Державний устрій і політична система Китаю

Згідно з Конституцією Китайська Народна Республіка – соціалістична держава демократичної диктатури народу, кероване робочим класом через КПК і засноване на союзі робітників і селян. Діє Конституція 1982. У неї вносилися поправки, зокрема, в 1988 в них були легалізовані приватні господарства і встановлена ??можливість передачі права землекористування, в 1993 була закріплена завдання здійснення «програми 4 модернізацій», багатопартійного співробітництва під керівництвом КПК та будівництва ринкової економіки при збереженні регулюючої ролі держави.

Адміністративний поділ: до складу КНР входять чотири міста центрального підпорядкування – Пекін, Шанхай, Тяньцзінь, Чунцін; 22 провінції – Хе-Бей, Шаньсі, Ляонін, Цзілінь, Хейлунцзян, Цзян-су, Чжецзян, Аньхуей, Фуцзянь, Цзянсі, Шаньдун, Хенань, Хубей, Хунань, Гуандун, Хайнань, Сичуань, Гуйчжоу, Юньнань, Шеньсі, Ганьсу, Цинхай ; 5 автономних районів – автономний район Внутрішня Монголія (АРВМ), Гуансі-Чжуанський автономний район (ГЧАР), Тибетський автономний район (ТАР), Нінся-Хуейський автономний район (НХАР), Сіньцзян-Уйгурський автономний район (СУАР), а також особливий адміністративний район Сянган (ОАР Сянган), особливий адміністративний район Аомень (ОАР Аомень) і провінція Тайвань.
Найбільш великі міста (млн чол. Без населення прилеглих повітів): Пекін, Шанхай (9,862), Чун-цин (6,609), Тяньцзінь (5,325), Ухань (4,411), Харбін (4,35), Гуанчжоу (4,361), Шеньян (4,333), Ченду (3,459), Нанкін (3,095), Чанчунь (2,878), Сіань (2,858), Далянь (2,754).

Вищий орган законодавчої влади – Всекитайські збори народних представників (ВЗНП), на місцях – місцеві Зборів народних представників (СНП) різних ступенів. Вищий орган виконавчої влади – голова КНР (глава держави), Держрада КНР (Центральний народний уряд). Консультативний орган – Народна політична консультативної ради К. (НПКРК). Глава держави – голова КНР Ху Цзіньтао. Прем’єр Держради КНР – Вень Цзябао. Голова Постійного комітету ВЗНП – У Банго. Глава НПКРК – Цзя Цінлінь.

У ВЗНП входять депутати, обрані від провінцій, автономних районів, міст центрального підпорядкування та Збройних сил. Депутати ВЗНП обираються на термін 5 років. Сесії ВЗНП зазвичай скликаються Постійним комітетом ВЗНП раз на рік. ВЗНП здійснює такі функції: 1) вносить зміни до Конституції КНР, здійснює контроль за її виконанням, приймає державні закони і вносить до них зміни; 2) обирає голову та заступника голови КНР, затверджує кандидатури прем’єра і заступника прем’єра Держради КНР, членів Держради КНР, міністрів, голів комітетів, головного ревізора та начальника секретаріату Держради, обирає голови Центральної військової ради (ЦВС) і затверджує кандидатури інших членів ЦВС, обирає голови Верховного народного суду і генерального прокурора, а також має право зміщувати всіх вищевказаних осіб; 3) розглядає і затверджує план соціально-економічного розвитку країни, звіт про його виконання, державний бюджет і звіт про його виконання, стверджує освіту провінцій, автономних районів і міст центрального підпорядкування, стверджує створення особливих адміністративних районів та їх режим, вирішує питання війни і миру , змінює чи скасовує втратили чинність, постанови ПК ВЗНП; 4) здійснює інші функції найвищого органу державної влади. Постійно діючим органом ВЗНП є Постійний комітет ВЗНП (ПК ВЗНП), який здійснює функції найвищого органу державної влади в перервах між сесіями ВЗНП. ПК ВЗНП засідає раз на 2 місяці. Голова ПК ВЗНП і його заступники можуть займати ці посади не більше ніж 2 терміни поспіль (кожен термін – 5 років). ПК ВЗНП здійснює такі функції: 1) приймає закони і вносить до них зміни, за винятком тих, які повинні прийматися ВЗНП; 2) дає тлумачення Конституції та законів, скасовує акти, постанови і розпорядження центральних і місцевих виконавчих органів та місцевих законодавчих органів, що суперечать Конституції, законам і адміністративно-правовим актам;

3) здійснює контроль за роботою вищих виконавчих органів держави, затверджує і призначає керівників центральних виконавчих, військових і судових органів; 4) розглядає необхідні поправки до державного плану і приймає рішення з питань поточної державної діяльності, а також виконує інші функції, покладені на нього ВЗНП.

Голова та заступник голови КНР обираються ВЗНП. Ними можуть бути обрані громадяни КНР, які досягли 45 років. Термін їх повноважень – 5 років, і вони не можуть займати ці посади більш ніж 2 терміни поспіль. Голова КНР на підставі рішень ВЗНП і ПК ВЗНП публікує закони, призначає і зміщує прем’єра Держради КНР, заступників прем’єра, міністрів, голів комітетів, нагороджує державними орденами, публікує укази про помилування, про введення воєнного стану, оголошує про стан війни, публікує укази про мобілізацію , ратифікує і денонсує договори та угоди, укладені з іноземними державами.

Держрада КНР, або Центральний народний уряд, є виконавчим органом держави, вищим державним адміністративним органом. Держрада затверджується на сесії ВЗНП і йому підзвітний, в перервах між сесіями ВЗНП підзвітний ПК ВЗНП. До складу Держради входять прем’єр, заступники прем’єра, члени Держради, міністри, голови комітетів, головний ревізор і начальник секретаріату. Термін їх повноважень – 5 років не більше ніж 2 терміни поспіль. Держрада після проведеної в березні 2003 на 1-й сесії ВЗНП 10-го скликання реформи включає секретаріат, 22 міністерства і 4 комітети, Народний банк К., ревізійний орган і кілька допоміжних і робочих установ. Держрада здійснює такі функції: 1) на основі Конституції і законів визначає адміністративні заходи, видає підзаконні акти; 2) вносить пропозиції на розгляд ВЗНП або ПК ВЗНП; 3) визначає завдання органів Держради, здійснює єдине керівництво роботою міністерств і комітетів, місцевих державних адміністративних органів по всій країні; 4) складає і здійснює план соціального та економічного розвитку країни, державний бюджет, керує і управляє роботою в галузі економіки, вирішує інші питання розвитку народного господарства; 5) затверджує територіальний поділ адміністративних райо- нов країни; 6) розглядає та приймає рішення про штатах адміністративних органів, призначає, зміщує і навчає адміністративний персонал.

Органами державної влади та державними адміністративними органами на місцях є місцеві СНП і народні уряди, які створюються відповідно до адміністративним поділом. СНП (включаючи їх постійні комітети на рівні повіту і вище) і народні уряду створюються в провінціях, автономних районах, містах центрального підпорядкування, автономних округах, повітах, автономних повітах, містах; міських районах, волостях, національних волостях і селищах. Термін повноважень СНП провінцій, автономних районів, міст центрального підпорядкування, автономних округів і міст з районним поділом – 5 років; СНП повітів, автономних повітів, міст без районного поділу, міських районів, волостей, національних волостей і селищ – 3 роки. Депутати СНП провінцій, автономних районів, міст центрального підпорядкування, автономних округів і міст з районним поділом обираються СНП на щабель нижче; депутати СНП повітів, автономних повітів, міст без районного поділу, міських районів, волостей, національних волостей і селищ обираються безпосередньо виборцями. Місцеві народні уряди є виконавчими органами місцевих СНП, державними органами на місцях. Губернатори провінцій, голови автономних районів, начальники округів, повітів, районів, волосні і селищні старости несуть відповідальність за роботу своїх народних урядів.

Народна політична консультативна рада К. (НПКРК) був створений в січні 1946 в Чунціні (тоді він називався Політичним консультативною радою (ПКС), перейменований в НПКРК у вересні 1949 в Пекіні). НПКРК є організацією Єдиного патріотичного фронту китайського народу, органом сприяння демократії та здійснення взаємного контролю політичних партій у політичній системі К. Єдиний фронт складається з представників Комуністичної партії К. (КПК), різних демократичних партій, безпартійних демократів, представників громадських організацій та громадських діячів, етнічних меншин, співвітчизників з Тайваню, Сянгана (Гонконгу) і Макао (Макао), китайців, що проживають за кордоном. НПКРК проводить консультації з головних напрямків державної політики і важливим проблемам країни, здійснює контроль за роботою КПК, народними урядами та іншими державними органами, виступає з пропозиціями та критичними зауваженнями. Зазвичай НПКРК обговорює проблеми в період роботи ВЗНП і за підсумками обговорення на сесії доводить свою думку до сесії ВЗНП перед прийняттям рішення з важливих питань.

Комуністична партія К. (КПК) утворена в червні 1921 в Шанхаї. З часу утворення КНР в 1949 є правлячою партією, налічує св. 58 млн чол. На XIV з’їзді КПК (вересень 1997) теорія Ден Сяопіна про будівництво соціалізму з китайською специфікою була затверджена як керівна ідея КПК, вироблено Основна програма партії на початковій стадії соціалізму, розроблено основні цілі та політичні принципи розвитку економіки, політики та культури. У прийнятій на XVI з’їзді КПК (листопад 2002) нової редакції Статуту генеральне завдання партії полягає в тому, щоб у згуртуванні з усіма народами країни при опорі на власні сили поступово здійснити модернізацію промисловості, сільського господарства, оборони, науки і техніки та перетворити К. в соціалістична держава з високорозвиненою культурою і демократією. У 2000 почався процес оновлення КПК в умовах переходу до ринку, що виразився в висунутої генеральним секретарем ЦК КПК Цзян Цземінем теорії «трьох представництв», згідно з якою партія в нових умовах повинна представляти і виражати інтереси розвитку передових продуктивних сил, передової культури і широких верств населення країни .

В Єдиний фронт, крім КПК, входять 8 демократичних партій, які все беруть участь у роботі НПКРК. До них відносяться: 1) Революційний комітет Гоміндану (РКГД), створений у січні 1948 в Сянгані (Гонконзі), нараховує майже 55 тис. Чол., Голова РКГД – Хе Лули, партія має відношення до Гоміньдану, підтримує тісні зв’язки з Тайванем; 2) Демократична ліга К. (ДЛК), утворена в березні 1941 в Чунціні як Ліга демократичних політичних організацій, найбільша за чисельністю – св. 131 тис. Чол., Голова ДЛК – Дін Шисунь, більша частина членів партії – інтелігенція вищого і середнього рівня в галузі культури, освіти, науки і техніки; 3) Асоціація демократичного національного будівництва К. (АДНСК), утворена в грудні 1945 в Чунціні патріотично налаштованої торгово-промислової національною буржуазією, тісно пов’язана зі Всекитайської торгово-промислової асоціацією, загальна чисельність членів партії – більше 71 тис. Чол., Голова АДНСК – Чен Сивей; 4) Асоціація сприяння розвитку демократії в К. (АСРДК), створена в грудні 1945 в Шанхаї, в неї входили представники шанхайської інтелігенції, в даний час велику частину членів становлять працівники освіти, а також зайняті в галузі культури та у видавничій справі, налічується близько 67 тис. чол., голова АСРДК – Сюй Цзялу; 5) Робітничо-селянська демократична партія К. (РКДПК), створена в серпні 1930 як Тимчасовий комітет дій Гоміньдану, нинішня назва отримала в 1947. Велика частина членів партії – працівники медицини та охорони здоров’я, в ній складається приблизно 67 тис.чол., Голова РКДПК – Цзян Чженхуа; 6) Чжунго Чжигундан (Партія прагнення до справедливості), найстаріша з демократичних партій, створена в 1925 в Сан-Франциско з числа патріотичних діячів Сянгана (Гонконгу) і китайців, що проживають за кордоном. У 1950 партія перевела свою штаб-квартиру в Гуанчжоу. Більшість членів партії – повернулися на батьківщину китайські емігранти і члени їх сімей, які виражають інтереси зарубіжних китайців в Сянгані, Аомені і на Тайвані. Голова ЦК Чжигундан – Ло Хаоцай. З 16 тис. Членів партії більшу частину становить інтелігенція, що представляє собою науковців; 7) товариство «Цзюсань» («3 вересня»), створено групою прогресивних вчених в Чунціні в 1944 як Демократичне наукове товариство і перейменовано в товариство «Цзюсань» у вересні 1945 на честь перемоги над Японією. Всього налічує св. 70 тис. Чол., Голова ЦК – У Цзепин, більшість з них представляє науково-технічну інтелігенцію; 8) Ліга демократичного самоврядування Тайваню (ТЛДС), створена 12 листопада (в день народження Сунь Ятсена) 1947 в Сянгані. Це сама нечисленна партія – всього 1400 чол., Але вона виражає інтереси уродженців Тайваню, які проживають в КНР. Голова ЦК ТЛДС – Чжан Кехуей. Більшість її членів представляють різні категорії інтелігенції – вчителі, лікарі, інженери, наукові співробітники, які виступають за повернення Тайваню.

Провідною організацією ділових кіл є Всекитайська асоціація промисловців і торговців (ВАПТ), створена в жовтні 1953. Є народним комерційним товариством для розвитку внутрішніх і зовнішніх зв’язків. У неї входять підприємці в промисловості і торгівлі, багато з яких добре знайомі з сучасною технологією, мають великий господарський та управлінський досвід. Вищий керівний орган асоціації – з’їзд, який обирає Центральний виконавчий комітет. Голова Виконавчого комітету ВАПТ – Цзин Шупін.

У К. існує безліч громадських організацій, найважливішими з яких є Всекитайська федерація профспілок (ВКФП), Комуністичний союз молоді К. (КСМК), Всекитайська федерація жінок (ВКФЖ), Всекитайська федерація молоді (ТКФЗ) і Всекитайська федерація студентів (ВКФС).

Всекитайська федерація профспілок (ВКФП) – вищий керівний орган місцевих профспілкових організацій та профспілок промислових підприємств. Створений у травні 1925, в ньому налічується св. 100 млн чол., Голова ВКФП – Вей Цзянь-син. Основним обов’язком профспілок оголошена захист законних прав та інтересів робітників і службовців.

Комуністичний союз молоді К. (КСМК) – масова організація китайської молоді, налічує 68500000 чол., Перший секретар ЦК КСМК – Чжоу Цян. Створено в 1920 під назвою Союз соціалістичної молоді К., в січні 1925 перейменований в КСМК. Головним напрямком діяльності КСМК в даний час є ідейно-політична та виховна робота серед комсомольців і молоді.

Всекитайська федерація жінок (ВКФЖ) – масова організація жінок – робітників і службовців, селянок, представниць інтелігенції та інших трудящих жінок у К. Голова ВКФЖ – Пен Пейюнь (жінка). Створена в квітні 1949 як Всекитайська демократична федерація жінок, у вересні 1957 отримала свою нинішню назву. Основне завдання ВКФЖ – досягнення справжньої рівності жінок з чоловіками, допомога нужденним жінкам, охорона прав та інтересів жінок, питання сімейного виховання.

Всекитайська федерація студентів (ВКФС) – заснована в червні 1919 в Шанхаї, будується за системою колективного членства вищих і середніх навчальних закладів К., члени ВКФС – студентські ради, визнають статут ВКФС. Голова ВКФС – Шень Яо (жінка).

Посилання на основну публікацію