Держави Балтії

1. У чому особливості географічного положення Балтії?

Країни Балтії займають нице східне узбережжя Балтійського моря, тобто мають приморське положення. Регіон знаходиться на стику зон економічних і військово-політичних інтересів НАТО і Росії. Через їхню територію проходять важливі транспортні коридори.

2. * Які головні риси клімату країн Балтії? На клімат яких вивчених вами країн він схожий? Як ви думаєте, в чому причина їх схожості?

Клімат країн Балтії схильний до значного впливу повітряних мас з Атлантичного океану. Вони несуть вологі повітря і клімат характеризується вологим прохолодним літом і теплою зимою. Сніговий покрив встановлюється не щороку. Такий клімат схожий з кліматом країн Західної Європи (Великобританія, Франція), які мають приморське узбережжі і відчувають такий же вплив повітряних мас з Атлантики.

3. * З чим пов’язана бідність надр балтійських країн корисними копалинами?

Бідність надр корисними копалинами пояснюється геологічному будовою країн Балтії. Вони розміщуються в межах Східно-Європейської платформи. Однак, потужність осадового чохла тут незначна. На території сформовані відкладення четвертинними заледеніннями, і корисні копалини представлені в основному будівельними матеріалами.

4. Які особливості демографічної ситуації в країнах Балтії?

Демографічна ситуація несприятлива. Вона характеризується перевищення смертності над народжуваністю і природним спадом населення. Розміщується населення нерівномірно: найбільш заселені узбережжя і столичні регіони. Рівень урбанізації високий – близько 70%.

5. * Який вплив на розміщення населення і спеціалізацію господарства надає приморське положення регіону?

Приморське положення багато в чому визначає спеціалізацію господарства країн регіону. На узбережжях знаходяться міста-порти, вони ж – великі промислові центри. Розвиток отримали суднобудування і судноремонт. У міжнародному розділі праці країни Балтії спеціалізуються на наданні послуг, у тому числі і транспортних. Велике значення має рибна ловля. У зв’язку з концентрацією виробництв на узбережжі Балтійського моря, тут же і найбільша щільність населення.

Як ви думаєте?

Льодовиковий рельєф характерний для Північної Європи і для Балтії. Чому в Північній Європі і Балтії він представлений різними формами?

У Північній Європі Скандинавські гори є центром стародавнього заледеніння. Цей регіон характеризується гірським рельєфом. Звідси льодовик розповзався і формував специфічні ерозійні форми рельєфу (фіорди, шхери, ерозійні озерні улоговини). Форми рельєфу в країнах Балтії формувалися багато в чому потоками талих льодовикових вод.

Посилання на основну публікацію