу його відтворення.

 

В роки переходу до ринку в Російській Федерації відбулося раптове зниження прогнозованої тривалості життя населення. Докорінно ситуація стала виправлятися тільки з 2004 року.

 

Необхідно відзначити, що як відомо, на тривалість життя населення дуже великий вплив робить його матеріальне благополуччя. Воно обумовлюється не тільки досягнутим споживанням матеріальних, духовних і соціальних благ і послуг, але і всією сукупністю умов, які створюють сучасний спосіб життя населення. Перехід до ринкової економіки сполучається з лібералізацією та різким підвищенням цін на продовольчі і промислові товари, медикаменти, житлово-комунальні послуги і т. п. Це відображається на рівні добробуту, здоров’я і тривалості життя, в першу чергу, малозабезпечених верств населення. В наслідок цього необхідні термінові державні заходи щодо соціального захисту значної частини населення Російської Федерації.

 

Зростання коефіцієнта смертності великою мірою зумовлений процесом постаріння населення.

 

Як вже говорилося, в останні роки ситуація почала змінюватися. У 2012 році, згідно з даними Федеральної служби державної статистики, поліпшення демографічної ситуації продовжилося. Так, у Росії протягом 2012 року народилося 1 млн 896,1 тис. дітей, цей показник збільшився в порівнянні з минулим роком на 102,4 тис. чол. або на 5,7%. (коефіцієнт народжуваності склав 13,3) та померло 1 млн 898,8 тис. чоловік (коефіцієнт смертності — 13,3), що порівняно з показниками минулого року нижче на 26,2 тис. чол. або на 1,4%. Вперше з 1992 року народжуваність зрівнялася зі смертністю.

Посилання на основну публікацію