Ділення карт на групи

За розмірами зображуваної території, або за охопленням території, розрізняють три групи карт:

1 – світові і карти Західного і Східного півкуль;

2 – карти материків і їх частин, океанів і ін;

3 – карти держав та їх частин.

Від охоплення території значною мірою залежить масштаб карти. Топографічні карти, на одному аркуші яких зображуються невеликі території, відносяться до великомасштабних. Вони побудовані в масштабах, починаючи з 1:200 000 і крупніше. Вкажіть, чому відповідає на місцевості 1 см на карті. Середньо- масштабні карти мають масштаб від 1:200 000 до 1:1 000 000 включно (10 км на місцевості відповідає 1 см на карті). Дрібномасштабні карти побудовані в масштабах дрібніше 1:1 000 000. Всі мапи підручника та атласу для цього курсу – дрібномасштабні. За картками підручника та атласу визначте масштаби: а) світових карт, б) материків; в) океанів; г) частин Євразії; д) у який групи карт масштаб дрібніше, у який – більшими.

Групи географічних карт
Групи географічних карт

Порівняйте зображення Скандинавського півострова на картах частин Євразії та світовій мапі.

Чим більше розмір території, тим дрібніше масштаб карти. Зі зменшенням масштабу карти зменшуються подробиця зображення географічних об’єктів і точність вимірювання по карті. Так, на карті півкуль на Скандинавському півострові, як ви встановили, не вказані річки, міста та багато інших об’єктів.

За змістом карти поділяються на загальногеографічні і тематичні. Загальногеографічні карти приблизно з однаковою подробицею відображають основні елементи місцевості: рельєф, ріки, озера, рослинність, населені пункти, дороги, межі і т. п. До загальногеографічні картками відносять, наприклад, топографічні карти, де території показані з великою подробицею.

На тематичних картах, навпаки, зображують один або два компоненти природи, господарства, населення, наприклад рельєф і воду, клімат. Зміст тематичних карт визначається названої темою. Наприклад, на грунтовій карті показано розміщення типів грунтів.

Особливу групу складають комп’ютерні карти. Це карти, які виводить на екран комп’ютер. З їх допомогою можна вирішувати багато навчальні завдання, наприклад, освіта сезонних вітрів – мусонів, визначення залежності розміщення природних зон від кліматичних областей, виявлення областей землетрусів на поверхні Землі.

Посилання на основну публікацію