Державний устрій і політична система Білорусі

Білорусь – унітарна демократична держава з республіканською формою правління. Діє Конституція 1994 (у редакції 1996).

В адміністративному відношенні Білорусія ділиться на 6 областей (Брестську, Вітебську, Гомельську, Гродненську, Мінську і Могилевську) і 118 районів. Столиця республіки – місто Мінськ – за своїм статусом прирівняна до області.
Найбільш великі міста (2002, тис. Чол.) – Мінськ, Гомель (490), Могильов (361), Вітебськ (349), Гродно (307), Брест (291).

Білорусія – президентська республіка, в якій президент розпорядженні широкими повноваженнями. Перед ним відповідально уряд республіки; він є головнокомандуючим Збройними силами. Президент визначає стратегію розвитку країни, основні напрямки її внутрішньої і зовнішньої політики.

Вищий орган законодавчої влади – Національні збори, що складається з палати представників (110 депутатів) і Ради Республіки (64 депутати). Нинішній склад обох палат сформований у листопаді-грудні 2000.
Вищий орган виконавчої влади – Рада Міністрів на чолі з прем’єр-міністром.

Глава держави – президент О. Лукашенко (обраний в 1994, переобраний в 2001). Голова палати представників Національних зборів – В. Попов, голова Ради Республіки – Г. Новицький. Глава уряду – прем’єр-міністр С. Сидорський.
Президент Білорусії обирається загальним голосуванням строком на 5 років з можливістю переобрання на другий сроколо Палата представників Національних зборів обирається прямим загальним голосуванням. Члени Ради Республіки обираються на засіданнях депутатів місцевих Рад, по 8 від кожної області і міста Мінська; ще 8 депутатів Ради Республіки призначаються президентом. Термін повноважень обох палат – 4 роки.

Органами влади на місцях є Ради депутатів: Мінський міський, обласні, районні, міські (міст обласного підпорядкування), селищні та сільські. Поради депутатів обираються загальним прямим голосуванням строком на 4 роки. Виконавчі функції здійснюються виконавчими комітетами місцевих рад депутатів.

У Міністерстві юстиції Білорусія на початок 2002 було офіційно зареєстровано 18 політичних партій, як проурядової орієнтації, так і опозиційних. Найбільш активними і впливовими з них є:

  • Комуністична партія Білорусі (КПБ) – підтримує політику президента О. Лукашенко, виступає за відтворення на добровільній основі державного союзу народів колишнього СРСР;
  • Партія комуністів Білорусі (ПКБ) – виступає за соціалістичний шлях розвитку країни, перебуває в опозиції до нинішнього керівництва;
  • Аграрна партія (АП) – виступає за реформування суспільства на засадах демократичного соціалізму, інтереси аграріїв, забезпечення пріоритетного розвитку агропромислового комплексу;
  • Білоруська партія жінок «Надія» – виступає за забезпечення більш широкої участі жінок у суспільно-політичному житті, за поліпшення умов праці та побуту жінок;
  • Об’єднана громадянська партія (ОГП) – партія право-ліберального спрямування, яка виступає за вільний розвиток ринкових відносин і обмеження ролі держави в економіці та інших галузях суспільного життя;
  • знаходиться в опозиції до нинішнього керівництва республіки; Партія Білоруського народного фронту (ПБНФ) – партія націоналістичної спрямованості, знаходиться в жорсткій опозиції до президента;
  • Консервативно-християнська партія Білоруського народного фронту (КХПБНФ) – націоналістична партія, що виникла після розколу ПБНФ;
  • Ліберально-демократична партія Білорусії (ЛДПБ) – виступає за вільний розвиток ринкових відносин, в той же час з найважливіших питань підтримує політику президента. Підтримує тісні зв’язки з однойменною партією в РФ.
Посилання на основну публікацію