1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Географія
  3. “Демографічний вибух” і Демографічна політика

“Демографічний вибух” і Демографічна політика

“Демографічний вибух”. Проблема чисельності населення та її особливості в різних країнах. Демографічна політика

Демографічний вибух – викликаний цілим комплексом демографічних, економічних, соціальних, природничих, культурних чинників процес різкого збільшення чисельності населення Землі, спостережуваний з 1960-х рр. Основними причинами цього феномена були:

1) різке зниження смертності;

2) збереження на більшій частині земної кулі колишніх показників народжуваності та природного приросту населення.

Теорія демографічного переходу фіксує співвідношення трьох основних демографічних показників:

1) смертності;

2) народжуваності;

3) природного приросту населення.

Демографічний перехід – це чотирьохетапну процес.

Перший етап відображає демографічну ситуацію, яка існувала на планеті приблизно до рубежу XIX-XX ст .:

а) висока народжуваність;

б) супутня їй висока смертність;

в) як наслідок – низький природний приріст.

Характерні ознаки другого етапу:

а) традиційно висока народжуваність;

б) різке скорочення смертності;

в) високий природний приріст населення.

Третій етап відображає зміни, які відбулися в розвинених країнах під впливом насамперед соціально-економічних чинників:

а) зниження народжуваності;

б) низька смертність;

в) помірний природний приріст.

Нарешті, останній, четвертий етап характерний насамперед стабілізацією чисельності населення, в розвинених країнах:

а) незначна народжуваність;

б) низький рівень смертності;

в) нульовий природний приріст населення або перехід до простого відтворення.

З іншого боку, в деяких розвинених країнах все більшої актуальності набуває прямо протилежна проблема: очікуване в найближчому майбутньому скорочення населення, в першу чергу, економічно активного.

Таким чином, і перед країнами, що розвиваються, і перед розвиненими країнами стоїть завдання забезпечення нормальної демографічної ситуації.

Демографічна політика використовує наступні заходи: адміністративні, пропагандистські.

У розвинених країнах демографічна політика спрямована на підвищення народжуваності та природного приросту населення, основні заходи.

У країнах, що розвиваються державна демографічна політика спрямована на скорочення народжуваності та природного приросту населення.

Проведення демографічної політики як першого, так і другого типу – вкрай суперечливий і не завжди успішний процес.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Мозамбік